birdwatcher.cz

Saúdská Arábie

Oficiální název: Království Saúdské Arábie
Hlavní město: Rijád
Rozloha: 1 960 582 km2
Počet obyvatel: 25 795 938
Oficiální jazyk: Arabština
Státní zřízení: království
Hlavní náboženství: Téměř všichni Saúdové a většina cizinců vyznává Islám, z toho asi 85% sunnitský a 15% šíitský směr. Veřejné projevy jiných náboženství (náboženské obřady, symboly, tiskoviny atd.) jsou zakázány.
Čas: SEČ +2
Měna: saúdský riál (SAR)
Víza: Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
Občané ČR mohou obdržet víza prostřednictvím ZÚ Saúdské Arábie v Praze.
V SAK jsou vydávané následující typy víz:
a/ pracovní – pro zájemce o práci
b/ pobytová – pro rodinné příslušníky
c/ obchodní – pro obchodníky, podnikatele apod.
d/ transitní – pro pobyt v tranzitním prostoru letiště na dobu 12-72 hodin
e/ diplomatická a zvláštní
f/ víza za účelem vykonání náboženských poutí Hadždž a Umrah
g/ turistická – jejich zavedení bylo ohlášeno, avšak podmínky pro jejich vydávání doposud nebyly zveřejněny.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Saúdskoarabské království leží v jihozápadní Asii na Arabském poloostrově. Převážná část povrchu je tvořena plochou pouští a polopouští, která se sklání směrem k východu do pobřežní nížiny. Na západě se však zvedá až do výšek přes 3 tisíce metrů. Podnebí tu vládne suché a horké, na jihu tropické, na severu subtropické. Stálé řeky tu neexistují. Rostlinstvo pouštní a polopouštní (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Každý, kdo studuje v novinách předpověď počasí, určitě přijel do země přes Rijád, což je město z daleko nejvyššími teplotami ze všech ostatních měst na světě. Rijád leží ve středu této velice horké země, která má podél Rudého moře velice vlhká léta (květen až září). Zimy jsou tou nejpříjemnější částí roku, ačkoli rudomořské pobřeží tou dobou svlažují vydatné deště. Nejvhodnější dobou k návštěvě je březen a duben a září s říjnem, kdy tudy prolétají tažné druhy a není až tak moc horko.

3. Ubytování a stravování

Pohyb po vlastní ose po Saúdské Arábii je možný pouze na základě zvacího dopisu zaměstnavatele, který se musí předložit příslušným úřadům, které povolení k cestě vystaví. Ti, kteří povolení k cestě neobdrží, si mohou najít docela levný vnitrostátní letecký spoj. Síť autobusových linek je dobrá, silnice jsou v perfektním stavu a najít si ubytování není složité. Také stravování není problém. Pivo je nelegální.

4. Bezpečnost a zdraví

Očkování proti žloutence, meningitidě, tyfu a žluté zimnici je doporučeno, stejně jako užívání antimalarik. Je dobré si dávat pozor na příležitostnou a fanatickou „náboženskou policii“ zvanou matawwa.

5. Ptačí druhy

Navštívit Saúdskou Arábii je složité, protože vízum se uděluje jen na základě osobního zvacího dopisu. Také birdeři, kteří navštíví tuto zemi jako obchodníci, musí ještě dodatečně žádat o povolení ke vstupu do některých oblastí. Všechny tyto byrokratické bariéry se ale vyplatí překonat, protože Saúdská Arábie nabízí nejen deset z jedenácti endemitů Arabského poloostrova, ale i mnohé pouštní zajímavosti a afrotropické druhy.

K zajímavým druhům s výskytem v Saúdské Arábii patří kormorán arabský (Phalacrocorax nigrogularis), kladivouš africký (Scopus umbretta), jestřáb volavý (Melierax metabates), orel Verreauxův (Aquila verreauxii), koroptev arabská (Ammoperdix heiy), jeřáb panenský (Anthropoides virgo), drop obojkový (Chlamydotis undulata), pobřežník černobílý (Dromas ardeola), racek bělooký (Larus leucophthalmus), lelek egyptský (Caprimulgus aegyptius), lelek núbijský (Caprimulgus nubicus), lelek etiopský (Caprimulgus poliocephalus), lelek mramorovaný (Caprimulgus inornatus), vlha bělohrdlá (Merops albicollis), mandelík sahelský (Coracias abyssinica), špaček Tristramův (Onychognathus tristramii), pěvec černý (Cercotrichas podobe), skalníček černoocasý (Cercomela melanura), hedvábník šedý (Hypocolius ampelinus), sedmihlásek pustinný (Hippolais languida), budníček zelenokřídlý (Phylloscopus umbrovirens), pěnice bělobřichá (Sylvia leucomelaena), pěnice uzdičková (Sylvia mystacea), skřivan tlustozobý (Ramphocoris clothey), skřivan plavobřichý (Eremalauda dunni), skřivan růžkatý (Eremophila bilopha), snovač žluví (Ploceus galbula), vrabec arabský (Passer euchlorus), strdimil palestinský (Cinnyris oseus) a stehlík dlaskovitý (Rhynchostruthus socotranus).

6. Zajímavé lokality

Ornitologicky nejzajímavější lokalitou v blízkosti Rijádu, v centrální Saúdské Arábii, je rezervace Wadi Hanifah, ležící 25 km jižně od města (bukáček malý v létě a orel volavý v zimě). Hawtat Bani Tamim, izolovaný kopec 200 km jižně, je domovem stálých druhů, jako je např. koroptev arabská a výr bledý (Bubo ascalaphus) a zimujících druhů včetně pěnice uzdičkové. V březnu tudy protahuje až 200-300 hedvábníků šedých (v říjnu pak mnohem méně).

Severovýchodně od Rijádu se podél pobřeží Perského zálivu nachází několik zajímavých míst. Během války v zálivu v roce 1991 byla třetina tohoto pobřeží znečištěna ropnými produkty. Nejlepší lokalitou je pravděpodobně Tarut Bay ležící mezi městy Qatif a Dammam. Počty ptáků jsou tu uměle ovlivňovány „výživným“ odpadem vypouštěným do moře. V zimě se tu dá vidět přes 50.000 vodních ptáků a na tahu se tu zdržuje jespák velký (Calidris tenuirostris).

U Jibal al-Tuwal a Dilan al-Jilf, na kraji pouště Nafud, bylo zaznamenáno na jaře (v druhé půli března) přes 5.500 jeřábů panenských. Obě místa se nacházejí západně a jihozápadně od Ha´il, který je 640 km severozápadně od Rijádu v obilnářské oblasti. Dále se tu zdržuje skřivan plavobřichý, skřivan růžkatý a na jaře strnad šedý. Na severu Saúdské Arábie, v rezervaci Harrat al-Harrah tvořené rozsáhlou pouští, 80 km severozápadně od Sakkakahu, se dá vidět nejpestřejší hnízdiště skřivanovitých v celé oblasti Blízkého Východu. Když je rok příznivý, tak tu hnízdí deset druhů skřivanovitých včetně skřivana tlustozobého, plavobřichého a růžkatého. Vyskytuje se tu také drop obojkový, běhulík plavý, výr bledý a v zimě kulík hnědý. Do roku 1930 tu bylo možné vídat i pštrosa dvouprstého (Struthio camelus).

Jeddah
V okolí tohoto města na pobřeží Rudého moře žije lelek egyptský a lelek núbijský. Na jaře přetahují přímo nad městem tisíce jeřábů panenských.
Táhnoucí druhy se zdržují v zahradách a parcích kolem středu města. Lelek egyptský a núbijský se vyskytuje kolem Geologického ústavu na východním okraji města; racek bělooký a rybák bělolící se dá vidět od North Corneche; pobřežník černobílý je k zastižení jižně od města.

Čejka běloocasá (Vanellus leucurus), bělořit šedohlavý a bělořit červenoocasý zimují ve Wadi Uranah, 80 km jihovýchodně od Jeddahu, směrem na Taif. Z migrantů se tu ukazuje sedmihlásek olivní.

