Slovensko 2009 – Hrušovská Zdrž

31.I.2009

Jednodenní exkurze k zimovišti vodního ptactva na Hrušovské Zdrži.

Na hrázi vodního díla Gabčíkovo. Zima tu byla opravdovější, než o 140 km severněji – na Moravě.

Vodní nádrže jižní Moravy jsou pod ledem a pole, i když bez sněhu, jsou opuštěna hejny severských hus a tak se rozjíždíme kousek dál k jihu, k Bratislavě, kde jsme si vloni užili krásné zimní pozorování jen kousek od Bratislavy, na Hrušovské Zdrži. Jedná se o část Vodního díla Gabčíkovo, kterou naleznete v prostoru, který ohraničují obce Čuňovo, Hamuliakovo, Kalinkovo a Rusovce (viz. mapa níže). Ovšem nejen tato část vodní plochy je zajímavá. Za pozornost stojí i její další část táhnoucí se dále k jihovýchodu směrem na Dobrohošť a posléze k hrázi, po které se dá přejet ke Gabčíkovu.

Dalším důvodem tohoto výletu byl také výskyt zajímavých druhů racků uprostřed Evropy, které sem před několika dny zafoukla bouře nad Atlantikem. Ze Švýcarska, Rakouska i od nás jsou hlášeni racci tříprstí a v Maďarsku objevili i racka polárního. Proč také nezkusit štěstí?

Členové výpravy:
Robert Doležal
Jirka Ševčík


31. ledna 2009

trasa: Mutěnické rybníky – Hrušovská Zdrž – VDNM (400 km)
čas: 7:25 – 17:00
počasí: Po většinu dne zataženo, výjimečně polojasno, s častými sněhovými přeháňkami a mírným S větrem. Teplota kolem nuly.

Už delší dobu jsme se domlouvali se starou partou od Šoltýska, že se mrkneme na Hrušovskou Zdrž u Bratislavy. Petrovi Moutelíkovi nakonec přišel v nevhodnou dobu řemeslník a náhradník Luboš Novák onemocněl zákeřnou chřipkou. Na výlet za zimujícím ptactvem jsme se tedy vypravili jen ve dvou – já s Jirkou Ševčíkem. Jirka přijel už v pátek, přespal u nás a ráno jsme mohli ještě za tmy vyrazit.
Vstáváme v 5:30, venku si „jarně“ prozpěvuje koňadra, ale je zima. Před několika dny hlásil Karel Šimeček a Ondra Ryška zimující lindušky horské z Mutěnických rybníků. Rozhodujeme se začít právě tam. Od Mutěnic přijíždíme mezi rybníky těsně po rozednění. Panuje příšeří udržované nepřetržitě padajícím drobným sněhem. Jen zběžně prohlížíme z části zamrzlé a z části vypuštěné rybníky. Na dvojici vodních ploch ležících v JZ cípu soustavy jsou rozmrzlá oka udržovaná okysličovacími lopatkovými stroji místních rybářů. Jsou tu husy velké a jeden roháč. Na ledě se zdržují volavky bílé a popelavé, nad námi přeletuje hejno brkoslavů.

Mutěnické rybníky
7:25 – 8:35
pozorované druhy: volavka popelavá (20 ex.), husa velká (27 ex.), volavka bílá (10 ex.), labuť velká (2 ex.), potápka roháč, stehlík obecný, zvonek zelený, káně lesní, havran polní, kavka obecná, brkoslav severní (21 ex.), sýkora koňadra (3 ex.), dlask tlustozobý (12 ex.), drozd brávník, brhlík lesní, žluna zelená, strnad obecný

Přes Hodonín se pak vydáváme k Bratislavě. Těsně před ní se začíná oblačnost na některých místech ztenčovat, rozpouštět a objevují se první sluneční paprsky. Ty jsou pak velmi často střídány sněhovými přeháňkami. Přesto je počasí vcelku přívětivé, i když pro mě nepříjemně vlezlé.
Hned po příjezdu ke zdrži u nás zastavuje tak jako před rokem Rišo Kvetko. Oznamuje nám, že na nádrži toho moc zajímavého není a že tu v současné době zimuje asi 10.000 hus. Pak nám prozrazuje, že v Hortobágy koupil malý domek, který hodlá provozovat jako základnu pro ornitology, kteří do východního Maďarska vyrazí.
Poblíž přehradní nádrže trávíme následujících pět hodin. Počty chocholaček a hoholů nám připadají neuvěřitelné. Na rozdíl od Nových Mlýnů je celá hladina volná, bez ledu. Mezi zajímavosti dnešního dne patří potápka žlutorohá v prostém šatu, samec morčáka prostředního a 80 poláků kaholek.

Hrušovská Zdrž
10:25 – 15:35
pozorované druhy: labuť velká (50 ex.), lyska černá (1.000+), potápka malá (17 ex.), kopřivka obecná (20 ex.), polák chocholačka (min. 5.000 ex.), polák velký (600 ex.), kachna divoká (1.000 ex.), kormorán malý (17 ex.), orel mořský (2 imm. ex.; jeden si zalétl z luhu nad zdrž, aby se za okamžik vracel s nějakou menší kachnou v pařátech), morčák bílý (40-50 ex.), potápka roháč (30 ex.), hohol severní (min. 1.000 ex.), racek bělohlavý (50 ex.), kormorán velký (200 ex.), racek chechtavý (20 ex.), čírka obecná, hvízdák eurasijský (1 pár), racek bouřní (200 ex.), morčák velký (30 ex.), morčák prostřední (M v jehož blízkosti se drží F morčáka velkého), potápka žlutonohá (v p.š.), volavka bílá (3 ex.), volavka popelavá, racek středomořský (5 imm.), turpan hnědý (8 ex.), polák kaholka (80 ex.)
krahujec obecný, poštolka obecná (2 ex.), káně lesní (6 ex.), stehlík obecný, hýl obecný, chocholouš obecný, linduška luční (20 ex.), datel černý (hlas), ťuhýk šedý, drozd kvíčala (400 ex.), drozd cvrčala

Zimující morčák bílý – druh severských jehličnatých lesů.

Vracíme se zataženého počasí s padajícím sněhem. Vpravo od dálnice se v blízkosti Kostice zdržuje na poli nejméně 50 hus velkých. Zatímco ony se vracejí na hnízdiště, tak severské husy se stáhly někam dál k jihu a v okolí Novomlýnských nádrží je jich asi jen několik stovek. Projíždíme přes Rakvice, a Milovice okolí jižně od nádrží. U obou hrází je pod výpustí dost velké rozmrzlé oko volné vodní hladiny. U Dolních Věstonic je na něm jen asi 300 kachen, ale na Věstonické Zdrži, kde je plocha vody mnohem větší, se jich vyskytuje nejméně 5.000. Bohužel tudy projíždíme už za šera. Počty jednotlivých druhů už nemůžeme odhadnout.

Chocholačky, kaholky a kormorán malý.