birdwatcher.cz

O webu

Filozofie webu birdwatcher.cz

Webové stránky Birdwatcher.cz by měly být především zdrojem informací, informací specifických v tom smyslu, že se točí kolem jediného a ne příliš diskutovaného tématu, kterým je pozorování ptáků neboli birdwatching. Na první pohled nám může dané téma připadat prosté, ale stačí se více přiblížit, nahlédnout pod pokličku a překvapivě nalezneme problematiku košatou a bohatou svým přesahem do nejrůznějších vědních oborů a oblastí lidské činnosti. Na pozorování ptáků lze skutečně nahlížet z mnoha úhlů a vytvářet si k němu odpovídající postoj. Jedněm může připadat směšné, jiným zvláštní, někteří se na birdwatchera mohou dívat přes prsty a jiné může fascinovat. V každém případě jde o aktivitu, kterou bychom dnešním slovníkem označili za volnočasovou, které propadlo převážně v západní Evropě a ve Spojených Státech neuvěřitelné množství lidí. Ekonomická síla této opravdu rozvětvené komunity je tak velká, že se stává objektem zájmu cestovních kanceláří, výrobců optiky a outdoorového vybavení, knižních nakladatelů či výrobců nejrůznějších elektronických zařízení.

Nárůst zájmu o pozorování ptáků je patrný i u nás je dobré ho podchytit v prvních fázích vývoje a kultivovat ho dostupností informací. Je dobré mu určit směr vývoje a předejít živelnosti, která by mohla být, ač vedena ušlechtilým zájmem, ve svém konečném důsledku škodlivá právě předmětu svého zájmu – ptactvu a potažmo i přírodě.

Na tomto webu bych chtěl shromažďovat informace, které birdwatching v našich podmínkách rozvíjejí a podporují, ale které nás „ptáčkaře“ také nabádají a vychovávají ve vztahu k přírodě. Jednou částí webu je i soutěž v počtu pozorovaných druhů v České republice vyhlášená pod názvem Czech BirdList Contest. Soutěžící vytvořili skupinu, kterou po vzoru jiných zemí nazývají Klub 300. Podstatnou částí filozofie této skupiny je definice tzv. kodexu birdwatchera a jeho šíření mezi veřejností a obdobnými zájmovými skupinami.

Jak už je řečeno na jiném místě tohoto webu:

Nejpřesnějším opisem slůvka birdwatching je skutečně pozorování ptactva, které může mít mnoho podob. Přistupovat k němu lze vědecky, umělecky nebo třeba technicky. Ptáky můžeme pozorovat na vlastní zahradě, ale i v nejodlehlejších koutech světa. Může se jednat o prosté poznávání ptačích druhů nebo se můžeme zaměřit na jejich zpěv, chování, prostředí, ve kterém se vyskytují, můžeme se věnovat jejich tahu, hnízdění a mnoha dalším aspektům jejich života. Vztah, který si birdwatcher k objektu svého zájmu vytváří je ale v každém případě pozitivní a jeho důležitou součástí je ochranářský přístup. Birdwatching, byť je v některých zemích opravdu masovou rekreační aktivitou, přírodě neškodí, ale naopak má charakter výchovný a vzdělávací a popularizuje jak ochranu ptactva, tak přírody.

Jednoduše řečeno, birdwatcher je milovníkem přírody, který se věnuje pozorování ptáků


Vývoj těchto stránek v několika obrázcích

 

Roky 1999 – 2001
První pokusná verze webu,
na které jsem se teprve učil HTML kód.
Tehdy byl umístěn na adrese: www.angelfire.com/on/dodin
Roky 2001 – 2002
Stále jen verze osobních stránek,
které jsem dělal hlavně pro sebe.
Vylepšování postupovalo velice pozvolna.
Roky 2002 – 2005
Barevně poněkud ponurá a rozervaná verze,
ve které měly hlavní slovo cesty
a paragliding.
Roky 2005 – 2006
Nastalo prosvětlení stránek
doprovázené návratem k ornitologii.
Osobní stránky mám stále v této podobě.
Roky II/2006 – XI/2006
První verze čistě birdwatcherských
stránek, které jsem umístil na novou
adresu: www.dodinart.ic.cz.
Roky XI/2006 – I/2007
Střídání nových grafických
podob stránek začalo být stále častější.
Vedla mě k tomu neustálá nespokojenost.
Roky I/2007 – XI/2007
Verze, která byla bohužel
optimalizovaná jen pro Internet Explorer.
Ve Firefoxu se stránky zobrazovaly špatně.
Roky XI/2007 – II/2011
Verze, se kterou jsem byl
dlouho spokojen. Vydrželo mi to 3 roky.
Web dodinart si našel svoje čtenáře.
Od II/2011 do XII/2012
Nová verze na nové doméně
www.birdwatcher.cz vystihující nejlépe podstatu webu;
experimentování se vzhledem pokračuje, byť v delších intervalech.
Od XII/2012 do V/2017
Předposlední verze, která jen mírně mění
vzhled té předchozí; do záhlaví webu byla umístěna
animovaná lišta. Web je stále veden v prostém html kódu.

Od V/2017: Poslední verze webu, jehož správu nyní prvně zkouším v publikačním systému WordPress.