Maďarsko 2005 – Hortobágy

28.IX. – 2.X.2005

Opět v Hortobágy, ale tentokrát na podzimním tahu jeřábů.

Ve stepích nedaleko lokality Szálkahalom se každý večer slétala hejna troubících jeřábů. Hned první večer jich tu bylo asi pět tisíc.

Uplynuly pouhé dva měsíce a jsme tu tento rok po druhé. Nepříjemná tropická vedra a vyprahlou krajinu nahradily mlhy, déšť a bláto. V podmáčených stepích se shromažďují na tahu jeřábi popelaví. Během dne lze spatřit jejich menší přeletující hejna, ale při soumraku, když najdeme to správné místo, jich kolem nás křičí a s roztaženými křídly tančí tisíce.
Následující řádky jsou přepsány z ornitologického deníku.


28. září 2005 – Szálkahalom, Maďarsko

trasa: 79. km silnice č. 33, obcházíme lesík u farmy a zastavujeme se na jeho okraji na pozorovatelně

čas: 17:35 – 19:00

počasí: Cestou jsme projeli několik dešťových přeháněk, ale nakonec se obloha téměř vyčistila a zářilo z ní hřejivé slunce. Vzduchem poletují neuvěřitelně dlouhá vlákna babího léta.
Zase po dvou měsících jsme na stejném místě. S obavami, že nic zajímavého neuvidíme, se pouštíme podél lesíka u farmy Szálkahalom. Nejprve to vypadá jen na špačky a havrany, ale během krátké doby pozorujeme přelétat první jeřáby. Na mělkých kalužích v lukách jsou nějací bahňáci, ale pro nás jsou mnohem zajímavější další a další vlnící se klíny a řady přilétajících jeřábů. Vylézáme na polorozpadlou pozorovatelnu. Bača přivádí stádo krav. Šeří se. Křik havranů a kavek se mísí s cinkáním zvonců pohupujících se na kravských krcích. To všechno ale přehlušuje hlasité skřehotavé krrru stovek a tisíců jeřábů. Odcházíme za tmy. Do lesíka se snáší asi dvě tisícovky havranů a kavek. Vlní se nízko nad námi jako oživlý mrak ptačích těl.

pozorované druhy: havran polní (1000 ex.), kavka obecná (2000 ex.), špaček obecný (1000 ex.), jeřáb popelavý (5000 ex.), poštolka obecná (2 ex.), břehouš černoocasý (2 ex.), káně lesní, konipas bílý, koliha velká (7 ex.), jespák bojovný, čírka obecná (80 ex.), kachna divoká (20 ex.)

Po příjezdu do Hortobágy panovalo krásné počasí. V informacích pro turisty si kupujeme vstupní povolení do rezervace.


29. září 2005 – Hortobágy-Halastó, Maďarsko 

trasa: Odbočka mezi 64. a 65. km silnice č. 33. Pozočování probíhá na rybnících I. až VII. a na Kondási.

čas: 9:30 – 14:45

počasí: Nejdříve bylo vše ukryto v téměř neproniknutelné husté mlze. Bylo vidět ztěží na několik metrů. Už jsme si říkali, že sice neprší a nefouká silný vítr, čehož jsme se báli, ale zase není vůbec nic vidět. A s touto variantou jsme nepočítali. Přesto jsme se na kolech mezi rybníky pustili. Ještě z první pozorovatelny jsme hleděli do bílého nic, ale kolem jedenácté slunce mlhu rozpustilo. Později se sice částečně zatáhlo, ale slunce dál prosvítalo přes tenkou vrstvu oblačnosti. Zkrátka příjemné lehce podzimní počasí. Teplota pod 20°C, mírný větřík.
Bahňáci jsou mezi rákosinami na rybníku č. V. a na prázdném rybníku č. VI.

