birdwatcher.cz

URČOVÁNÍ PTÁKŮ

Sýkora babka a sýkora lužní

Následující ukázka týkající se určování v terénu poměrně snadno zaměnitelných druhů – sýkory babky (Poecile palustris) a sýkory lužní (P. montanus) – pochází z českého překladu publikace The Helm Guide to Bird Identification autorů Keitha Vinicomba, Alana Harrise a Laurel…
Číst více

Poznámky k určování volavky červené

Následující poznámky a obrazové tabule týkající se určování volavky červené pocházejí z publikace Harris A., Tucker L. & Vinicombe K., 1993: The Macmillan Field Guide to Bird Identification. The Macmillan Press. London. Kde a kdy Volavka červená (Ardea purpurea) je…
Číst více

Poznámky k určování hus

Zima končí. Stále tu ještě máme početná hejna hus, která u nás zimovala a další, která přes naše území začnou protahovat při návratu na svá severská hnízdiště. Myslím, že není od věci zmínit několik základních určovacích znaků u druhů, se…
Číst více

Určování ptáků – prostředí

(doplněný překlad Birding Basics z webu The Cornell Lab of Ornithology) Prostředí, ve kterém se určitý druh vyskytuje, je jeho domovem. Ptáci jsou v tomto směru vybíraví. Když si uvědomíte, v jakém prostředí právě daného jedince pozorujete, tak se vám…
Číst více

Určování ptáků – chování

(doplněný překlad Birding Basics z webu The Cornell Lab of Ornithology) Nejen, že je každý ptačí druh vzhledově jedinečný, ale má také jedinečný způsob chování, pohybu, sezení a letu. Když se s těmito projevy seznámíte, můžete mnohé druhy poznat podobným…
Číst více

Určování ptáků – barevné znaky

(doplněný překlad Birding Basics z webu The Cornell Lab of Ornithology) Každého ptáka, kterého pozorujete, najdete vyobrazeného někde ve svém terénním klíči. Zaměřte se na výrazné znaky v jeho opeření, namísto porovnávání každého jeho jednotlivého pírka. Obraz – a stačí…
Číst více

Určování ptáků – velikost a tvar

(doplněný překlad Birding Basics z webu The Cornell Lab of Ornithology) V předchozím textu bylo řečeno, že nejlepším způsobem jak začít s určováním ptáků, je naučit se nejdříve odhadnout, k jaké skupině ptáků námi pozorovaný opeřenec patří. Tělesná konstituce každého…
Číst více

Určování ptáků

Správné určení pozorovaného jedince v terénu je výzva. Připomíná to hru s časovým limitem, jak píše David A. Sibley ve své příručce Sibley´s Birding Basics. Na jedné straně máte terénní určovací příručku plnou obrázků nebo ty stejné obrázky uložené ve…
Číst více