birdwatcher.cz

22.2.2015: Jarní den s dárečkem

Včera bylo krásně, dokonce i teploty vyšplhaly nejméně k 8°C. Dnes by mělo být pod mrakem a hlášeny jsou dešťové přeháňky. Uvidíme. Zatím je zataženo, na předním skle auta mám lehkou námrazu a ozývá se kosí zpěv. Říkám si, že zkusím něco jiného, než postávat před rozedněním na hrázi Novomlýnských nádrží a sledovat rozlet hus, tak jak jsem to dělal několik posledních víkendů. Tentokrát zamířím více k východu.
Těsně před sedmou už frčím po dálnici k jihu. Po levé straně mi právě vychází slunce. Je skryto za oblačností, kterou prosvítají jeho narudlé kontury. S uspokojením sleduji, jak se dny dlouží.
Kousek pod Brnem odbočuji k Blučině. Na zdejších podmáčených polích se buduje snad parkoviště pro kamiony. Mezi valy nahromaděné a udusané zeminy se zatím vytvořily menší rybníčky. Na polích stojí voda s ledovým škraloupem. Obouvám holínky a jdu se projít. Na jednom místě s větší hloubkou prošlapávají led 4 labutě. Směrem k jihu nade mnou přeletuje luňák červený. Vzduchem poletují skřivani a ozývají se. Občas se objeví volavka – bílá i popelavá. Po lávce se dostávám přes Litavu k nově vybudovanému rybníčku. Předbíhá mě paní venčící psa, který z mělčí vody zvedá asi 60 kachen. Na zmrzlé hladině se pohybuje konipas bílý. Obloukem se vracím kolem rákosí, ze kterého vylétlo šest strnadů rákosních. Těsně před hliněnými valy vystřelují z louže tři bekasiny. Ozývá se křik bažantů a zvonění zvonků. Kouří se mi od pusy a po necelé hodině mám nohy pěkně zmrzlé.
Mířím dál k jihu, abych se podíval na jeden mokřad pod Velkými Pavlovicemi. Po několika suchých letech stojí překvapivě i tady voda. V husté vegetaci, kterou je zarostlá a na kterou navazují rákosiny, se skrývá dobře 1500 kachen a 40 párů husy velké. Později se odsud všichni ptáci zvedají společně s padesátkou čírek obecných. Jednotlivé páry hus velkých se pasou i na okolních polích a ve vzduchu je stále nějaký vidět přeletovat. V dálce na suchém topolu sedí nádherný dospělý sokol s téměř bílou spodinou, na kterou jen zboku vybíhají tmavé příčné čárky. Teprve tady naplno zpívají skřivani. Oblačnost rozpouštějí sluneční paprsky.
Zdá se, že směrem k Velkým Bílovicím jsou v polích nějaké husy. Občas tím směrem míří skupina hus polních a běločelých. Přejíždím se tam mrknout. Zastavuji u silnice. Husy jsou skutečně vidět v dálce na zvlněném lánu. Přemýšlím, jestli se za nimi pustit, ale proč ne. Slunce už svítí, je příjemně teplo, panuje bezvětří, nade mnou zpívá skřivan – jaro je tady. V poli jsou skryty velké louže, kolem kterých husy odpočívají. Převládají husy polní. Je znát, že se daly do pohybu zpět na hnízdiště, protože po celou zimu tu byly převážně husy běločelé. Husy polní se mi líbí. Jsou mohutnější, vyhlížejí přísně a elegantně. Je jich 350, hus velkých asi 200 a hus běločelých 70. Když už se chci vrátit k autu, objevují se na obloze na SV (9:25) další hejna hus. Během deseti minut přede mnou přistává téměř 5000 ptáků. Stále převládají husy polní (60%). Je to krása. Z nedaleké prohlubně se tentokrát zvedá 70 čejek s jedním jespákem bojovným. Nad polem se pohybují ve skupinkách další skřivani. Když prohlížím husy, srdce se mi zatetelí. Popásá se mezi nimi také jedna berneška tmavá. U nás ji vidím teprve podruhé a po dlouhých sedmi letech. Vzhledem ke zbarvení bych ji odhadoval na ssp. bernicla, což by odpovídalo i původu hus polních, se kterými se drží. (Minulý týden se mi podařilo odečíst žlutý límec jedné polňačky – dostala ho v srpnu 2010 v Rusku na poloostrově Kanin). Zkouším pár dokumentačních fotek. O chvíli později se vzduch začíná citelně tetelit. Po hodině v polích to balím.
Přes Přítluky, kde nad vinohrady plachtí další luňák červený, mířím k Novomlýnské zdrži, kterou objíždím po břehu do Šakvic. Díky bezvětří je stále ještě velká část hladiny pod tenkým ledem. Podél břehu počítám cca 1800 kachen, 40 hoholů, 28 morčáků velkých a 93 čírek obecných. Dokonce je tu i jedna husice liščí. K západu přeletují menší skupiny hus polních.
Pak se ocitám u Dolních Věstonic. Na vodě je tady 250 poláků velkých a dalších asi 40 hoholů. Mezi kachnami je zajímavý kříženec kachny divoké a ostralky. Kolem ostrůvků na druhé straně silnice toká pár orlů mořských.
Teď už se vydávám zpět domů. Neodolám ale a zastavuji ještě na hrázi u Kostelního ostrůvku na Věstonické zdrži VDNM. Kolem ostrůvků totiž pluje odhadem 10000 hus, které se sem vrátily z polí napojit. Jarní den v terénu s dárečkem v podobě bernešky tmavé končí.

Berneška tmavá (Branta bernicla), pravděpodobně ssp. bernicla, se zdržovala v hejnu severských hus na poli nedaleko Velkých Bílovic.

Pravděpodobně kříženec kachny divoké a ostralky štíhlé, na horním výřezu pták vpravo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *