birdwatcher.cz

Bangladéš

Oficiální název: Bangladéšská lidová republika
Hlavní město: Dháka
Rozloha: 144 000 km2
Počet obyvatel: 166 221 000
Oficiální jazyk: bengálština (úřední), angličtina
Státní zřízení: parlamentní republika
Hlavní náboženství: muslimové 83%, hinduisté 16%, jiní 1%
Čas: SEČ +6
Měna: bangladéšská taka (BDT)
Víza: Vízum do Bangladéše je možno získat na velvyslanectví Bangladéše v cizině nebo po příjezdu na letišti za poplatek 10 USD zpravidla na dobu 1 měsíc.
Do Bangladéše je možné vstoupit jak po zemi, tak letecky.
Přihlašovací povinnost neexistuje, kromě případů, že občan hodlá v Bangladéši zůstat i po skončení platnosti uděleného víza. V takovém případě je nutno se zaregistrovat u „Foreigners Registration Office, 30 New (Outer) Circular Road, Dhaka“ . Žádosti o prodloužení víza přijímá po předchozí registraci „Immigration and Passport Office, Shantinagar Road, Dhaka (tel. 008802/401539), a to denně v 8 hodin ráno (kromě pátku). Zpravidla na dobu 1 měsíc.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Bangladéš se nachází na jihu Asie na pobřeží Bengálského zálivu. Většinu státu zabírá nížina v soutokové oblasti veletoků Gangy a Brahmaputry, celé území je protkáno řadou vodních kanálů. Na severovýchodě a jihovýchodě země se povrch zvedá směrem k pohořím v okolních zemích. Podnebí je teplé tropické, časté jsou tajfuny a ničivé povodně. Vegetace je zelená po celý rok, srážkově je tato oblast jednou z nebohatších na světě (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Hlavní obdobím výskytu jespáka lžícozobého (Eurynorhynchus pygmeus) a několika vzácně zimujících druhů pěvců přichází s prosincem a trvá do února. Zároveň jde o nejsušší období roku s minimem srážek. Noci mohou být nečekaně chladné. Horko a neustálé deště přicházejí s červnem a trvají až do září.

3. Doprava

Na některé ornitologicky zajímavé lokality se dá dostat s využitím místní přeplněné veřejné dopravy. K dispozici je několik vnitrostátních leteckých linek, železniční doprava (nejlepší způsob, jak procestovat východní část země), autobusy, rikši a tzv. babytaxi (motorové tříkolky). Zimoviště jespáků lžícozobých jsou k dosažení pouze lodí. Nezávislý birder by si měl osvojit základy bengálštiny (Bangla), aby byl schopen si zařídit pronájem lodi.

4. Ubytování a stravování

V Dháce se dá najít široká paleta ubytovacích zařízení. V celé Bangladéši existuje pak řada levných jednoduše vybavených hotýlků, ubytoven a misií. V Dháce se dá bohatě a dobře pojíst. Mimo hlavní město je tvořen jídelníček různými druhy masa (často rybího) bohatě kořeněnými karí s přílohou v podobě rýže a dhalu (směs čočky a jiných luštěnin).

5. Bezpečnost a zdraví

Doporučena je imunizace vůči žloutence, obrně, tyfu a žluté zimnici, stejně jako prevence před malárií.

6. Ptačí druhy

V Bangladéši bylo zaznamenáno přibližně 687 druhů ptáků. K těm zajímavějším patří polák černohlavý (Aythya baeri), marabu malajský (Leptoptilos javanicus), orel páskovaný (Haliaeetus leucoryphus), koroptev bělolící (Arborophila atrogularis), jespák lžícozobý, zoboun bělokrký (Rynchops albicollis), výr nepálský (Bubo nipalensis), ledňáček hnědokřídlý (Pelargopsis amauroptera), pita nepálská (Pitta nipalensis), drozd černoprsý (Turdus dissimilis) a budníček žlutoprsý (Phylloscopus cantator). V zemi nežijí žádné endemické druhy. Během čtrnáctidenní zimní návštěvy je možné pozorovat kolem 250. druhů, během delšího zimního výletu pak i 300 druhů ptáků. V létě můžete stěží počítat se dvěma sty druhy zastiženými i během několikatýdenní expedice.

