birdwatcher.cz

12.10.2013: Sobotní tápání v mlze

Je sobota, ale ven se mi moc nechce. Chodníky jsou po nočním dešti mokré a mezi domy se povaluje mlha. Snad jen teploty jsou na naší straně republiky hlášeny příznivé. No uvidíme. Sebrat těch pár věcí, které v terénu potřebuji, mi nedá velkou námahu. Mám je ostatně vždy hezky pohromadě ve fotobáglu.

Mlha je místy opravdu hustá a dohlednost minimální. Je znát blížící se zima. Někde v úrovni Modřic mi letí v ústrety menší hejno havranů (30 ex.). Nepřekvapují mě. Ve čtvrtek jsem jich pár viděl na trávníku v Bystrci. Na jednu stranu je ještě slyšet občasný zpěv budníčků menších a na tu druhou tu máme předzvěst krátkých zimních tmavých dní. Myslím na osádku malé vlekařské chatky na Červenohorském sedle, která neohroženě chytá a kroužkuje ptáky v daleko horších podmínkách, než panují tady na jihu. Letos se jim podařilo připsat do seznamu ptáků ČR již dva nové druhy – sedmihláska malého (4.9.2013) a budníčka temného (11.10.2013). Neuvěřitelné!

Vlevo na poli míjím sloup vysokého napětí obsypaný špačky (500 ex.). Mlha místy řídne, ale stále je jí spíše více. Napadá mě mrknout krátce od plotu na skládku v Žabčicích. Poletují tu jen racci chechtaví, špačci a vrabci polní. Pod Pohořelicemi si všímám, že pole vpravo od silnice, kam často v zimě zalétají na pastvu husy, je posečené. Na kukuřičném strništi je vidět přeletovat jejich siluety i teď. Zastavuji, abych si je prohlédl. Delším výhledům brání mlha, ale nejbližší husy jsou rozeznatelné. Je jich asi 260, z toho 65 je hus běločelých. Stále jsou v pohybu, od větrolamů se ozývají občasné výstřely. Od blízkého zemědělského areálu se ozývá zpěv chocholouše, z křoví zpívá budníček menší a táhnou pěvci. Poznávám mezi nimi po hlase i zvonohlíky.

Zajíždím k Vrkoči, ale mlha je tady opravdu velice hustá. Stěží rozeznávám malý ostrůvek s racky, který z ní vystupuje asi 20 m od břehu. Hladina velice pozvolna klesá, chystá se výlov. Z mlhy nad hlavou zaznívají hlasy hus velkých a z rákosí kousek ode mě píská moudivláček. Z listů padají kapky.

V úrovni Pasohlávek míjím v polích velké hejno havranů a kavek. Jedu ale dál, ještě se sem vrátím. Zastavuji až na hrázi mezi Mušovskou a Věstonickou zdrží VDNM. Mlha je tu už tak vetchá, že horní nádrž přehlédnu celou a na střední je také mezi ostrůvky dobře vidět. Míjí mě osamělá vlaštovka. Mezi ostrůvky je pár hus velkých a kachen. Keře Ivaňského ostrůvku jsou plné kormoránů. Pak zajíždím ještě k Dolním Věstonicím. Čekají mě tu ale jen rybáři a u Strachotína pro změnu četa vojáků z první světové. Na hrázi pod Strachotínem jsou vidět dva jespáci obecní a konipas bílý.

Pak už se vracím k Pasohlávkám a zastavuji u benzínové pumpy, kolem které havrani poletují. Většinou se zdržují s kavkami na strništi po posekané slunečnici. Odhadem je tu asi 700 havranů a 300 kavek. Doprovází je stovky špačků. Na opačné straně silnice poletuje kolem větrolamu asi 250 hřivnáčů a nade mnou se objevuje 6 čejek. Ze strniště je stále slyšet vzrušené hlasy koroptví, které asi množství černých krákajících ptáků překvapilo. Běží polem až ke jeho okraji, je jich 12. Ozývají se skřivani a z menších pěvců jsou vidět ještě konopky. Koroptve nervózně pochodují tam a zpět a pak se zase ztrácejí ve vysokém strništi. Dál tápat mlhou se mi nechce, proto to pro dnešek balím.

Namísto havraních siluet v mlze sem výjimečně dávám něco z většího hmyzu – kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
s ulovenou sarančí. Pozorovali jsme ji s rodinkou v neděli v Obřanech v Brně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *