birdwatcher.cz

Bělorusko

Oficiální název: Běloruská republika
Hlavní město: Minsk
Rozloha: 207 600 km2
Počet obyvatel: 9.898.500
Oficiální jazyk: Běloruština a Ruština
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: Pravoslavní (75%), katolická církev (15%)
Čas: SEČ +1
Měna: běloruský rubl (BYR)
Víza: Mezi Českou republikou a Běloruskou republikou platí vízová povinnost.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Klima je kontinentální s horkými léty a studenými zimami s množstvím sněhu. Nejvlhčím obdobím roku je pozdní léto a podzim. Území Běloruska je převážně nížinaté, na jihu močálovité, na severu zbrázděné pahorkatinou ledovcového původu s jezery.

2. Čas k návštěvě

Ideálním obdobím k návštěvě je polovina května, kdy tokají bekasiny větší, zpívají rákosníci ostřicoví a přilétají pravidelní jarní migranti. Kdykoliv později riskuje návštěvník útoky ohromného množství komárů a další štípající havěti.

3. Doprava

Do Minsku lze cestovat jedinou přímou leteckou linkou Belavia Praha – Minsk, Minsk – Praha každé pondělí a pátek, jinak sem létají společnosti AA, LH, LOT. Několikrát do týdne jezdí autobusová linka Minsk – Praha, Praha – Minsk, existuje též vlakové spojení Praha – Moskva (přes Minsk) a zpět, z toho jeden vagón třikrát týdně začíná i končí v Minsku.
Čekací doba na hraničním přechodu Terespol/Brest je dosti dlouhá, u osobních aut je třeba počítat minimálně s několika hodinami, někdy i dny. Na hlavních silničních tazích jsou ve vzdálenosti cca 50 až 60 km od sebe zřízena stanoviště dopravní policie (DAI) s ohraničeným průjezdním režimem (40 km/h, Případně STOP), kde je prováděna namátková kontrola.

4. Ubytování a stravování

Ubytovací služby na hlavních trasách jsou na nízké úrovni, kempingové ubytování není nabízeno. Ubytování v hotelu je možné ve větších městech, při hlavní trase je to Brest, Kobrin, Baranoviči, Minsk, Borisov, Orša. Jediný 4* hotel je v Minsku, 3* hotelů je velmi málo.
Obchody s potravinami jsou většinou otevřeny od 09,00/10,00 hod. často do 20,00 hod. Obchodní domy mají otevřeno i v sobotu a v neděli. Obchody s průmyslovým zbožím pracují i v sobotu, obvykle od 10,00 do 20,00 hod. V hlavním městě je několik obchodů typu našich samoobsluh. Žádný supermarket nebo hypermarket v našem pojetí zde neexistuje.

5. Bezpečnost a zdraví

Cestující do Běloruské republiky na požádání musí předložit dostatečné finanční prostředky na osobu a den pobytu v Bělorusku (ustanovení neplatí pro ty, kteří jedou do Běloruska k rodinným příslušníkům).
Při vstupu do země je povinné zdravotní pojištění. Cestující, který nemá v daném dokumentu explicitně uvedeno, že pojištění je platné v Bělorusku (obecná platnost pro Evropu nestačí), si musí pojištění znovu koupit na hranicích.
Je doporučeno očkování proti žloutence, obrně a tyfu.

6. Ptačí druhy

Za zmínku stojí moták stepní (Circus macrourus), orel volavý (Aquila clanga), bekasina větší (Gallinago media), vodouš malý (Xenus cinereus), puštík bělavý (Strix uralensis), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) – na 12 místech bylo zaznamenáno v roce 1996 6700-9700 zpívajících samců, sýkora azurová (Parus cyanus). Během týdenní návštěvy v půlce května je možné pozorovat kolem 120 druhů ptáků.

7. Zajímavé lokality

Ti, kteří můžou zůstat nějakou dobu v Minsku, by se mohli projít kolem Botanické zahrady (datel černý, lejsek bělokrký) a parku Komsomolsky (rybák bělokřídlý, cvrčilka říční, rákosník pokřovní) nebo ještě lépe vzít si taxi do rezervace Priluksky, 15 km jihovýchodně od města, kde se vyskytuje vlha pestrá a mandelík hajní nebo orel orel volavý.
Asi 90 minut od města, v Biosferické Rezervaci Brezinsky o ploše 1200 km2, bylo zaznamenáno přes 200 druhů ptáků. Mezi hnízdící druhy patří orel mořský, puštík bělavý, kulíšek nejmenší, sýc rousný, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý a ořešník kropenatý. Ze zimních návštěvníků sem patří brkoslav severní a hýl křivčí. Tato rezervace je také známý svojí pestrostí savců. Jsou tu vlci i medvědi hnědí, bobři evropští (500), zubři, losi, rysi, norci, kuny, psíci mývalovití a divoká prasata.

Bělověžský prales
Jde o jediným pozůstatek původních smíšených lesních porostů mírného pásma, který překračuje hranici s Polskem (Puszcza Bialowieska). Z větší části, která je na území Běloruska, jde o prales s mokřinami, ve kterém hnízdí asi 160 druhů ptactva, což je pro tuto zeměpisnou šířku neuvěřitelné číslo. Patří sem bekasina větší, 15 druhů dravců, osm druhů sov, devět z deseti druhů datlovitých (chybí jen strakapoud jižní), a 18 druhů pěnicovitých.

Národní park Pripyatsky
Některé z lesů a močálů, které pokrývají většinu jižního Běloruska náleží k národnímu parku rozprostírajícímu se asi 280 km jižně od Minska s plochou 940 km2. I když některé jeho části byly vysušeny a přeměněny na zemědělskou půdu, většina z jeho obrovské plochy je stále zachovalou divočinou, ve které se vyskytuje kolem 260 druhů, z nichž 195 tu hnízdí. Během týdenní návštěvy v půlce května je tu možné pozorovat 120 druhů ptactva včetně motáka stepního a sýkory azurové.
Park je přístupný po silnici, ale i po řece na některé menší lodi, které vyplouvají z městečka Turov. Mokřiny podél řeky Pripyat za městem jsou velmi příhodné ke sledování vodouše malého.

Volavka bílá poprvé zahnízdila v Bělorusku v roce 1994. V roce 1997 zahnízdilo na jihovýchodě oblasti Luninets, v místech zvaných Polesskaya, už osm párů. Celá tato oblast je vhodná pro sledování vodních druhů.
Významná oblast mokřadů leží i na severu Běloruska. Jde o křižovatku, kde doplňují síly a odpočívají na tahu stovky tisíc vodních ptáků. Oblast zahrnuje Karachevskoye Boloto, kde kachny také hnízdí, jezero Osceyskoye, kde hnízdí velké množství potápek a orel bělohlavý.