7. Zajímavé lokality

Tuto malou hustě zalidněnou zemi sužují téměř každoročně živelné katastrofy – hlavně povodně, v jejichž důsledku je vybudování stabilní turistické infrastruktury v podstatě nemožné. Kdyby se cestování kolem rozsáhlých vnitrozemských mokřadů, pobřežních porostů mangrove a bahnitých plání bylo snadnější, pak by se jistě Bangladéš stala populární destinací. Jedním z důvodů by mohl fakt, že se tu nachází nejvýznamnější zimoviště jespáka lžícozobého.

Ideální možností ornitologického výletu do Bangladéše je účast v některé z pravidelných lednových sčítacích akcí, kdy se místní ornitologové snaží odhadnout počty zimujících bahňáků a dalších druhů vodního ptactva. Podobný deset dní trvající výlet lze pořídit za rozumnou cenu. Kontaktní osobou je Anisuzzaman Khan, NACOM (Nature Conservation Movement), 128-129 (2. Poschodí), Mohammadia Super Market, Sobhanbagh (nedaleko Dhanmondi), Dhaka (tel: 819237). Dobré je jednat v několikaměsíčním předstihu. V případě individuální ornitologické expedice je vhodné si pronajmout automobil (včetně řidiče – jinak to nejde) a loď. I krátký výlet je za těchto okolností dost drahý.

V případě, že jste hodně limitováni časem, tak se vyplatí navštívit v Dháce ZOO a přilehlé botanické zahrady. ZOO je velice oblíbené. Otevírá se v 7:00 ráno, což je ideální doba stát připraven u vchodu. Prohlédněte si jezero (u klece s opicemi zahněte doprava), kde mohou být nějaké kachny a pozornost věnujte botanickým zahradám, kde se dá vidět timálie západní (Turdoides earlei). K jarním (duben) a podzimním (září) migrantům patří konipas pralesní (Dendronanthus indicus) a vzácně zimující budníček hnědohřbetý (Phylloscopus fuligiventer). Rozsáhlé, ale poničené salové lesy (Shorea robusta) v Modhupuru (tři hodiny cesty po silnici) severně od Dháky jsou výborné k pozorování nočních druhů ptáků jako je výr nepálský a výr koromandelský (Bubo coromandus), ketupa rybí (Ketupa zeylonensis) a ketupa žlutonohá (Ketupa flavipes), puštík hnědý (Strix leptogrammica) a lelkoun dlouhoocasý (Batrachostomus hodgsoni). Vidět se tu dá i pita devítibarvá (Pitta brachyura – květen), drozd oranžovohlavý (Zoothera citrina) a budníček žlutoprsý (prosinec až únor). Abyste se do těchto lesů dostali, musíte odbočit k západu jihozápadně od Rasalpur Bazaru (leží na silnici spojující Mymensingh a Tangail) na příjezdovou silnici, která vede nejprve k jezeru (po 4. kilometrech) a pak k noclehárně Juneer (po osmi km). Věnujte se lesu podél prvním pěti km této příjezdové silnice. Část lesů se dá projít také po stezkách, které vedou severně a jižně od jezera.

Ornitologicky nejlepší oblastí Bangladéše z hlediska pestrosti jejího ptačího osazenstva je okolí Srimangalu na severovýchodě země. V desetikilometrovém okruhu kolem tohoto malého města ležícího pouze pět hodin vlakem z Dháky bylo zaznamenáno přes 375 druhů ptáků. Hail Haor západně od města je zimovištěm motáka černobílého (Circus melanoleucos), čejky šedohlavé (Vanellus cinereus) a snovače bengálského (Ploceus benghalensis). Abyste mohli prohlédnout západní břeh jezera, zabočte ze silnice na Dháku severním směrem v místech, kde se z ní odděluje silnice na Bunobir (7 km západně od Srimangalu), pak pokračujte 5,5 km podél ní a odbočte k východu – po kilometru se dostanete k jezeru. Dají se tu pronajmout lodě. Plošně nevelká lesní rezervace Lawachara/West Bhanugach vysazená někdy ve 20. létech minulého století je známá tím, že v ní byly zastiženy v podstatě všechny lesní druhy ptáků, které se v Bangladéši vyskytují – asi 240 druhů ptáků. Patří k nim třeba koroptev bělolící, trogon rudohlavý (Harpactes erythrocephalus), vlha modrobradá (Nyctyornis athertoni), pita nepálská, vzácně loboš stříbroprsý (Serilophus lunatus), drozd černoprsý (prosinec až únor), modráček běloocasý (Cinclidium leucurum) a budníček žlutoprsý (prosinec až únor). Do rezervace se dá dostat ze silnice Srimangal-Kamalganj, která ji půlí 5-12 km východně od Srimangalu.

Rozlehlá pánev Sunamganj Hoar nacházející se v severní Bangladéši, je místem výskytu velkého množství zimujících vodních ptáků, mezi které patří také čírka srpoperá (Anas falcata) a polák černohlavý. Tato oblast je také největším útočištěm orla páskovaného na světě. Pozornost věnujte lokalitám Tangua Haor a Pasua Beel, kde třeba v lednu 1993 zimovalo asi 200.000 kachen. Ze Sylhetu (má letecké, železniční a silniční spojení s Dhákou) jsou to dvě hodiny po silnici do Sunamganje. Zde si můžete najmout loď zvanou Al Amin, která je oficiálně využívaná ke sčítání vodního ptactva. Společnost pronajímající loď se jmenuje Country Boat Association a sídlo tu má na břehu řeky.

Bangladéš je hlavním zimovištěm vzácného jespáka lžícozobého. Počty ptáků zimující ve východní deltě jižního pobřeží oblasti Noakhali v okolí Urir Char, ostrova Hatya a Dal Char velice kolísají: leden 1989 – 257 ex., leden 1993 – 2 ex., leden 1996 – asi 100 ex. Jedná se o oblast, kde se nezávislý birder může pohybovat je stěží. Jednodušší je využít společnosti místních ochránců (NACOM), kteří tu každý leden organizují sčítání ptáků. Sčítání ve stále se měnící oblasti bahnitých plání a křovinatých porostů trvá většinou deset dní s využitím lodí. Pozorovat se tu dá také husa tibetská (Anser indicus, prosinec až únor), jespák velký (Calidris tenuirostris), zoboun bělokrký, ledňáček černohlavý (Halcyon pileata) a velmi vzácně vodouš ochotský (Tringa guttifer) a slukovec asijský (Limnodromus semipalmatus).

Nejdostupnějším zimovištěm bahňáků v Bangladéši je Patenga v blízkosti Chittagongu na jihovýchodě. Jespáci lžícozobí se tu vyskytují jen nepravidelně a v malých počtech. Vlakem se můžete do Patengy dostat nočním vlakem z Dháky. Pětset metrů jižně od námořní základny se nachází ocelářská osada. Zde odbočte k západu na Catgor. V případě, že využíváte baby taxi, tak se ujistěte, že vám řidič dobře rozuměl a neveze vás do turistického centra dále na jihu. Z míst, kde končí v Catgoru silnice, jděte dále k severu a sledujte bahnité mělčiny, na kterých může být jespák velký, jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus) a příležitostně i vodouš ochotský a jespák lžícozobý.

K ptačím druhům zastiženým v Sundarbansu v jihozápadní Bangladéši patří marabu malajský, chřástalec maskový (Heliopais personam, Katka Khal v tygří rezervaci Kochikhali), dytík křivozobý (Esacus recurvirostris, Egg Island) a ledňáček hnědokřídlý. Nejlepším místem je jihozápadní cíp mangrovů, kam se dá dostat lodí najatou v Mongle. K návštěvě ovšem potřebujete povolení od Forest Department. V jejich noclehárně se dá v předstihu zajistit ubytování. Celé vyřizování je koncertem byrokracie – v předstihu se obraťte na adresu The Guide, 47 New Eskaton Road, Dhaka (tel: 400511; fax: 833544), kde sídlí cestovní kancelář, která provozuje pravidelné výletní plavby (s pohodlnými kajutami) po těch nejlepších místech. V Sundarvansu žije více tygrů, než kdekoliv jinde v Asii, proto by byla hloupost zkoušet prozkoumat zdejší krajinu na vlastní pěst.