birdwatcher.cz

Ázerbajdžán

Oficiální název: Ázerbajdžánská republika
Hlavní město: Baku
Rozloha: 86 600 km2
Počet obyvatel: 7 868 385 (r. 2004)
Oficiální jazyk: Ázerbájdžánština
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: Islám – 93,4 % (75 % Muslimů jsou Šíité, 25 % Sunnité hanifitského rítu), ruské pravoslaví 2,5 %, arménské pravoslaví 2,3 %
Čas: SEČ +2
Měna: Ázerbájdžánský manat
Víza: Pro občany ČR vstupující na území Ázerbajdžánské republiky platí vízová povinnost.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Ázerbajdžán se nachází ve východním zakavkazsku na pobřeží Kaspického moře. Jeho severní hranice lemují výběžky Velkého Kavkazu, jejichž nejvyšší vrcholy pokrývají malé ledovce, na jihu a jihozápadě se nacházejí horská pásma Malého Kavkazu.. Kuro-arakská nížina, která se rozkládá podél řek Kury a Arakasu je proláklinou, protože hladina Kaspického moře má úroveň 28 m pod hladinou světových moří. Klima v nížině je subtropické, převládá tu stepní a polopouštní rostlinstvo. Na svazích hor se vyskytují listnaté lesy (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Nejpříhodnějším obdobím k pozorování velekura kavkazského a tetřívka kavkazského je období mezi koncem května a začátkem června, kdy se tu vyskytují další letní druhy. Mnohé vodní druhy stejně jako dropi, jsou obyčejně k zastižení jen v zimě.

3. Doprava

K pohybu po zemi se doporučují terénní automobily. Dají se využít i místní autobusy.

4. Ubytování a stravování

Mimo Baku je těžké najít vhodné ubytování. Dobré je domluvit se přímo s místními. V ulicích je spousta jídelen, čajoven nabízejících jídla z ryb nebo skopový kebab.

5. Bezpečnost a zdraví

Velvyslanectví České republiky ve Tbilisi, které je oficiálně příslušné pro Ázerbájdžán, doporučuje s ohledem na vývoj bezpečnostní situace v zemi ještě před realizací cesty kontaktovat tento zastupitelský úřad ČR (Embassy of the Czech Republic, 57, Tsereteli Ave, 0154 Tbilisi, GEORGIA Gruzie, telefon – (ústředna): 0099532 / 343310, 356427, konzulární oddělení 0099532 / 343098, 356704, fax: 0099532/356692, e-mail tbilisi@embassy.mzv.cz, czechembassy@gol.ge a webové stránky: www.mzv.cz/tbilisi.
Podle informace Velvyslanectví Ázerbajdžánské republiky v Ankaře neexistují žádná omezení pohybu z hlediska osobní bezpečnosti, z hlediska bezpečnosti turistů a v zemi není potvrzena ani zvýšená možnost teroristických útoků. Oblast Náhorního Karabachu je pro turisty nepřístupná a je vojensky uzavřena, do oblasti Nachičevanu je možné cestovat pouze letecky. Při ubytování v hotelu je však třeba z hlediska osobní bezpečnosti dobře prověřit skutečnost, zda nemají do ubytovacího zařízení nekontrolovaný přístup také jiné osoby, než hoteloví hosté.

6. Ptačí druhy

Z nezvyklých druhů je třeba zmínit tyto: velekur kavkazský (Tetraogallus caucasicus), kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus), pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus), husa malá (Anser erythropus), berneška rudokrká (Branta ruficollis), čírka úzkozobá (Anas angustirostris), orlosup bradatý (Gypaetus barbatus), sup hnědý (Aegypius monachus), orebice čukar (Alectoris chukar), slípka modrá (Porphyrio porphyrio poliocephalus), drop velký (Otis tarda), sýkora (Poecile hyrcana) v pohoří Talyshskiye Gory a pěvuška skalní (Prunella ocularis) na západě.

7. Zajímavé lokality

O ptactvu Ázerbajdžánu se lze dopátrat jen velice skromných aktuálních informací. Můžeme ale usuzovat, že místní avifauna se dosti podobá té arménské, protože spolu oba státy sousedí. Jen doufám, že následující soupis několika lokalit je stále platný a že se na nich zdržují stále ty ptačí druhy, kvůli kterým jsou uvedená místa zajímavá.
Drop malý a drop velký snad stále zimují v Shirvanské stepi jižně od hlavního města Baku. Stejně tak snad zůstala zachována důležitá hnízdní populace slípky modré v místní vegetací zarostlé, ale dobře zavodněné přehradě.
Během roku 1950 zimovalo neuvěřitelných deset milionů kachen a lysek v Kirovské zátoce Kaspického moře jižně od Baku. Během 60. let jejich počet klesl na 3 miliony a v letech 80. tu zbyl jen milion zimujících ptáků. Tato zátoka byla dlouho důležitým zimovištěm bernešek rudokrkých, kterých se tu zdržovalo až 25.000. Zdroj jejich potravy tvořené obilím a jinými zemědělskými plodinami zmizel, protože obrovské plochy země byly nově osázeny bavlnou, vinnou révou a zeleninou. Proto jejich počet klesl až na 25 – 200 v současnosti. Mezi další druhy, které tu byly pozorovány patří kormorán malý, pelikán bílý a kadeřavý, husa malá (v zimě), kachnice rezavá, plameňák růžový, volavka vlasatá, ibis hnědý, slípka modrá, drop malý (v zimě). Mezi starší záznamy patří i jeřáb bílý. Tato místa zahrnují také zátoky Kyzyl-Agach a Maly Kyzyl-Agach, které jsou od Kaspického jezera odděleny přehradou.
Jezero Akgyel, slané vnitrozemské jezero kousek od Korovské zátoky, bylo v rámci celého Ruska nejvýznamějším hnízdištěm čírky úzkozobé (asi 250 párů), zimovištěm asi 100.000 vodních ptáků a také hnízdištěm kachnice rezavé a slípky modré.
Oblast Velkého Kavkazu v okolí Akdashe, Evlakhu a Turian-Chaie v horské rezervaci Bozdag v severní části země snad stále poskytuje útočiště supu bělohlavému a hnědému, orebici čukar a mandelíku hajnímu. Jižně odsud se Větší Kavkaz zvedá v okolí Belokany a Zakataly a dosahuje výšky 3648 m. Tady by se měl vyskytovat velekur kavkazský, tetřívek kavkazský, stejně jako orlosup bradatý a sup hnědý.
Zemědělská krajina a lesy v Karayazi na severozápadě Ázerbajdžánu, ohraničená železniční tratí Tbilisy-Baku na severu a vodním kanálem Kura na jihu, by měla být zabydlena čápem černým, orlem mořským, skalním a královským.
V lesích a loukách hluboce zařízlých horských údolí kolem Geigelski, Kirovobad a Khanlar, které náležejí pohoří Kyapaz v oblasti Menšího Kavkazu na západě Ázerbajdžánu se vyskytuje velekur kavkazský, orlosup bradatý, sup mrchožravý, sup bělohlavý a hnědý a orebice čukar.