pozorované druhy: jeřáb popelavý (3 ex. + hlas), lyska černá (100 ex., nejvíce na Kondási), racek chechtavý (150 ex.), koliha velká (40 ex., 0pakovaně jsem pozoroval, jak někteří ptáci tloukli nožkou o hladinu mělké kaluže, ve které stáli a pak ve stejných místech hledali potravu.), husa velká (470 ex., 450 na Kondási), sýkořice vousatá (50 ex.), rákosník obecný (4 ex.), kormorán velký (250 ex.), kormorán malý (80 ex., I. a II.), ledňáček říční, potápka roháč (35 ex.), moták pochop (25 ex.), volavka popelavá (15 ex.), volavka bílá (25 ex.), volavka vlasatá (1 ex., I.), kachna divoká (250 ex.), strnad rákosní (10 ex.), racek bělohlavý (25 ex.), kopřivka obecná (250 ex.), polák velký (20 ex.), lžičák pestrý (20 ex.), konipas bílý, moudivláček lužní (30 ex.), bekasina otavní (8 ex.), pisík obecný, čejka chocholatá (23 ex.), kolpík bílý (8 ex.), kvakoš noční (1 juv.), tenkozobec opačný (16 ex., V.), čírka obecná (30 ex.), jespák obecný (54 ex., V.), chřástal vodní (2x hlas), orel mořský (2 juv. nad Kondásem), polák chocholačka(8 ex.), berneška bělolící (5 ex. v hejnu hus velkých na Kondási) hrdlička zahradní (10 ex.), straka obecná (4 ex.), vrabec domácí (50 ex.), sýkora modřinka (8 ex.), vlaštovka obecná (300 ex.), špaček obecný (20 ex.)

Pro hustou mlhu jsme toho po ránu na rybnících Halastó moc neviděli. Kolem jedenácté naštěstí slunce mlhu rozpustilo.


30. září – Egyek-Pusztakócs, Maďarsko

trasa: pozorovatelna u odbočky silnice č. 33 na Nagyiván – podél cyklostezky směrem na Góréstanya – po 3/4 cesty zpět

čas: 11:30 – 14:00

počasí: Od čtyř ráno prší. Přestává až kolem jedenácté. Obloha je stále plná těžkých mraků, ze kterých občas sprchne. Fouká dost svěží vítr severních směrů.
Z výchoní strany obcházím rozsáhlý komplex rákosin Fekete-ret, který byl nejdříve vysoušen a teď je znovu uměle zaplavován a uváděn do původního stavu. Obklopen je loukami a pastvinami, ze kterých se před námi v blízkosti lesa ozývá křik jeřábů. Zkoušíme se k nim přiblížit a udělat pár fotek.

pozorované druhy: moták pochop (6 ex.), skřivan polní (20 ex.), koliha velká (5 ex.), vlaštovka obecná 100 ex.), volavka bílá (3 ex.), jeřáb popelavý (asi 400 ex. pozorovaných od Kisjusztus, dalších 200 ex. u Góréstanya), strnad rákosní, čírka obecná (30 ex.), straka obecná, poštolka obecná, bukač velký, káně lesní, slučka malá (vyplašena z trávy, zřetelně menší bekasina s kratším zobákem, světlé podélné pruhy na svrchu těla, odlétala přímým nízkým letem a po chvilce opět sedla), konipas bílý, ťuhýk šedý

Hortobágy-Halastó (17:40 – 18:20)
K večeru se rozhodujeme ještě pro krátkou exkurzi na pozorovatelnu č. V na Halastó. Bereme kola a vyrážíme na naprosto rozbahněnou cestu. Po prvních metrech jsme obaleni blátem a kola se ve vidlicích sotva protáčejí. Hrubě půl hodiny se probojováváme k cíli, ale zvládáme to. Rychle se šeří. Na pozorování nám zbývá asi půl hodiny. Vracíme se po tmě čelíce útokům komárů. Jsme celí zpocení.
pozorované druhy: sýkořice vousatá (6 ex.), koliha velká (14 ex.), jespák obecný (50 ex.), volavka bílá (22 ex., postupně táhnou ke Kondási), kolpík bílý (5 ex.), husa velká (20 ex.), vodouš tmavý (8 ex. v zimním), čírka obecná, konipas bílý (3 ex.), volavka popelavá (5 ex.), racek bělohlavý (20 ex., většina na Kondási), racek chechtavý (30 ex.), kormorán velký (200 ex., na Kondási), moták pochop, volavka stříbřitá, jeřáb popelavý (5 ex.), kvakoš noční (2 ex.), potápka roháč (2 ex.)

Dopoledne pršelo. Čvachtáme loukami podél rákosí pod zamračenou oblohou. Před námi se ozývá křik jeřábů.


1. října 2005 – Hortobágy-Halastó

trasa: pozorovatelny I., II., III., V. a Kondás

čas: 10:40 – 16:20

počasí: Dopoledne vytrvale prší a drobné přeháňky přetrvávají i odpoledne. Stále je zataženo, fouká mírný severní vítr a teploty jsou vcelku příjemné – asi 17°C.
Míjíme velkou skupinu doprovázenou ornitology, asi jedna z akcí k Evropskému festivalu ptactva. Na Kondási potkáváme smíšenou čtveřici českých ornitologů. Jsou tu od pátku a jdou po jeřábech. Zatím se jim nepodařilo zjistit, kde se večer slétají. Poradili jsme jim Szálkahalom.
pozorované druhy: kormorán velký (300 ex.), kormorán malý (180 ex.), chřástal vodní (4x hlas), racek bělohlavý (25 ex.), kachna divoká (500 ex.), kopřivka obecná (700 ex.), potápka roháč (50 ex.), racek chechtavý (50 ex.), lyska černá (200 ex.), volavka vlasatá (2 ex.), sýkořice vousatá (30 ex.), čírka obecná (250 ex.), moudivláček lužní (15 ex.), jeřáb popelavý (6 ex.), strnad rákosní (4 ex.), rákosník obecný (3 zpívající), volavka bílá (15 ex.), moták pochop (5 ex.), kulík bledý, jespák obecný (52 ex.), labuť velká (2 ex.), vodouš tmavý 2 ex.), polák velký, koliha velká (21 ex.), konipas bílý (3 ex.), husa běločelá (30 ex., Kondás), rybák bahenní (3 ex.), polák chocholačka (10 ex.), čejka chocholatá (15 ex.), kolpík bílý (2 ex.), ledňáček říční, husa velká (300 ex.) zvonek zelený, stehlík obecný, vrabec polní, straka obecná, vlaštovka obecná

Szálkahalom (16:40 – 18:30)
Poslední večer této krátké dovolené se jdeme podívat na shromaždiště jeřábů v lukách severně od Szálkahalomu. Z pozorovatelny se mi poštěstilo vyfotit poštolku těsně před tím, než se chatrná konstrukce věžičky rozvlnila pod vahou osmi dalších ornitologů. Šlo o skupinu, kterou jsme potkali u Kondáse posílenou další čtveřicí. No a mezi nimi i kolega Doupal. Když ho člověk nepotká v Tovačově, tak ho najde ve stepích Maďarska. Svět je malý.
S Pepíkem si jdeme sednout na balíkový stoh slámy. Stovky a stovky jeřábů přelétají dál SZ směrem. Někde tam jich musí být obrovské množství. Ale i před námi a směrem k Balmazújvárosu zůstávají dobře dvě tisícovky ptáků. Stmívá se, ze stepi se ozývá křik jeřábů, havranů a kolih. Večer s neopakovatelnou atmosférou.

Poštolka obecná focená z pozorovatelny. Stmívalo se, jeřábi se začali shromažďovat v okolí.

Další den odjíždíme. Provází nás krásné počasí a dobrá nálada. Podařilo se nám vidět vše, co jsme chtěli. U jezera Tisza se s námi ještě loučí dvojice rybáků bahenní s rybákem černým a na hladině kousek od nás se potápí potápka rudokrká. 🙂