birdwatcher.cz

Egypt

Oficiální název: Egyptská arabská republika
Hlavní město: Káhira
Rozloha: 1 001 450 km2
Počet obyvatel: 78,887 mil.
Oficiální jazyk: Arabština
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: Islám (90%), koptské náboženství (10%)
Čas: SEČ +1
Měna: egyptská libra (EGP)
Víza: Vízum získá žadatel na Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze. Od začátku roku 2002 mohou občané ČR získat za poplatek vízum na mezinárodním letišti v Káhiře, příp. na dalších vstupních místech (letištích a přístavech) do země (Alexandria, Hurghada, Luxor, apod.).
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Egyptská arabská republika se rozkládá v severovýchodní Africe u pobřeží Středozemního a Rudého moře a na Sinajském poloostrově. Značnou část území zaujímají pouště Sahara a Libyjská poušť s pánvemi a oázami, na jihozápadě s horskými masivy. Východně od údolí Nilu se pak nachází Arabská poušť, která je při pobřeží Rudého moře skalnatá a hornatá, podobně jako Sinajský poloostrov. Ve vnitrozemí je podnebí kontinentální s velkými výkyvy teplot, na severním pobřeží subtropické. Jediným stálým tokem je Nil, řada dalších údolí obsahuje vodu jen v období dešťů. Pouště jsou bez rostlinstva, místy křovité nebo travnaté, podél Nilu roste subtropické rostlinstvo. K nejpřitažlivějším pamětihodnostem patří pyramidy a sfinga (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Egypt je suchý a horký po celý rok. K návštěvě je nejlepší duben a květen a potom září a říjen. Tou dobou je tu trochu chladněji a probíhá tah ptáků.

3. Doprava

Docela spolehlivý způsob dopravy vám zajistí autobusy, minibusy, taxi a vlaky. Jízdní řády platí jen velice přibližně a vlaky bývají velice často přeplněné. Proto je nevhodnější si v předstihu rezervovat místo buď v klimatizovaném autobusu nebo ve vlaku první třídy. Pořídit si auto s řidičem je sice o něco dražší, ale pro důkladnější seznámení se s místní avifaunou a historií jde o způsob nejvhodnější. Plavba lodí po Nilu je finančně mnohem náročnější a dá se říct, že není příliš vhodná právě pro birdwatchery. V zemi funguje také dobrá vnitrostátní letecká doprava.

4. Ubytování a stravování

Ubytování, ať už v jakékoli formě, se dá najít téměř všude. Fazole, kebab a houmous, to jsou jídla, která vévodí stravě mimo města.

5. Bezpečnost a zdraví

Je dobré podstoupit imunizaci proti tyfu, žloutence a při návštěvě delty Nilu se vybavit antimalariky. Mimo turistická centra, a takových míst je v Egyptě překvapivě většina, jsou domorodci přátelští a slušní. Ovšem v místech s větší koncentrací turistů se vás místní budou snažit využít tím nejdrzejším způsobem.

6. Ptačí druhy

Egypt je oblíbenou destinací ornitologů, kteří chtějí svůj birdlist ptačích druhů západního Palearktu obohatit o několik druhů, které už náleží spíše do Afriky, než do Evropy. Dají se tu také vidět speciality žijící v oblasti Rudého moře a spolu s návštěvou historických míst, kterých je tu nepočítaně, Vám přinese dovolená v Egyptě určitě spoustu zajímavých zkušeností. Jediná věc, na kterou si budete muset bohužel zvyknout, je notná dávka obtěžování ze strany místních obyvatel.

V Egyptě bylo zaznamenáno 421 druhů ptáků, což je o 40 méně, než v Maroku. K těm zajímavějším patří ostříž popelavý (Falco concolor), koroptev arabská (Ammoperdix heyi), slučice pestrá (Rostratula benghalensis), dytík africký (Burhinus senegalensis), běhulík plavý (Cursorius cursor), čejka běloocasá (Vanellus leucurus), racek popelavý (Larus hemprichii), rybák bělolící (Sterna repressa), výr bledý (Bubo ascalaphus), lelek egyptský (Caprimulgus aegyptius), ledňáček hnědohlavý (Halcyon smyrnensis), bělořit kápový (Oenanthe monacha) a hýl sinajský (Carpodacus synoicus).
Ze specialit Rudého moře se tu vyskytuje racek bělooký (Larus leucophthalmus) a strdimil žlutobřichý (Anthreptes metallicus).

Během dvou až třítýdenní návštěvy Egypta se dá vidět 100 až 130 druhů ptáků.

