birdwatcher.cz

3.11.2018: Čtyři druhy husic

Od rána je zataženo a poprchává. Po nuceném dopoledním šopování s omladinou musím ven, jinak bych je musel zabít. Den je teď krátký a moc času mi nezbývá. Vyjíždím teprve ke druhé po poledni. Honza Bína včera viděl na Novoveském rybníce čtyři bernešky rudokrké. Je tedy jasné, kam se teď mrknu, na rybníky v okolí Pohořelic.

Novoveský rybník je upuštěný a od hráze se zdá být prázdný. Přesto zajíždím k jižnímu břehu a jdu prohlédnout hladinu. Na mělčinách jižní části se zdržuje asi stovka hus, převážně velkých, a v severozápadním cípu jsou další tři stovky ptáků, tentokrát půl na půl hus velkých a běločelých. V zákrytu keřů prohlížím ne příliš vzdálené husy velké. Brzy nalézám dva červené límce – Z34 a V38. Mezi husami svítí husice rezavá, v jejíž blízkosti se drží další, pro mě neznámá a nezvykle zbarvená husice ozývající se často jakýmsi troubením (až doma zjišťuji, že by se mohlo jednat o husici australskouTadorna tadornoides). V západním cípu rybníka je dost čejek, čírek a v jednu chvíli přistává kousek od racků a čejek nedospělý orel mořský. Za letu mu mezi lopatkami vyčnívá cosi žlutého – že by vysílačka? Mezi husami velkými na protějším břehu nacházím dnes už třetí druh husice – husici nilskou. Dost dlouho se věnuji malé huse plovoucí se skupinou hus velkých. Řadou znaků odpovídá huse malé – malá tmavá hlava a krátký tmavý krk, typický tvar bílé skvrny na čele, dlouhý přesah křídel a poblikávající žlutý kroužek u oka. Je ale příliš vzdálená na určení bez pochybností.

Po hodince se přesouvám k vypuštěnému Vrkoči. Je zamračeno, drobně poprchává a světla je pomálu. Nejbližší bahna jsou prázdná, ale směrem k hrázi se sletují hejna racků. Chechťáků tam odhadem může být ke třem tisícům a velkých racků jsou také dobře tři stovky. Tradiční kolihy není na obnaženém dně vidět, ale v jedné kaluži svítí dvojice husic liščích. Je to nezvyklé potkat během půl druhé hodinky na jihomoravských rybnících čtyři druhy husic. Zaznamenávám ještě 80 čírek obecných a z blízkého rákosí teskné pískání moudivláčka. Podzim je stále teplý a tento jedinec zřejmě na jih nespěchá. Vzduchem přeletují běločelky a husy velké. Jejich hlasy je slyšet kdesi v blízkosti Starého rybníka.

Starý rybník je na plné vodě a na jeho hladině je vidět jen několik hus velkých a racků bělohlavých. Jižně od hráze ale stále slyším husy. Po bahnité polní cestě se blížím k ozimu, na kterém se husy pasou. Odhadem je tu asi 550 ptáků. Převažují husy velké (300 ex.). Světla už je tak málo, že mám co dělat, abych odečetl další červený límec (Z04). Šeří se. Nemá cenu tu déle okounět. Ani se sebelepším dalekohledem bych tu už nic zajímavého nevykoukal. Jsem ale spokojený – dvě hodinky v terénu, tři límce a čtyři druhy husic. Zítra sem zamířím znovu, tentokrát s rodinkou.

Límcovaná husa velká (Anser anser).

Zvláštní dvojice tvořená husicí rezavou (Tadorna ferruginea) a ptákem se znaky husice australské (Tadorna tadornoides).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *