birdwatcher.cz

Belize

Oficiální název: Belize
Hlavní město: Belmopan
Rozloha: 22 966 km2
Počet obyvatel: 272 945
Oficiální jazyk: Angličtina
Státní zřízení: konstituční monarchie, člen Commonwealthu
Hlavní náboženství: Katolíci 58%, Protestanti 34%
Čas: SEČ -7
Měna: belizský dolar (BZD)
Víza: Občané ČR mohou vstoupit na území Belize bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 30 dnů ode dne vstupu, pokud se nejedná o výdělečnou činnost či studijní pobyt. O prodloužení pobytu nad 30 dnů lze požádat příslušné imigrační úřady přímo v Belize.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Belize (dříve Britský Honduras) se nachází na karibském pobřeží Střední Ameriky, jehož nížinné lagunové pobřeží je lemováno korálovými ostrůvky. Podnebí je tu teplé tropické, s malými ročními výkyvy. Rostou tu tropické stále zelené i opadavé lesy, na severu země převládají savany.
Belize je unikátní středoamerickou zemí: na této pevninské šíji jde o jediný anglicky mluvící stát náležející ke Commonwealthu. Pokud domorodci mluví rychle, pak je místní dialekt dost nesrozumitelný (bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Teplota v Belize nepodléhá v průběhu celého roku výrazným změnám: denní maxima a minima v Belize City se pohybují kolem 34°C a 22°C. Teplota ve vyšších polohách je mírnější, ale výraznější výškové změny jsou v porovnání se sousední Guatemalou zanedbatelné. Srážky jsou sezónní; suché období trvá od prosince či ledna do května. Ve zbývajících sedmi měsících spadně 90% srážek. Množství srážek vzrůstá jižním směrem. Zatímco na severní hranici s Mexikem spadne ročně 150 cm, tak na jihu země je to už 500 cm. Nejoblíbenější částí roku k návštěvě je konec zimy, kdy se tu vyskytuje množství severoamerických migrantů a srážky jsou nízké. Ovšem zajímavou může být návštěva v kterékoli roční době.

3. Doprava

Síť autobusových linek zajišťuje dopravu mezi většími městy i malými vesnicemi. Trošku zmateně může působit množství společností, které jednotlivé linky provozují. Některé z dále zmíněných lokalit nejsou hromadnou dopravou dostupné. Automobil se dá zapůjčit v Belize City. V mnoha případech je vhodný automobil s pohonem všech čtyř kol. V období dešťů je pak nutností.

4. Ubytování a stravování

Potraviny a ubytování jsou dostupné ve většině měst a městeček. Ceny se pohybují o něco výše, než v Mexiku nebo Guatemale, ale vzhledem k severoamerickým či evropským poměrům jsou stále nízké. V zemi je množství ekologických ubytoven, které jsou drahé nebo velmi drahé.

5. Bezpečnost a zdraví

V celé zemi hrozí nebezpečí malárie – ve všech nadmořských výškách, v městském prostředí i na venkově. Je nanejvýš vhodné sebou mít vhodná profylaktika. Doporučeno je očkování proti žloutence a tyfu. Turisté, kteří přijíždějí z oblastí s výskytem žluté zimnice, musejí mít při vstupu do země platné potvrzení o vakcinaci.
Kriminalita je problémem městských oblastí, zvláště v Belize City a Dangrize. Místa s větší koncentrací turistů lákají dealery drog. Nejlepší metodou, jak se jich zbavit, je slušně poděkovat a dodat, že vše potřebné již máte. Občas se k vám přidá člověk jen na kus řeči. Později pak požaduje za své bezcenné tlachání „průvodcovský poplatek“.
Pitná voda je na většině míst k dostání; na venkově je lépe dodržovat preventivní opatření. Policie se dá přivolat jakýmkoli telefonem vytočením čísel 220-22.

6. Ptačí druhy

V Belize byli zaznamenáni zástupci 65 čeledí ptáků. Dvě z nich jsou tu zastoupeny největším množstvím druhů (každá přes 40) – tyranovití (Tyrannidae) a lesňáčkovití (Parulidae). Z tyranovitých tu hnízdí 3 druhů a z lesňáčkovitých jen šest druhů.
V Belize se vyskytuje méně druhů, než v Guatemale či Hondurasu, protože tu nejsou žádné vyšší horské partie a základním biotopem je mořské pobřeží. Dá se tu vidět asi 560 druhů, z nichž něco přes 300 tu hnízdí.

Belize nemá vlastní endemitní druhy ptáků, ale dělí se s Mexikem a Guatemalou o 12 endemitních druhů Yukatánského poloostrova. Patří k nim např. krocan paví (Meleagris ocellata), lelek aztécký (Nyctiphrynus yucatanicus), lelek yukatanský (Caprimulgus badius) a sojka yukatanská (Cyanocorax yucatanicus).

Dobře naplánovaný výlet do Belize může vynést 200 až 300 druhů ptáků.

7. Zajímavé lokality

Přírodní rezervace Shipstern
Rozsáhlá oblast slanovodních lagun a ostrůvků, na nichž je několik velkých hnízdních kolonií nesytů lesních (Mycteria americana) a několika druhů volavek. Nacházejí se tu také zajímavé částečně opadavé a sezónně zaplavované lesy. Funguje tu dobrá síť stezek a chodníků.
Shipstern se nachází v severovýchodním cípu Belize, východně od Corozalu. Dosažitelný je po silnici vedoucí severovýchodně z Orange Walk do Sarteneja. Vpravo se odbočí 7 km před městem Sarteneja, což je 59 km z Orange Walk. Z Orange Walk do Sarteneja jezdí autobusy (dvakrát denně podle nepravidelného jízdního řádu). Je lepší se několikrát zeptat. Nedaleko silnice tu stojí budovy sloužící k rozmnožování motýlů, kde se zeptáte na další směr. Po jeden a půl hodiny trvající chůzi zajímavým biotopem se dostanete k severnímu břehu laguny. Zde se dá půjčit loďka k dalšímu přiblížení k hnízdní kolonii čápů a volavek, která se nachází na ostrůvku uvnitř laguny. Jižní pobřeží je ještě zajímavější. Pokud se chcete věnovat průzkumu této oblasti, pak je nutné si domluvit průvodce (5 BZD/hod.).
Na správě rezervace, která je postavena v rustikálním stylu, je možnost ubytování. Vezměte si sebou vlastní spacák a potraviny – vařit si můžete sami v kuchyňce. Místní zaměstnanci jsou velice přátelští a ochotni pomoci.

Blue Creek Rice Fields (rýžová pole u Modrého potoka) a silnice do San Felipe
Celá tato oblast rýžových polí je bohatá nejen na vodní druhy ptáků. Nejvhodnější je přijet po sklizni rýže v lednu až březnu. Jde o ideální zastávku cestou z Chan-Chicha do La Milpy.
Asi 7 km západně od čerpací stanice v Blue Creek (což není vesnice v pravém slova smyslu; tvoří ji jen několik hloučků roztroušených budov) a 3,5 km východně od Río Bravo, opustíte území Orange Walk. Rýžová pole leží asi 8 km západně od San Felipe po cestě na Chan-Chich, nedaleko mlýnu na rýži, který tvoří šedivá budova na kopečku. Rýžová pole jsou soukromým pozemkem. Pokud můžete, vyžádejte si povolení ke vstupu v Hillside Bed&Breakfast. Ubytování je možné v Hillside Bed&Breakfast, 8 km západně odsud.

Ambergris Cay (Ostrov Ambergris)
Jeden z největších příbřežních ostrovů, který je pokračováním pobřežní linie mexického Quintana Roo. Ačkoli je ostrov značně ovlivněn turistickým ruchem, přesto se tu dá stále vidět několik endemitů Yukatanského poloostrova. Jde také o skvělou oblast k pozorování severoamerických migrantů, zvláště pěnic.
Ostrov je dostupný po vodě nebo vzduchem z Belize City a nabízí nejrůznější typy ubytování. Vlastnictvím nadšené skupiny birdwatcherů je čtvrt Caribbean Villas, kam je přes den umožněn vstup i návštěvníkům. Nachází se tu pozorovací věž, ze které lze spatřit ledacos zajímavého.

Lamanai Outpost Lodge
Na přírodu velice bohatá a různorodá oblast, na které se nacházejí některé zajímavé mayské ruiny. Velice dobře vybavená a komfortní Outpost Lodge bohužel není určena pro birdery s omezeným rozpočtem. Přesto je její poloha jedinečná. Prozatím tu bylo zaznamenáno 379 druhů ptáků a jejich seznam dále narůstá s pokračujícími terénními pracemi na archeologických vykopávkách, které jsou přes den přístupné návštěvníkům.
Lodge zajišťuji i noční exkurze, které opravdu stojí za to. Lze se dostat blíž k takovým druhům jako je volavka agami (Agamia agami), lelek yukatanský nebo potu jamajský (Nyctibius jamaicensis).
Do této oblasti se dá dostat po silnici z Belize City, když se vydáte k severu po Northern Highway. Jde o 77. km směrem na Orange Walk. Asi 6 km před Orange Walk se přejede placený most (0,75 BZD). Pak se rozhlédněte po zeleném ukazateli na „Lamanai Ruins 38 miles“ směřujícím k západu. Na rozcestí před hřbitovem odbočte vlevo a držte se dál této cesty, která překročí Yo Crek, San Lazaro, Trinidad a August Pine Ridge. San Felipe projeďte v přímém směru kolem betonového ukazatele až k prudké levostranné zatáčce. Pokračujte dalších 18 km k Lodge.
Nezávisle je možno navštívit tuto oblast také na lodi, která odplouvá od placeného mostu přes New River, 6 km jižně od Orange Walk. Domluvit se můžete v Crooked Tree Wildlife Sanctuary. Můžete počítat s tím, že ldď připlouvá k Lamanai během největších denních veder, ale cesta je pořád kratší, než autem.

Crooked Tree Wildlife Sanctuary
Oblast močálů, laguna řídkých borových a listnatých lesů, která se nachází nedaleko silnice Belize City – Orange Walk. Hnízdí tu čáp jabiru (Jabiru mycteria) a spousta dalších volavek a mokřadních dravců.

Hill Bank
Oblast ve vlastnictví a správě Programme for Belize (PfB), což je nevýdělečná ochranářská organizace. Nachází se tu několik biotopů: ze 70% jsou to listnaté lesy vyšších poloh; plošně významné jsou borové hřbety, savany, mokřady (včetně porostů mangrove) a křoviny. Bylo tu pozorováno celkem 31 druhů, ale jejich počet stále narůstá. Hill Bank je příjemná levnější alternativa velice drahých ubytoven v okolí.
Hill Bank nemá spojení veřejnou dopravou a po cestě se sem dostanoui jen auta s pohonem 4×4. Před tím, než si naplánujete návštěvu této oblasti, je nutné si vyřídit vstupní povolení od PfB (2 South Park Street, Box 749, Belize City, tel. 501-2-75616, fax. 2-75635, e-mail pfbel@btl.net). Když pojedete po silnici z Belize City, tak odbočte z Northern Highway na západ asi 8 km severně od cesty k letišti, směrem na Burrell Boom. Na této cestě se držte tak dlouho, dokud se její sjízdnost podstatně nezhorší. Pak pokračujte ještě 30 km na Rancho Dolores, přejeďte Spanish Creek a po prudké levotočivé zatáčce odbočte na první cestu vpravo směrem k Yalbac Ranch. Budete projíždět listnatým lesem a savanou s roztroušenými borovicemi. Po 10-ti km se dostanete k bráně se zaměstnancem PfB a po dalších 10-ti km ke vstupní bráně do Yalbac. Asi 2 km odtud si vyberte cestu jdoucí k severu, která v délce 3 km projíždí přes Río Bravo Conservation and Management Area. Po deseti km odbočte k východu na Hill Bank (fantastický popis cesty :o)).
Z Orange Walk můžete jet také k západu přes Yo Creek na San Felipe, pokračovat přímo až k místu, kde silnice na Blue Creek odbočuje vpravo a po dvou km, v místech kde tato silnice prudce zatáčí vlevo, vyrazit po první větší cestě vpravo (k jihu). Zhruba po 30 km cesta přetíná silnici Gallon Jug; odbočte k východu a po kilometru jste v Hill Bank.

Chan Chich Lodge a terénní stanice La Milpa
Centrum ekoturismu umístěné uprostřed soukromé přírodní rezervace o ploše 50.000 ha, která sousedí s původním lesem o ploše 100.000 ha ve správě Programme for Belize. Jedná se sušší náhorní deštný les podobný tomu, který byste našli v oblasti Petén v Guatemale. Ačkoli jde o naprostou divočinu, funguje tu skvělá síť stezek. Bylo tu zaznamenáno asi 350 druhů ptáků a velké množství savců.
Chan Chich se nachází nedaleko guatemalské hranice a dá se sem dostat charterovým letem z Belize City nebo po silnici. Cesta po souši je popsána následovně: Opustíte Belize City po Northern Highway na Orange Walk (85 km). V Orange Walk odbočíte vlevo dva bloky za čerpací stanicí Shell na Yo Creek. Z Yo Creek pojedete k jihu na San Felipe (30 km). Tam odbočíte prudce vpravo směrem na most přes Booth´s River (9 km), projedete Linda Vista (poslední šance doplnit nádrž) a po dalších šesti km odbočíte v Tres Leguas. Podle ukazatelů namíříte na Gallon Jug, projedete vstupní branou Río Bravo (5 km) a budete pokračovat 36 km ke Gallon Jug. V Gallon Jug se držte jižního obchvatu, ze kterého odbočíte vlevo (na západ) a pak podle ukazatelů dojedete k Chan Chich.
V Chan Chich je množství pohodlných chatek, které se ale vůbec nehodí pro birdery s omezeným rozpočtem. Dá te su také najmout dobře informovaný průvodce. Detaily se dozvíte v US office, Box 1088, Vineyard Haven, MA 02568, bezplatný tel. 1-800-343-8009, fax. 508-693-6311, e-mail info@chanchich.com, web www.chanchich.com.
Nutné je sjednat si detaily pobytu v předstihu před příjezdem; v sezóně mohou být ubytovací možnosti už nedostupné.
Terénní stanice La Milpa leží uprostřed rezervace Río Bravo, 65 km severně od Chan Chich a najít tu můžete ty stejné druhy, jako v Chan Chich. V nabídce je jednoduché, ale plně dostačující ubytování s cenami mnohem nižšími, než v Chan Chich. Opět je nutné si vyřídit rezervaci v předstihu na adrese Río Bravo Conservation and Management Area, Box 749, Belize City, Belize; tel. (501)-2-75616, fax. 75635. U příjezdové silnice je kontrolní stanice. Ti, kteří nemají v předstihu vyřízené vstupné formality, nejsou vpuštěni.

Belizská ZOO a Monkey Bay (Opičí zátoka)
Oblast borových lesů situovaná v půli cesty mezi Belize City a Belmopanem. Jde o jedinou lokalitu v Belize s výskytem louskače modrého (Amaurospiza concolor). Spatřit se tu dá také kalous americký (Asio stygius). Hojným zimujícím druhem je tyran Couchův (Tyrannus couchii).
Celá oblast leží při Western Highway, 46,5 km od Belize City, na severní straně silnice. Monkey Bay je další 4 km dále k západu od ZOO.

Národní park Blue Hole
Velice zajímavá oblast se skvělou sítí stezek, která se nachází blízko Belmopanu. Jedná se o jednu z mála oblastí v Belize, kde se dá vidět střízlík slavíkový (Microcerculus philomela).
Na 77. km ve směru od Belize City odbočte z Western Highway k jihu na Hummingbird Higway (minete odbočku na Belmopan). Návštěvnické centrum je 20 km jižně od Western Highway (od silnice západním směrem).
„Blue Hole“ je neskutečně zbarvené jezero zhruba 1,5 km jižně od návštěvnického centra. Nejbližší ubytování je v Belmopanu.

Mountain Pine Ridge
Kouzelná oblast borem zarostlé vysočiny, ve které se dá najít nejvyšší nejvyšší vodopád v Belize. Najdete jej téměř u guatemalských hranic jižně od Georgeville, u cesty na Tikal. Biotopy tvořené řídkými borovými lesy rostoucími na písčitém podkladu se zcela liší od bujných listnatých tropických lesů dále k východu.
Vydejte se po Western Highway z Belmopanu na San Ignacio. Zhruba 16 km východně od San Ignacia, v Georgeville, odbočte k jihu po velice špatné cestě. Po 16-ti km narazíte na vstup do chráněné oblasti protkané dost složitým systémem špatných cest. K hlavním atrakcím však vedou ukazatele. Mnohé užitečné informace obdržíte od personálu pracujícího u vstupní brány. Asi 5 km za Hidden Valley Lodge je odbočka vlevo (jen za sucha) k Hidden Valley Falls. Zde se pravidelně vyskytuje ostříž rudoprsý (Falco deiroleucus).
Nejzajímavější místa leží v okolí starého důlního města duchů Douglas de Silva (známého také jako Augustine), které je 22,5 km za vstupní branou a 16,5 km za Hidden Valley Lodge. Veškeré ubytování v této oblasti je hodně drahé. S povolením od Forestry Department v Belmopanu (ten leží asi 1,5 km jízdy po velice špatné cesty od kruhového objezdu na Western Highway) je možné v Douglas de Silva povoleno kempovat. Je dobré mít na paměti, že po deštích jsou mnohé cesty v oblasti nesjízdné. V San Ingaciu je možné si také pronajmout taxi zhruba za 90 BZD na den.

Pook´s Hill
Tato soukromá rezervace o ploše 125 ha leží na úpatí pohoří Maya (Maya Mountains) a sousedí s horskou rezervací Tapir (Tapir Mountain Reserve) o ploše 2000 ha, která je z větší části nepřístupná pro laickou veřejnost. Pohoří je kryto hlavně listnatými lesy podobnými těm z Chan Chich nebo La Milpy. Přístup je po Western Highway asi 8 km západně od Belmopanu nebo 32 km východně od San Ignacia. Odbočte k jihu u kilometrovníku 52,5 ve vesnici Teakettle podle ukazatele na Pook´s Hill. Po velmi špatné cestě pokračujte 6 km a u dalšího ukazatele odbočte vpravo a jeďte ještě jeden km. Do Teakettle Village se dá dostat i autobusem z Belmopanu. Majitelé Pook´s Hill vás pak zdarma odvezou do rezervace.

Přírodní rezervace Caracol
Rozlehlé archeologické naleziště z dob Mayů plošně větší než Tikal. Velké plochy jsou stále neprozkoumané a přístup na ně je obtížný. Porosty jsou tvořeny mixem jehličnatých druhů z nižších stanovišť pohoří Pine Ridge a sušším listnatým deštním lesem. Celou oblastí se proplétá řada cest a cestiček vedoucích k jednotlivým vykopávkám, podél kterých se dá vidět mnoho zajímavých ptačích druhů.
Základním orientačním bodem je Mountain Pine Ridge. Z Douglas de Silva se jede 35,5 km k jihu. První zastávkou by měl být Guacamayo Bridge přes řeku McCall (16 km), kde se dá vidět ara arakanga (Ara macao) a harpyjovec černý (Harpyhaliaetus solitarius). Cesta ke Caracolu je obtížná a pomalá. Nutností je terénní automobil s pohonem 4×4. V období dešťů je celá řada cest nesjízdná. Ubytování je možné v Caracolu.

Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary
Jde o oblast subtropického deštného lesa (50.000 ha), který se rozprostírá na východních svazích pohoří Mayan. V rezervace je možné základní ubytování (vezměte si vlastní potraviny) a je tu celá řada stezek a chodníků přes nejrůznější typy biotopů. Stojí za to tu zůstat několik dní. Stezky (většinou bahnité) jsou dlouhé od necelého kilometru po drsný dvoudenní trek k vrcholu Victoria Peak (asi 1.100 m.n.m). Pro tuto možnost se hodí průvodce. Rezervace se nachází asi 50 km jihozápadně od Dangriga. Jede se odsud asi 33 km po Southern Highway k jihu do vesnice s Mayským centrem (Maya Centre). Ve vesnici u obchůdku s místními výrobky se odbočí vpravo; návštěvnické centrum leží o 9 km dále po špatné cestě, která je po deštích mnohdy nesjízdná. V rezervaci jsou společné ubytovny s plynovými kamny atd. (ceny jsou velice dobré). Funguje tu také možnost kempování. Veškeré potraviny je vhodné mít sebou; nejbližší obchod je v Mayském centru.
Veřejná doprava (Z bus service a James Bus Line) jezdí z Belize do Dangrigy a s přestupem pak do Punta Gorda. Nezapomeňte upozornit řidiče, aby vám zastavil v Maya Centre. Z Maya Centre není žádné spojení s rezervací. Odvoz se dá indiviuálně sjednat v Maya Centre, v obchodě Julio Saqui´s.

Lokality mimo Southern Highway, jižně od Dangrigy
Následující lokality stojí za zastávku; obyčejně tvoří doplňkové destinace při návštěvě Cockscomb Wildlife Sanctuary.

Kendall Bridge
Asi 5 km severně od Maya Centre přejíždí silnice přes řeku Kendall. Z mostu nad řekou je krásný výhled do okolí.

Red Bank Village
Přibližně 56 km jižně od Maya Centre vedou ze Southern Highway ukazatele k usedlosti Red Bank. Jedná se o jedno z nejlepších míst v Belize k zastižení ary arakangy (od ledna do března se krmí na ovocných stromech v okolí).
Nejlepší birdwatching je na zalesněných svazích za vesnicí. Před tím, než vyrazíte do terénu, je nutné se nahlásit v obchodě naproti škole, kde se platí 5 BZD vstupné. Můžete zde požádat i o průvodce.

Chráněná oblast BFREE a rezervace Bladen
The Belize Foundation for Research and Environmental Education (Belizská nadace pro výzkum a ekologickou výchovu – BFREE) má pod svojí správou chráněnou oblast porostlou borovými a listnatými lesy, ve které se nachází také laguna a provazové chodníky.
Pokud budete cestovat od severu, pak jeďte od Humimingbird Highway 91 km k jihu po Southern Highway. Překonáte Bladen Branch Bridge a po 6,1 km odbočíte vpravo (na západ) na nezpevněnou cestu. Na křižovatce je ukazatel, ale můžete jej přehlédnout.
Pokud cestujete od jihu, přejeďte most v Medina Bank a odbočte po 7,5 km vlevo. Je tu ubytovna v rustikálním stylu a kemp. V sousední rezervaci Bladen nejsou žádné ubytovací možnosti.

Oblast Punta Gorda
Punta Gorda je nejjižnější město Belize. V blízkosti města je několik zajímavých lokalit:

Močál Aguacaliente
Nynější národní park známý také jako Lu Ha se nachází několik km severně od Punta Gorda. Žije tu čáp jabiru, nesyt lesní, kachna pižmová (Cairina moschata), chřástalec lyskonohý (Heliornis fulica) a vlhovec kaštanohlavý (Psarocolius wagleri). Do parku se dostanete, když opustíte Punta Gorda severozápadním směrem po Southern Highway, která zahýbá prudce k severovýchodu u čerpací stanice 23 km od města. Asi 5 km před čerpací stanicí směřuje silnice vlevo (k jihozápadu) k vesnici Laguna (4 km). Ve vesnici si můžete sjednat průvodce. Nachází se tu také pohodlný penzion. Na ubytování se dá domluvit už v Punta Gorda. Jíst se dá z místních zdrojů.

Vesnice Manfredi a Blue Creek
Po návratu na Southern Highway se jede k severu; od čerpací stanice pak vede špatná cesta k západu; je to v místech, kde dálnice prudce zahýbá vpravo. Špatná cesta projíždí přes rýžová pole (chřástal šedoprsý – Laterallus exilis) a po 9-ti km přijíždí do Manfredi. Když ve vesnici zahnete vlevo, dostanete se po 10-ti km k venici Blue Creek, kde je možno se ubytovat v levném penzionu nebo v chatkách terénní stanice. V okolí roste podél řeky Blue Creek deštný les, ve které jsou zřízeny provazové chodníky. Velice dobrá lokalita se nachází nedaleko penzionu.

Joe Taylor Creek
Na této ploše se dá najít mokřad nedaleko okraje lesa. Z Punta Gorda se jede k severu po cestě kopírující pobřeží. Potok leží asi 2 km od města.

Cattle Landing
Po dalším km a půl podél pobřeží se po silnici dostanete ke Cattle Landing, odkud pak silnice uhýbá k západu pryč od pobřeží. Jděte po stezce dál podél pobřeží směřující k severu a dojdete do původního lesa. Jde o nejlepší prostředí pro mravenčíka západního (Thamnophilus atrinucha).

VoA Station
Necelé 2 km od Punta Gorda stojí stanice Hlasu Ameriky (Voice of America). Zeptejte se místních na přesný směr. Pozemek kolem vysílače je sice zaplocený, ale obklopují jej na ptáky bohatá lesní společenstva.