birdwatcher.cz

Lotyšsko

Oficiální název: Lotyšská republika
Hlavní město: Riga
Rozloha: 64 635 km2
Počet obyvatel: 2,317 mil.
Oficiální jazyk: Lotyština
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: luteránské (37%), katolické (33%), pravoslavné (17%), ostatní (13%)
Čas: SEČ 0
Měna: Lat (LVL)
Víza: Bezvízový styk.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Lotyšská republika leží ve východní Evropě u Baltského moře. Povrch země je převážně nížinatý, zvlněný jen pahorkatinou ledovcového původu. Vyskytuje se tu řada jezer. Podnebí je přímořské, na východě více kontinentální. Jedná se o průměrně vyspělý stát s nízkou negramotností a hustou dopravní sítí. Rostlinný kryt tvoří louky a lesy (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Avifauna Lotyšska je nejzajímavější co se týče hnízdících druhů, proto je vhodné směřovat návštěvu této oblasti do letního období od půli května do srpna. Během června a července je tu více vlhko. Dlouhá zima je tu velice studená.

3. Doprava

Hlavní město Riga je dostupné letecky z většiny hlavních Evropských měst a lodí pak z mnoha baltských přístavů. S využitím veřejné dopravy se dá vidět mnoho. Autobusy jsou mnohem dražší, ale jezdí s větší frekvencí a rychleji, než vlaky. Lodní lístky je nutno si zajistit v předstihu. Litva má pouze jednu hlavní dálnici, ale i další silnice spojující větší města jsou v dobrém stavu. Zato menší silnice jsou ve velmi špatném stavu.

4. Ubytování a stravování

Nedaleko na západ o měst Riga a Jurmala, je možné si obstarat ubytování přímo na mořském pobřeží. Jsou tu hotely, penziony a mládežnické ubytovny, ale i některé kempy s chatkami.
Jídlo je relativně drahé i co se týče třeba zelné polévky, mléčných výrobků, ryb, masa i brambor. Z nápojů je k dispozici pivo (alus), vodka, vodka a víno.

5. Bezpečnost a zdraví

Riga má problémy s organizovanou zločinností, ale turistů se budou týkat maximálně krádeže na ubytovnách. Užitková voda může způsobit zažívací problémy, proto je lepší si vodu k pití kupovat balenou.

6. Ptačí druhy

Jen málokterý birder navštívil tuto zemi ležící na východní straně Baltu. A to i přes výborně fungující návštěvnickou infrastrukturu, téměř panenskou přírodu a výskyt druhů, k nimž patří vodouš štíhlý, který tu má nejzápadnější hranici svého hnízdního areálu. Dá se říci, že zdejší avifauna se podobá svojí druhovou strukturou Polsku a že je jen otázkou času, kdy ornitologové objeví i tuto zemi.
V Lotyšsku bylo zaznamenáno 322 druhů ptactva. Patří k nim i orel volavý (Aquila clanga), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), chřástal malý (Porzana parva), vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis), rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus), puštík bělavý (Strix uralensis) a rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola, 10-50 párů).

7. Zajímavé lokality

Pozorování ptactva si lze užít v oblasti mezi Rigou, hlavním městem Lotyšska, a mysem Kolka na severozápadě země. Na jezeře Babite, západně od Rigy, se dají v období tahu zastihnout mnohé druhy vodního ptactva, které tu odpočívají před další cestou. Během léta 1997 tu byl pozorován pár vodoušů štíhlých, což může nasvědčovat rozšiřování jejich hnízdního oblasti západním směrem. Dále k západu podél pobřeží, směrem Rižskému zálivu, se nacházejí bažiny a lesy Národního parku Kemeri. Zde hnízdí bukáček malý, čáp černý, orel křiklavý, jeřáb popelavý, vodouš bahenní, datlík tříprstý (vzácně) a orel mořský. Na půli cesty mezi Rigou a mysem Kolka se na mořském pobřeží prostírá mělké vegetací zarostlé jezero Engure, kde hnízdí bukáček malý. Okolní lesy obývá čáp černý, orel křiklavý, tetřívek obecný, jeřábek lesní a sýc rousný. Je možné se tu ubytovat na místní Bird Station 2 km východně od Berzciems.
Výborným pozorovacím místem táhnoucích dravců a pěnkavovitých je špička mysu Kolka, která ční z rozlehlého poloostrova do Baltského moře. Dále je tu k vidění čáp černý a bílý, orel křiklavý a skalní, jeřábek lesní, chřástal polní, jeřáb popelavý a datel černý. Do vesnice Kolka jezdí autobus z Rigy. Před návštěvou rezervace je dobré kontaktovat správu parku sídlící ve vesnici Mazirbe ohledně vyřízení vstupního povolení a možného ubytování. Adresa je Slitere Nature Reserve, Mazirba, Talsu raj. LV-3273, Latvia.
Rákosník pokřovní a konipas citrónový hnízdí v okolí Jelgavy, jihozápadně od Rigy. V jejjižnější části Lotyšska na pobřeží Baltu se nachází jezero Pape. Jeho okolí tvořené rákosinami, loukami, křovisky a lesíky slouží velkému množství táhnoucích druhů k odpočinku a to jak na jaře (duben – květen), tak na podzim (září – říjen). Jedná se hlavně o dravce, sovy, měkkozobé, lindušky a pěnkavovité. U jezera je také ptačí stanice. Pravidelně tu hnízdí jeřáb popelavý a k výjimečným návštěvníkům patří sovice krahujová a hnízdící pár rákosníků plavých. Rákosníci tu zahnízdili daleko na severozápad od svého hnízdního areálu v okolí Černého a Kaspického moře. K jezeru se dá přijet od Rucavy (12 km východně) přes vesnici Pape. Pak se pokračuje asi 3 km k ptačí stanici, kde se dá získat povolení, případně průvodce a může se tu domluvit ubytování.
Ve východním Lotyšsku se nalézá jezero Lubana. V jeho okolí je 30 km2 bažin, rybníků, močálů, luk a lesů, ve kterých hnízdí orel volavý, chřástal malý a několik párů vodouše štíhlého. Příležitostně pak pár vodoušů malých, čáp černý, orel mořský a křiklavý, racek malý, rybák bělokřídlý, strakapoud bělohřbetý, datel černý a ořešník kropenatý. K nejlepším místním lokalitám patří následující:
1. okolí silnice směřující z Lubany k jihovýchodu na Grigalava, která lemuje severní břeh jezera Lubana,
2. po stejné silnici se pokračuje k jihu a k východu k prvnímu z komplexu tří rybníků,
3. dále k jihu leží další dva rybníky v blízkosti Nagli. Ke vstupu mezi rybníky je nutné si vyřídit povolení na Ptačí stanici Orenisi, která se nachází východně od Nagli, nebo v kanceláři místního rybářství v Nagli.
Nejrozsáhlejší bažiny v Lotyšsku mají plochu asi 190 km2 a leží uvnitř Přírodní rezervace Teychu, západně od Nagli. Vyskytuje se tu orel volavý a křiklavý, jeřábek lesní, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý a datel černý. Více informací získáte na následující adrese: Teychu Nature Reserve, Laudona, Madonas raj. LV-4862, Latvia