Hedvábník šedý je nepravidelným zimním návštěvníkem National Wildlife Research Centre, 40 km jihovýchodně od Taifu. Jednoho roku tu bylo ovšem 850 ptáků tohoto druhu. Výzkumné centrum leží na kraji pouště s výskytem koroptve arabské, strakapouda arabského a pěnice bělobřiché. V zimě je tu bělořit černohřbetý (Oenanthe lugentoides), bělořit červenoocasý, pěnice pustinná (Sylvia minula) a pěnice uzdičková. Na jaře (březen – květen) tu byl pozorován také ibis skalní. Hedvábník se vyskytuje i v rezervaci Mahazat as-Sayd, 175 km severovýchodně od Taifu, společně se supem ušatým, dropem obojkovým (vysazen) a skřivanem plavobřichým.

Wadi Turabah a Jabal Ibrahim
V těchto dvou oblastech se vyskytuje osm z jedenácti endemitů Arabského poloostrova a několik zástupců afrotropických druhů včetně lelka etiopského.

Nedaleko vesnice Bani Yazid, 50 km severně od al-Baha (18 km severně od Mandaqu), který se nachází na silnici směřující na Taif (výška 2.000 m n.m.), se dá pozorovat snovač žluví, strakapoud arabský, leskoptev bělobřichá (Cinnyricinclus leucogaster), skalník malý (Monticola rufocinereus), zvonohlík arabský (Serinus rothschildi), zvonohlík jemenský (Serinus menachensis) a konopka šedohlavá (Carduelis yemenensis). Pozornost věnujte údolí a svahům po obou stranách silnice asi 0,5 km severně od vesnice.

V Qishran Bay, na pobřeží Rudého moře, jihozápadně od Taifu, hnízdí čtyřicet párů ostříže popelavého. Jedná se o nejpočetnější hnízdiště tohoto druhu na světě.

Jižně od al-Baha, v Dhi-Ain, se nacházejí stále zavlažované plantáže palem a banánovníků, ve kterých se zdržuje holub waalia či sahelský (Treron waalia), ledňáček Halcyon leucocephal (květen až září), zoborožec šedý (Tockus nasutus), leskoptev bělobřichá (květen až září) a strdimil zářivý (Nectarinia habessinica). V údolí kolem vodopádu Al Dahma, jižně od Tanuma, 11 km severně od Abha, se vyskytuje výr africký (Bubo africanus), straka černozobá poddruh asirensis (Pica hudsonia), skalník malý, drozd jemenský (Turdus menachensis), leskoptev bělobřichá, kruhoočko etiopské (Zosterops abyssinica), zatímco ibis skalní tu byl pozorován pouze v listopadu. Sedm z endemitů Arabského poloostrova, včetně pěnice jemenské (Sylvia buryi), se dá vidět v Raydah Escarpment Reserve, 15 km západně od Abha. Žije tu také jestřáb gabar (Micronisus gabar), puštík předoasijský (Strix butleri) a straka černozobá (asirensis).

Jizan
Pobřeží, vnitrozemská vádí a terasovitá pohoří se zbytky jalovcových porostů, rozkládající se nedaleko Jizanu v nejjižnějším cípu Saúdské Arábie, hostí jedno z nejpestřejších ptačích společenstev Arábie. Bylo tu zaznamenáno téměř 300 druhů ptáků včetně místních arabských endemitů, afrotropických druhů a např. bělořita rudobřichého (Oenanthe bottae) a vrabce arabského.
Racky bělooké a arabské přitahují rybářské lodě vracející se do Jizanu, přístavního města, které má letecké spojení s Jeddahem. Jižně od města, v Jizan Bay, a dalších 40 km dál k jihu, se vyskytuje pobřežník černobílý. V okolí přehrady Malaki, asi 50 km do směrem do vnitrozemí od Jizanu, žije dytík skvrnitý (Burhinus capensis) a lelek núbijský. Dá se sem dostat, když se odbočí k východu 16,5 km severovýchodně od Abu Arish. Zaměřte se na přehradu, pláně a lesy v okolí tzv. „Reedy Lake“ (rákosinového jezera), a pak na Wadi Jawwah, dále k východu (lelek mramorový). Většina endemitů Arabského poloostrova, stejně jako bělořit rudobřichý, se vyskytuje v Jabal Faifa, v izolovaném pohoří severně odsud. Jestřáb volavý a vrabec arabský žijí v okolí Sabya, která leží cestou na Abhu, severozápadně od Abu Arish.