birdwatcher.cz

14.5.2016: Počtvrté Tovačov

Nevím, kam se ten čas vytrácí. Dříve jsem za sebou měl kolem půlky května i desítku návštěv Tovačova, ale letos tam mířím teprve počtvrté. V tohle roční období tam bývají návštěvy nejzajímavější. Uvidíme, co mi přinese dnešní terén. Je pod mrakem, občas mírně sprchne a fouká poměrně čerstvý SZ vítr. Ale proč ne? Kdyby bylo hezčí počasí, asi bych se věnoval spíše kroužkování. Hurá tedy za klasickým birdwatchingem.
Začínám v SZ cípu jezera u Annína. Ozývá se zpěv slavíka a pěnice hnědokřídlé. Vodní hladina se zdá být prázdná, tančí po ní jen roháči (22 ex.). Důkladnější prohlídka odhaluje 11 rybáků černých a 4 obecné. Situace na pískovně u Troubek není o moc růžovější. Rybáků obecných vidím 12, jednoho černého a kromě skupiny chechťáků překvapivě pozoruji jednoho racka bouřního. Těch u nás v době hnízdění moc nebývá. Vlastně je vídám pravidelně jen na Dyji u Drnholce, kde jeden či dva páry hnízdí.
Polní cestou jdoucí jako přímka zelenými poli s vyčnívajícími hlavami srnčí přejíždím ke Křenovskému rybníku. Tady to žije roháči (36 ex.), z rákosí skřehotá rákosník velký a ze stromů od vodního kanálu zpívá sedmihlásek a lejsek šedý. Směrem k Hradeckému rybníku přelétá 8 rybáků černých. Obloha je zatažená, vypadá to zase na déšť. Podél rákosí plave rodinka hus velkých se čtyřmi mláďaty a objevuje se několik desítek břehulí.
Na Hradeckém rybníce pěkně vyfukuje. Na jeho pravé dolní části jsou další čtyři rodinky hus velkých (1+3+7+12 pull.). Roháčů je oproti jiným rokům jen zlomek. Většina je jich na Křenovském rybníce. Tím nejzajímavějším je pár labutí zpěvných na levé spodní části Hradečáku. Ale je to tragédie. Naše límcovaná Zpěvanka, která se u nás zdržuje snad už deset let, je viditelně vázaná na samce labutí velkých. I tady na jednoho toká, zatímco houser jejího vlastního druhu jezdí bez odezvy za ní a jen tomu nepochopitelnému chování své milé zoufale přihlíží. Chtělo by to odchytit jej a uměle mu upravit vzhled mohutným černým hrbolem u kořene zobáku a přebarvením žluté na oranžovou. Pak by se u Zpěvanky snad chytal. Vlevo nad polem poletuje luňák hnědý a v severním cípu rybníka nad rákosím loví šest pochopů. Potkávám Luboše Doupala, který mi jen potvrzuje, že tu dnes opravdu nic zajímavého není.
Chci to vzít k Prostějovu přes Dub nad Moravou, ale pak si říkám, že bych se mohl podívat ještě kousek dál ke Krčmani. Když projíždím přes Majetín, s překvapením zaznamenávám na rybníčku v obci pár husic nilských.
Na ostrůvcích pískovny v Krčmami je vcelku pěkná hnízdní kolonie racků chechtavých, ve které se to hemží mláďaty. Počítám zhruba 400 ptáků a nejspíše jde o ty stejné ptáky, kteří dříve hnízdívali na Hradeckém rybníce v Tovačově. Tam je teď prázdno. Podél břehů je vidět 4 slípky, na maličkém štěrkovém ostrůvku posedává 6 rybáků obecných a z bahňáků je vidět čtveřice pisíků, dva kulíci říční a jeden vodouš šedý. Je to tu pěkné. Právě vysvitlo slunce a malebnou atmosféru dokresluje hejno břehulí míhajících se vzduchem. U racků se nečekaně objevuje pár husic nilských. Docela by mě zajímalo, jestli jde o ty stejné, které sem přilétly z Majetína. Kdoví?
V cestě na Prostějov mám Vrbátky. Bylo by škoda tam nehodit oko. Na téměř vyschlé odkalovačce u cukrovaru se zdržují 4 kulíci říční, 5 vodoušů bahenních, jeden vodouš rudonohý, nějací racci chechtaví a konipasi bílí. Na zbytky bahna si létají pro stavební materiál na hnízda jiřičky. Je fajn poslouchat swing z rádia a frčet na oběd. Nízko nad trávou letiště u Vyškova se ve vzduchu pohupuje moták lužní.

Typický přístup límcované Zpěvanky postižené zájmem o jiný druh – zde pronásleduje housera labutě velké a její partner letící v závěsu jen bezmocně sakruje.

Na vodě je situace naprosto stejná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *