birdwatcher.cz

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY VE FORMÁTU PDF

Následující články publikované v níže uvedených časopisech jsou ke stažení ve formátu PDF.

Růžička, T., Doležal, R., Podzemný, P., Buben, F. & Koleček, J. 2021: Lejsek malý (Ficedula parva) ve vybraných lokalitách Moravského krasu.
In: Crex, roč. 2021, č. 39, s. 194-207.
Minulost, současnost a budoucnost birdingu všeobecný pohled (český překlad)
In: Birding Past, Present and Future a Global View, by Stephen Moss, in: Handbook of the Birds of the World,
Vol. 14, Bush-shrikes to Old World Sparrows, Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David Christie eds., 2009.
Doležal, R. 2014: Budníček menší (Phylloscopus collybita).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 12, s. 6-7.
Doležal, R. 2014: Brhlík lesní (Sitta europaea).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 11, s. 32-33.
Doležal, R. 2014: Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 10, s. 44-45.
Doležal, R. 2014: Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 9, s. 44-45.
Doležal, R. 2014: Krkavec velký (Corvus corax).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 8, s. 30-31.
Doležal, R. 2014: Žluva hajní (Oriolus oriolus).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 7, s. 6-7.
Doležal, R. 2014: Králíček obecný (Regulus regulus).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 6, s. 4-5.
Doležal, R. 2014: Drozd brávník (Turdus viscivorus).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 5, s. 8-9.
Doležal, R. 2014: Kos horský (Turdus torquatus).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 4, s. 36-37.
Doležal, R. 2014: Kalous ušatý (Asio otus).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 3, s. 36-37.
Doležal, R. 2014: Křivka obecná (Loxia curvirostra).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 2, s. 28-29.
Doležal, R. 2014: Orel královský (Aquila heliaca).
In: Lesnická práce, roč. 93, č. 1, s. 48-49.
Doležal, R. 2013: Lejsek šedý (Muscicapa striata).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 12, s. 38-39.
Doležal, R. 2013: Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 11, s. 38-39.
Doležal, R. 2013: Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 10, s. 42-43.
Doležal, R. 2013: Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 9, s. 38-39.
Doležal, R. 2013: Červenka obecná (Eithacus rubecula).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 8, s. 36-37.
Doležal, R. 2013: Lelek lesní (Caprimulgus europaeus).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 7, s. 44-45.
Doležal, R. 2013: Výr velký (Bubo bubo).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 6, s. 46-47.
Doležal, R. 2013: Sluka lesní (Scolopax rusticola).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 5, s. 40-41.
Doležal, R. 2013: Ostříž lesní (Falco subbuteo).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 4, s. 36-37.
Doležal, R. 2013: Sokol stěhovavý (Falco peregrinus).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 3, s. 38-39.
Doležal, R. 2013: Včelojed lesní (Pernis apivorus).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 2, s. 32-33.
Doležal, R. 2013: Káně lesní (Buteo buteo).
In: Lesnická práce, roč. 92, č. 1, s. 42-43.
Doležal, R. 2012: Krahujec obecný (Accipiter nisus).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 12, s. 40-41.
Doležal, R. 2012: Jestřáb lesní (Accipiter gentilis).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 11, s. 42-43.
Doležal, R. 2012: Čáp černý (Ciconia nigra).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 10, s. 40-41.
Doležal, R. 2012: Tetřívek obecný (Tetrao tetrix).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 9, s. 38-39.
Doležal, R. 2012: Tetřev hlušec (Tetrao urogallus).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 8, s. 48-49.
