birdwatcher.cz

15.4.2017: Dopoledne v okolí Tovačova

Počasí by se snad mělo měnit k horšímu a proto je nutno využít k malému rodinnému birdingu sice zataženou oblohu a nepříjemný studený vítr, které venku panují, ale prozatím bez deště. Nakonec vyjíždíme ve třech – Pepan, Jožan a já. Směr Tovačovsko.
Nečekaná objížďka nás hodila za Prostějov a mě napadají Vrbátky. Jedeme se podívat na odkalovačky u cukrovaru. Nic tu bohužel není. Zapisujeme si párek čejek, z nichž jedna sedí na hnízdě, pětici kulíků říčních a vodouše kropenatého.
Když už jsme tady, zajíždíme ke štěrkovnám u Krčmaně. Prohlížíme hnízdní kolonii racků, z vrbových keřů se ozývá moudivláček, na štěrkovém ostrůvku odpočívá husice nilská a přes silnici zpívá pěnice pokřovní. Jaro s postupným návratem ptačích hlasů je pro mě jednoznačně tím nejkouzelnějším obdobím. Všímáme si pisíka, vodouše kropenatého a kulíka říčního. Jožka se těší, až provětrá kolo, které máme sebou, a tak pospícháme dál.
Další přejezd a jsme na břehu pískovny u Troubek. Rychlý pohled na vodní hladinu nic převratného nepřináší – racci, kachny, roháč, kormoráni. Jede se dál. Na hladině jezera u Annína se zvedají vlny a nad ní poletují vlaštovky. Až kdesi u jižního konce nádrže poletují ve vzduchu nízko nad vodou také rybáci obecní (8 ex.) a mezi nimi i jeden rybák černý. Roháčů je zde 41, což není málo. Jen by to chtělo přece jen za odměnu třeba nějakou tu potápličku ve svatebním. 🙂
Jožku si cestou přes pole ke Křenovskému rybníku nechávám sednout na klín. Točí volantem a je spokojený. Na rybníce je krásná kolonie roháčů a od náhonu pozpěvuje budníček větší. Za chvíli už budou z rákosin křičet rákosníci obecní a z topolů sedmihlásek. Za pár dní tu budou vlastně už i první rorýsi.
Následující hodinku se procházíme po hrázi Hradeckého rybníka ke kříži a zpět. Moc živo tu není. Na kalné zapáchající vodě se pohupují zdechlé ryby a z rákosí podél hráze vyletují strnadi rákosní. Zdá se, že se tu tvoří početná kolonie hus velkých, kterých podél rákosin horní pravé části rybníka počítám 28. Také zřejmě právě táhnou lžičáci. Těch je tu dobře 70. Nad rybníkem se ukazuji luňák hnědý a radost nám dělají tři drobné potápky černokrké, které co chvíli mizí pod hladinou. No nic, začíná nám kručet v břiše. Poslední kousky z poledního Klubu Evergreen na ČT2 a hurá na oběd do Pístovic.

Na hladinách rybníků se tančí – potápka roháč (Podiceps cristatus).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *