Rakousko 2008 – Nezider

9.V. – 10.V.2008

Další jarní návštěva Neziderského jezera – Neusiedler See.

Slunce vycházející nad stepní krajinou s jezery a rákosovými přístřešky v blízkosti vahadlových studní …

Tradice byť jen jednodenního jarního výletu ke stepním jezerům východně od Neusiedler See, do oblasti Seewinkel, se přenesla i do tohoto roku. Prodloužený víkend byl díky volnému čtvrtku a páteční dovolené dostatečně dlouhý na to, abych ho strávil jednak s rodinou a aby mi vyzbylo i na výlet k jezerům vzdáleným jen 200 km pod Brnem. Nakonec, vždyť je to jen kousek.


9. května 2008

trasa: Stundlacke – Fuchslochlacke – Warmsee

čas: 19:00 – 23:00

počasí: Krásné slunečné počasí, mírný SV vítr, teploty až 23°C.
Zanechávám v Pístovicích rodinu a jedu do Brna, abych naložil spacák a něco k jídlu a pak už mířím na Bratislavu. Cesta ubíhá rychle. Trasu už mám docela zažitou a tak mě nezdržuje žádné bloudění, prostě stará klasika: Kittsee, Gattendorf, Zurndorf, Mönchhof a Frauenkirchen. Večer se mám setkat u Warmsee s Jirkou Ševčíkem. Ostatní z naší cestovatelské bandy jsou zaneprázdněni.

Stundlacke
čas: 19:00 – 19:15
Letošní rok je pro Nezeder a jeho okolí dost vlhký. V místech, kde v jiné roky zůstávají jen vyschlé plochy po menších jezerech, dnes stojí voda, na které to žije vodním ptactvem. Stundlacke je jedním z mělkých jezer, která byla v minulých letech vždy vyschlá.
pozorované druhy: čejka chocholatá (25 ex. včetně mladých), lžičák pestrý (1 pár), kulík říční (2 ex.), tenkozobec opačný (2 ex.), vodouš rudonohý (17 ex.), vodouš šedý (7 ex.), husice liščí (2 ex.), kopřivka obecná (1 ex.), konipas bílý (2 ex.), káně lesní

Fuchslochlacke
čas: 19:20 – 19:30
Zastavuji také u vedlejšího Fuchslochlacke, kde několik minut pozorování už pro mě znamená takovou tradici. Je tu velké množství hnízdících tenkozobců. Při tomto stavu vody bude v okolí Nezideru dobrý rok asi i na pisily čáponohé.
pozorované druhy: zrzohlávka rudozobá (6 párů + 2M), kulík říční (10 ex.), čejka chocholatá (10 ex.), kachna divoká (4 ex.), vodouš rudonohý (14 ex.), kopřivka obecná (1 pár), břehouš černoocasý (2 ex.), husice liščí (4 ex.), tenkozobec opačný (16 ex.), husa velká (2 ex.), jespák bojovný (3 ex.), vodouš bahenní (2 ex.), čírka modrá (M), racek chechtavý (5 ex.), konipas luční (2 ex.)

Warmsee
čas: 19:35 – 23:00
Přijíždím přímo k jižnímu cípu jezera, kde na travnatém plácku obvykle nocuji. Vytahuji dalekohled, červené víno a usedám na lavičku přímo na břehu jezera. Dnes už nikam nemusím. Přibývá několik dalších druhů, slunce klesá za siluetu Alp po mé levé ruce. Citelně se ochlazuje. Od Nezideru přilétají menší skupiny velkých racků bělohlavých a směřují k Lange Lacke na nocoviště. Nad hladinou loví hmyz rybáci černí. Ozývají se žáby, které doplňují čejky, racci chechtaví a občasný výkřik vodouše bahenního či pisíka. S chladem na mě dotírá i hmyz. Jdu se přiobléct. Oranžově zbarvený pruh nad západním obzorem bledne. Jen vysoko na obloze zůstávají ještě slunečními paprsky nasvícené stopy za letadly. Z rákosí kvičí chřástal vodní. Stmívá se a na stejný plácek přijíždění další dvě auta, která tu zůstanou přes noc. Jirka přijíždí až za tmy. Stále ještě zpívá rákosník velký. Začínají blikat hvězdy a výrazná světla letadel klesají k Vídni. Jiná se od obzoru oddělují a stoupají do neznáma.

Dokonalý rozhled po krajině, ve které bylo stále slyšet hlasy dudků, poskytuje vysoká pozorovatelna severně od Oberstinkersee. Zde je pohled k jihu.


10. května 2008

trasa: Warmsee – Oberstinkersee – pobřeží Neusiedlersee – Oberstinkersee – Unterstinkersee – Zick Lacke a zpět – přístav u Neusiedlersee – Warmsee

čas: 5:30 – 22:00

počasí: Po ránu je u jezera stejná zima jako byla večer. Teplo přichází jen velice pozvolna a neochotně. Vlastně po celý den fouká studený vítr. Stačí jen malý mrak stínící slunce a člověk se musí přiobléct, aby se o pár minut později potil horkem. Fouká mírný SV vítr, teploty mají na dosahovat 23°C.

Warmsee
čas: 5:30 – 5:50
Oproti včerejšímu pozorování na Stundlacke a Fuchslochlacke je tu navíc rybák černý (5 ex.), rybák obecný (2 ex.), pisila čáponohá (2 ex.), vodouš tmavý, racek bělohlavý (rozlet z nocoviště), lyska černá (50 ex.), volavka stříbřitá (na rybníčku v Apetlonu), chřástal vodní (hlas)

Oberstinkersee
čas: 6:00 – 7:30
Po ránu jedeme autem přímo k pozorovatelně u Oberstinkersee. Rybníček severně od jezera je ale proti vycházejícímu slunci. Díky vysokému stavu vody stejně nejsou hnízdící tenkozobci v dosahu našich objektivů. Naopak Oberstinkersee samotné je při pomalém pojíždění autem po břehu pro fotografa docela zajímavé.
pozorované druhy: tenkozobec opačný (54 ex.), vodouš bahenní (30 ex.), pisík obecný (2 ex.), zrzohlávka rudozobá (10 ex.), břehouš černoocasý (2 ex.), husice liščí (2 ex.), labuť velká (7 ex.), polák velký (6 ex.), lžičák pestrý (3 páry), potápka malá (2 ex.), čejka chocholatá (10 ex.), rybák obecný (26 ex. na jezírku severně, většinou na hnízdech), čírka modrá, břehule říční, vodouš rudonohý (20 ex.), husa velká (100 ex.), lyska černá, rákosník velký, jespák bojovný (10 ex.), kulík říční (2 ex.), bukač velký (hlas), jespák šedý (10 ex.), pisila čáponohá (2 ex.), rákosník proužkovaný (8 ex.), rákosník obecný
později po 9:00 – racek bouřní (2 ex.), strnad rákosní (5 ex.), hvízdák eurasijský (4M+F), vlha pestrá (hlas), racek bělohlavý (2 ex.), cvrčilka zelená, slavík modráček
dudek chocholatý (hlas), vrabec domácí, bramborníček černohlavý, strnad luční, poštolka obecná, bramborníček hnědý, bělořit šedý

Druhým nejpočetnějším druhem jespáků byli po jespácích bojovných jespáci šedí. Skupina deseti ptáků hledala potravu u břehu Oberstinkersee.

Neusiedlersee
čas: 7:35 – 9:00
Přejíždíme k vysoké pozorovatelně na břehu Neusiedlersee. Parkujeme pod topolem ve stínu, snídáme a chystáme kola na výlet. Přijíždí místní ranger a ptá se nás, jestli jsme tu spali. Říkáme, že ne, ale asi nám moc nevěří. Kdo by tu byl tak brzy ráno bez noclehu? Zdůrazňuje, že se tu spát nesmí a že musíme večer do kempu ve městě (ukazuje k Podersdorfu). V okolí se stále ozývají dudci. Jednoho při přeletech kolem věžičky pozorujeme.
pozorované druhy: volavka bílá (2 ex.), moták pochop (4 ex.), cvrčilka slavíková, volavka stříbřitá (6 ex.), pisila čáponohá (2 ex.), jespák bojovný (15 ex.), kolpík bílý (6 ex.), racek bělohlavý (8 ex.), konipas bílý, cvrčilka říční, husa velká (500 ex.)
vrána šedá, slavík obecný, jiřička obecná, vlaštovka obecná, konopka obecná, hrdlička divoká, ťuhýk obecný, žluva hajní, hrdlička zahradní, zvonohlík zahradní, strakapoud velký, krutihlav obecný, rehek domácí, pěnkava obecná, stehlík obecný

Unterstinkersee
čas: 9:15 – 11:50
Jezero obcházíme bez toho, abychom zaznamenávaly druhy a počty ptáků. Směřujeme k jeho jižnímu cípu, odkud je na jižní polovinu jezera pěkný rozhled. Děláme dobře, protože tu asi 10 m od asfaltky vedoucí po břehu hnízdí tenkozobec opačný a čejka chocholatá. Zkoušíme fotit.
pozorované druhy: ze zajímavých či dříve nepozorovaných druhů je tu racek černohlavý (2 ex., často u ostrůvku s hnízdní kolonií racka chechtavého), tenkozobec opačný (18 ex.), pisila čáponohá (8 ex.), rybák obecný (16 ex.), zrzohlávka rudozobá (40 ex.), čírka obecná (4 ex.), labuť velká (10 ex.), čírka modrá (M), racek chechtavý (80 ex.), lžičák pestrý (20 ex.), husa velká (30 ex.), rákosník proužkovaný (2 ex.), moudivláček lužní (hlas)

Vodouš bahenní v blízkosti hnízda tenkozobce opačného.

Zick Lacke
čas: 11:50 – 14:00
Slunce postupuje přes jih k jihozápadu. Nejlepší výhled na tohle rozlehlé jezero je z pozorovatelny na jihozápadě a pak na jihu. Hladina je plná kachen a břehy se hemží bahňáky. Počty jsou jen hrubě odhadnutelné.
pozorované druhy: zkulík zlatý (ve svatebním šatě), kulík mořský (min. 20 ex.), rybák černý (40 ex.), jespák bojovný (350 ex., někteří v plném svatebním šatě), pisila čáponohá (4 ex.), vodouš tmavý (3 ex.), břehouš černoocasý (4 ex.), volavka bílá (6 ex.), racek malý (50 ex.), tenkozobec opačný (min. 80 ex.), husice liščí (22 ex.), lyska černá (500 ex.), zrzohlávka rudozobá (300 ex.), lžičák pestrý (50 ex.), čírka modrá (4 ex.), potápka malá (2 ex.), racek chechtavý (300 ex.), vodouš bahenní (200 ex.), husa velká (1.000 ex.), kopřivka obecná (10 ex.), čejka chocholatá (40 ex.), moták pochop, vodouš rudonohý (50 ex.), jespák malý, kulík písečný (2 ex.), kulík říční, labuť velká, vrabec polní, strnad obecný

přístav (východně od Illmitzu)
čas: 16:00 – 16:30
pozorované druhy: sýkořice vousatá, lejsek černohlavý, vrána černá, bukač velký (hlas)

Konečně se zase vracíme k Warmsee. Slunce ještě dost silně pálí a na další kolečko kolem Lange Lacke se mi už nechce. Jdu se projít kolem jezera. Vůbec se nedivím místnímu kolegáčkovi, který neúnavně od rána objíždí autem všechny po silnici dostupné břehy jezer a rybníků a z okna mu kouká dlouhý teleobjektiv. Auto v tomto případě slouží jako skvělý mobilní kryt, kterého se ptáci bojí mnohem méně, než lidské postavy. Z nových druhů přibývá čáp bílý a s postupujícím večerem a přibývajícím šerem se ozývá křepelka.
Dnešní večer je výrazně teplejší, než včerejší. Pohodu na lavičce na břehu narušuje jen množství komárů a muchniček. Opět následuje žabí koncert s basy bukače velkého. V deset odcházíme na kutě. V noci dokonce prší, ale ráno už je tráva zase vyschlá.
Vstávám před východem slunce, abych udělal pár fotek krvavého rána nad vodní hladinou. Ze stepi se ozývá hlas kolihy velké. V šest se loučím s Jirkou a uháním zpět na sever plnit rodinné povinnosti. 🙂

Odpolední pohoda.