birdwatcher.cz

7.-8.9.2018: V polích

Už mi to tu chybělo. Parkuji na jedné straně pásu keřů v polích a s dalekohledem se jdu mrknout na stranu druhou, kde se z drátů elektrického vedení ozývají hlasy špačků. Jsou jich tu stovky, několik řad náhrdelníku tvořeného černými siluetami jejich těl. Slétají dolů do pole a zase se vracejí. Na strništi posedávají káně lesní a ve vzduchu se třepotají poštolky. Vítr pofukuje a obloha je zatažená. Co na tom? Pršet by snad nemělo. Roztahuji osmnáctku pěvcovku a na pole zkouším za Arnošta natáhnout dravcovku. Klasika. Pak už sedím na skládací židličce u auta a koukám po okolí. Vlastně přece jen změna, nemám sebou víno. Pro dnešek jsem je nahradil dýmkou. Kolem přeletují hřivnáči, pozoruji dvojici menších doupňáků, ozve se konipas bílý a hlas ve vzduchu prozradí i konipasy luční. Kdesi od západu se postupně na obloze vynořuje 13 motorových paraglidů. Motají se vzduchem a míří na přistání k letišti u Vyškova. V keřích je ticho. Ozve se jen osamělé vábení budníčka menšího. Pod sítí pouštím jeho hlas a za chvíli už dostává svůj kroužek. Objevují se netopýři rezaví a já jen doufám, že mi neponičí sítě. Preventivně jako vždy pěvcovku po setmění balím, abych ji roztáhl zase až s půlnocí. Pouštím mix, který jsem našel v archivu a který jsem dělal asi minulý rok. Jsou na něm hlasy druhů, které teď potáhnou k jihu – lejsek černohlavý, rehek zahradní, bělořit, bramborníček hnědý atd. Noc je klidná a poměrně vlahá. Obloha je chvíli kryta oblačností a pak z ní září hvězdy. To se několikrát opakuje.

S prodlužující se nocí a pozdějším svítáním se ptáci ve větších počtech začínají chytat až po půl šesté. Jsou to hlavně pěnice, ještě několik rákosníků, ale už i červenky. V síti se pohupuje i sojka, ale když k ní přicházím, lehce se odrazí a letí pryč. Pohyb v keřích ustává po osmé hodině. Arnošt tentokrát nic nepřilákal, ale i tak mi v jedné síti uvízlo 45 ptáků.

odchycené druhy: vrabec polní, budníček menší (2 ex.), kos černý (2 ex.), pěnice černohlavá (23 ex.), pěnice slavíková (2 ex.), pěnice hnědokřídlá, červenka obecná (4 ex.), rákosník obecný (4 ex.), rákosník zpěvný, rákosník proužkovaný (2 ex.), rehek domácí, cvrčilka zelená, ťuhýk obecný – 45 ptáků 13 druhů

Odpoledne vyjíždíme s rodinkou do polí znovu. Tohle už je taky tradice. Pomalou jízdou projíždíme polní cesty, kluci sedí v otevřeném kufru auta a po jednom se střídají mně na klíně u volantu. Dostáváme se i k nově upravenému biocentru nedaleko Kozlan. V poli na dříve zamokřených místech u Rostěnického potoka je nově vytvořena menší vodní nádrž s tůňkami. Dnes je tu ale mrtvo. Jen na polích posedávají káně, u vody se objevila trojice konipasů bílých a kolem blízkého pásu topolů poletují hřivnáči. Další zastávkou je vypuštěný Uhřický rybník, na kterém ještě před několika dny Vlastík Dobeš pozoroval dva lyskonohy úzkozobé a kamenáčka. Teď už je rybník kompletně bez vody a na bahnech, na kterých poletují konipasi bílí. Počítám jich minimálně 75.

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) – mladým samcům přepeřují hlavy do černé a konečně jsou rozeznatelní od samic.

Mladý ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *