birdwatcher.cz

Bahrajn

Oficiální název: Stát Bahrajn
Hlavní město: Manáma
Rozloha: 718 km2
Počet obyvatel: 690 tis.
Oficiální jazyk: Arabština
Státní zřízení: Emirát
Hlavní náboženství: Islám 81,2% (z toho 3/4 šíitský a 1/4 sunnitský směr), Křesťanství 9%
Čas: SEČ +2
Měna: bahrajnský dinár (BHD)
Víza: Žádost o vízum je možné podat na konzulárním oddělení libovolného zastupitelského úřadu Bahrajnu v zahraničí nebo lze požádat některý z bahrajnských pětihvězdičkových hotelů (Holiday Inn, Diplomat, Regency, Al Khaleej, Hilton, Meridian, Sheraton) o vyřízení víza. Turistické vízum na 3 dny nebo 14 dní může být uděleno také na všech hraničních přechodech do země, tj. letiště v Manamě, most krále Fahda, spojující Bahrajnský stát a Saúdskou Arábii, a ve všech přístavech.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Bahrajnský stát se nachází na 33 ostrovech v Perském zálivu. Podnebí je zde suché tropické, spadne jen mezi 50 – 100 mm srážek ročně.
Všech asi 30 ostrovů má jen sporou vegetaci s charakterem písčité či kamenité pouště. Výjimkou je úzký, 3 km široký pruh na severním cípu hlavního ostrova, kde jsou pěstovány hlavně datlové palmy. Příbřežní nížiny stoupají jen mírně k nejvyššímu bodu – Jabal Al Dukhan (134 m n.m.). Zbytky pobřežních mangrovů a mokřin z valné většiny vzaly za své díky melioračním projektům a rostoucí městské výstavbě (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Nejvhodnější období k zastižení hedvábníka šedého spadá mezi listopad a únor, kdy je tu z celého roku nejpříjemněji. Od dubna do října je tu velice horko a vlhko. Pěvcovití jsou tu na tahu nejpočetnější v březnu a dubnu, kdy panují na ostrovech ještě relativně nízké teploty. Bahňáci přilétají ve větších počtech až od července do října.

3. Doprava

Celková plocha ostrovů je jen něco málo přes 700 km2. Na ostrovech je nejlepším způsobem pohybu půjčený automobil, který vám poslouží jako kryt a ještě vám poskytne klimatizaci.

4. Ubytování a stravování

Ubytování je většinou drahé. K dispozici jsou různorodé potraviny a nápoje včetně piva.

5. Bezpečnost a zdraví

Zdravotní úroveň je vysoká, přesto se doporučuje vakcinace proti tyfu, žloutence a žluté zimnici.

6. Ptačí druhy

Tohle malé nížinaté aridní souostroví leží v Perském zálivu 25 km východně od Saúdské Arábie a 30 km západně od Kataru. Dají se tu vidět zajímavé tažné a zimující druhy ptáků jako je hedvábník šedý (Hypocolius ampelinus) a speciality Arabského poloostrova včetně kormorána arabského (Phalacrocorax nigrogularis).

V Bahrajnu bylo zaznamenáno přes 305 druhů ptáků. Pouze 25 druhů na ostrovech pravidelně hnízdí. K místním specialitám patří kormorán arabský, ostříž popelavý (Falco concolor), běhulík plavý (Cursorius cursor), racek velký (Larus ichthyaetus), rybák bělolící (Sterna repressa), rybák arabský (Sterna saundersii), hedvábník šedý, sedmihlásek pustinný (Hippolais languida), pěnice uzdičková (Sylvia mystacea) a strnad šedý (Emberiza cineracea). Žádné endemické druhy tu nežijí a k pozorování všech místních specialit postačí pouhé tři dny.

7. Zajímavé lokality

Ostrov Bahrajn
Na tomto hlavním ostrově (délka 50 km a šířka 16 km) se dá vidět celá plejáda zajímavých ptačích druhů. Krom toho tu zimuje větší množství hedvábníků šedých. Začátkem 90. let tu zdržovalo až 500 ex. tohoto druhu.

Nejlepší oblastí ostrova na pozorování ptáků je jeho severní část. Zvláště pak hedvábníci šedí nocují v opuštěných palmových zahradách a v křovinách malé chráněné plochy v Maqabě, která leží 20 minut jízdy na západ od hlavního města, Manamy. Největší počty ptáků jsou tu pravidelně pozorovány v prosinci. Pro tažné druhy (kulík kaspický – Charadrius asiaticus) se také hodí zemědělsky obhospodařované plochy v Qurayyahu. Kormorán arabský se dá vidět kdekoliv podél severního pobřeží ostrova. Palmové háje u přírodního pramene v Adhari, blízko pevnosti Bahrajn, a podél silnice Manama-Budayyi stojí také za pozornost kvůli tažným druhům.
Tubli Bay (Khawr al Kabb), jižně od Manamy, je skvělou ornitologickou lokalitou. Zbytky mangrovů a dalších původních biotopů tu byly už téměř zničeny. Od července do října se tu můžete setkat s bahňáky. V létě tu bývají rybáci bělolící a arabští a v zimě racci velcí. Celá zátoka se dá přehlédnout z dálnice Majlis al Tawon, vedoucí k jihu na ostrov Sitra, a z Ra´s Sanad na jihozápadním pobřeží. K Ra´s Sanad se dostanete, když odbočíte z dálnice Majlis al Tawon k severozápadu poté, co přejedete ostrov Sitra, přesněji mezi vesnicemi Al Akr a An Nuwaydirat.
Vodní ptáci a dravci se zdržují u umělých vodních ploch v areálu Alareen Wildlife Parku, asi 30 km jižně od Manamy. Jednou z nejlepších lokalit na tažné druhy je závodiště Sakhir, ke kterému se dá dostat ze silnice na Zallaq, několik km západně od města Awali ležícího víceméně uprostřed ostrova. U hlavní brány je třeba žádat o povolení ke vstupu do areálu závodiště.
Lesík v blízkosti paláce Sakhir, jižně od silnice na Zallag, také na jaře láká tažné druhy ptáků, včetně iranie bělohrdlé (Irania guttularis) a pěnice uzdičkové. Pohoří Jabal Al Dukhan, několik km jižně od Awali, na západní straně silnice na Ash Shabak, je zimovištěm bělořita černohřbetého (Oenanthe lugens) a bělořita červenoocasého (Oenanthe xanthoprymna). Bělořit kápový (Oenanthe monacha) je příležitostným návštěvníkem, bělořit černohlavý (Oenanthe alboniger) je tu vzácný a strnad šedý byl zaznamenán na jaře v křovinách u vrcholu pohoří.
Pouštní druhy se hledají velice nesnadno; skvělým místem pro běhulíka plavého či skřivana dudkovitého (Alaemon alaudipes) je poušť Sar, kterou protíná dálnice do Saúdské Arábie.

Hráz Asry, jižně od letiště na ostrově Muharraq, 2 km východně od Manamy, je lokalitou vhodnou k pozorování kormorána arabského, bahňáků (pobřežník černobílý – Dromas ardeola) a rybáků.

Na ostrově Hawar, 18 km jihovýchodně od ostrova Bahrajn, hnízdí největší známá kolonie kormorána arabského (přes 100.000 párů je tu od října do února). Hnízdí tu také ostříž popelavý (květen až listopad) a žije tu druhá největší populace dugongů (Dugong dugon) na světě. Na tyto ostrovy se pořádají pravidelné turistické výlety.