Doležal, R. 2012: Jeřábek lesní (Bonasa bonasia).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 7, s. 52-53.
Doležal, R. 2012: Skorec vodní (Cinclus cinclus).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 6, s. 48-49.
Doležal, R. 2012: Konipas horský (Motacilla cinerea).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 5, s. 10-11.
Doležal, R. 2012: Datlík tříprstý (Picoides tridactylus).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 4, s. 36-37.
Doležal, R. 2012: Strakapoud malý (Dendrocopos minor).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 3, s. 44-45.
Doležal, R. 2012: Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 2, s. 34-35.
Doležal, R. 2012: Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos).
In: Lesnická práce, roč. 91, č. 1, s. 36-37.
Doležal, R. 2011: Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 12, s. 36-37.
Doležal, R. 2011: Strakapoud velký (Dendrocopos major).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 11, s. 36-37.
Doležal, R. 2011: Datel černý (Dryocopus martius).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 10, s. 36-37.
Doležal, R. 2011: Žluna zelená (Picus viridis).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 9, s. 46-47.
Doležal, R. 2011: Žluna šedá (Picus canus).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 8, s. 26-27.
Doležal, R. 2011: Krutihlav obecný (Jynx torquilla).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 7, s. 40-41.
Doležal, R. 2011: Dudek chocholatý (Upupa epops).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 6, s. 36-37.
Doležal, R. 2011: Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 5, s. 42-43.
Doležal, R. 2011: Sýc rousný (Aegolius funereus).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 4, s. 30-31.
Doležal, R. 2011: Puštík bělavý (Strix uralensis).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 3, s. 36-37.
Doležal, R. 2011: Puštík obecný (Strix aluco).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 2, s. 34-35.
Doležal, R. 2011: Holub doupňák (Columba oenas).
In: Lesnická práce, roč. 90, č. 1, s. 34-35.
Doležal, R. 2010: Ptáci našich lesů.
In: Lesnická práce, roč. 89, č. 12, s. 26-27.
Škorpíková, V., Zaňát, J., Macháček, P., Doležal, R.& Klejdus, J. 2009: Hnízdění husice liščí (Tadorna tadorna)
na jižní Moravě v roce 2007 a 2008.
In: Crex, č. 29, s. 60-69.
Šírek, J.& Doležal, R. 2009: Kam za ptáky od podzimu do jara.
In: Ptačí svět, roč. XVI, č. 2, s. 10-11.
Doležal, R. 2009: Digiscoping – fotografování přes dalekohled.
In: Ptačí svět, roč. XVI, č. 1, s. 10-11.
Doležal, R.& Grim, T. 2008: Marockým vnitrozemím v teplých spodcích.
In: Ptačí svět, roč. XV, č. 2, s. 22-24.
Doležal, R. 2008: Soutěžní birdwatching – od úsměvné po extrémní formu pozorování ptáků.
In: Vesmír, č. 87(138), s. 126-128.
Doležal, R. 2007: Pozdní výskyt rybáka bahenního (Chlidonias hybridus) na střední Moravě v roce 2006.
In: Crex, č. 27, s. 153-154.
Doležal, R. 2007: Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006.
In: Crex, č. 27, s. 91-96.
Kubelka, V.& Doležal, R. 2007: Polák proužkozobý (Aythya collaris) – nový druh pro Českou republiku.
In: Sylvia, č. 43, s. 186-189.
Doležal, R. 2006: Neobvyklá pozorování morčáka prostředního (Mergus serrator) a racka
žlutonohého (Larus fuscus) během jarního tahu v roce 2006.
In: Crex, č. 26, s. 17-22.
Doležal, R. 2005: Neobvyklý výskyt labutě zpěvné (Cygnus cygnus) v letních měsících na Hradeckém rybníku u Tovačova.
In: Crex, č. 25, s. 113-114.
Doležal, R. 2005: Poznámka k potravě ťuhýka šedého (Lanius excubitor).
In: Crex, č. 25, s. 115.
Doležal, R. 2005: Irsko – ostrov v Atlantském oceánu.
In: Ptačí svět, roč. XII, č. 1, s. 12.
Doležal, R. 2004: Hra na schovávanou.
In: Veronica, č. 18(4), s. 24.