7. Zajímavé lokality

Káhira
Frenetické hlavní město Egypta ležící v severovýchodním cípu země, se nachází v blízkosti několika skvělých ornitologických lokalit. Blízko starého města se vyskytuje výr bledý a strdimil žlutobřichý. Nedaleko centra pak můžete vidět lelka egyptského.
Strdimil žlutobřichý se objevuje řídce od listopadu do února přímo v areálu znečištěného města. Dobrými místy k jeho pozorování je Gezira Sports Club a Cairo ZOO. Ve městě lzi spatřit také vlhu východní.
Za návštěvu stojí samozřejmě pyramidy v Gíze, několik km západně od Káhiry, sfinga, pyramidy u Sakkary (Saqqara), káhirské muzeum s výstavou týkající se Tutanchamona. Výr bledý se vyskytuje na stupňové pyramidě v Sakkaře společně s hrdličkou senegalskou, rorýsem šedohnědým, vlhou východní, havranem hnědokrkým, bělořitem černohřbetým, bělořitem plavým a červenoocasým a skřivanem dudkovitým. Lelek egyptský byl pozorován 1 km severozápadně od pyramid v Abu Siru společně s běhulíkem plavým.
Gaber Asfar, na předměstí Káhiry, nedaleko mezinárodního letiště, je místem výskytu slučice pestré, dytíka afrického, kulíka afrického, kukačky senegalské, leňáčka hnědohlavého, vlhy modrolící a východní a prinie půvabná, ačkoli místní odkalovací nádrže byly zničeny v letech 1994-95. Vydejte se z letiště směrem k východu po silnici na Ismalii. Dva a půl km za letištěm odbočte k severu podle ukazatelů na „El Khanka-Bilbeis Road“ (na hlavní silnici Káhira-Ismalia, kousek dál, se budete muset otočit do protisměru). Pokračujte po silnici na El Khanku asi 5,5 km za písečnými dunami až k první odbočce. Zde odbočte vlevo podle ukazatelů na „Abu Zebal-El Khanka Road“. Další odbočka vlevo vás přivede k policejní stanici. U policejní stanice máte dvě možnosti:
I. Pokračujte dál až k vodnímu kanálu a na ptáky se zaměřte vpravo podél silnice lemující východní stranu kanálu (ledňáček hnědohlavý).
II. Odbočte vlevo a vydejte se po druhé cestě odbočující vlevo. Dva a půl km odsud se nacházejí po levé straně vodní nádrže.

Na slaných nádržích ve Wadi Natrun, severozápadně od Káhiry, asi v půli cesty mezi Káhirou a Alexandrií, se v létě zdržuje kulík africký a vlha modrolící. Nádrže jsou 1-2 km jižně od hlavní silnice a dají se přehlédnout z okolních cest.
V rozsáhlé oáze el Faiyum, 110 km jihozápadně od Káhiry, se vyskytuje chřástal malý (jaro), dytík africký (hnízdí na střechách budov), čejka trnitá, racek velký, racek tenkozobý, hrdlička senegalská, kukačka senegalská, vlha pestrá (podzim), vlha východní, prinie půvabná a rákosník Hemprichův. Na podzim se velké množství bahňáků zdržuje na jezeře Qarun, které se nachází v severním cípu oázy. Dá se tu pozorovat čejka běloocasá. Vhodnou lokalitou je okolí Ducks Island Hotelu.

Dravci protahují hlavně v okolí Suezu, města na jižním cípu Suezského kanálu, 135 km východně od Káhiry. Zvláště podzimní tah bývá velkolepý. Z dravců se tu ukazuje krahujec krátkoprstý, káně bělochvostá, orel křiklavý, orel volavý, orel královský a ostříž jižní. Nejlepší pozorovatelnou je kavárna jižně od hotelu Ain Sukhna, několik km jižně od Suezu. Zaměřte se na kopce naproti kavárně. Severně od Suezu se můžete pustit po silnici vedoucí od vojenského tábora. V samotném Suezu je k vidění racek bělooký a vrána lesklá.

Sinaj
Tento opuštěný trojúhelník, který náleží k území Egypta, se nachází při severním konci Rudého moře. K místním specialitám patří hýl sinajský.
V okolí malé oázy zvané „Mojžíšovy prameny“ (The Springs of Moses) ležící na cestě ze Suezu ke Svaté Kateřině se dá pozorovat bělořit kápový a černohřbetý, skalníček černý a prinie křovinná. Sama Svatá Kateřina je velice zajímavá na tažné ptáky. Kolem kláštera ve Svaté Kateřině, která leží 450 km od Káhiry (315 km od Suezu), se zdržuje hýl sinajský a špaček Tristramův, zatímco klášterní zahrady jsou obsazeny tažnými druhy. Hýl sinajský se běžně ukazuje u plotů podél silnice směřující ke klášteru. Puštík předoasijský, který je mnohem vzácnější, bývá v roklích po pravé straně silnice, ještě před zídkami.
Ve východní části Sinaje, kolem města Nuweiba v Aqabském zálivu (Gulf of Aqaba), se vyskytuje hrdlička kapská, krkavec krátkoocasý, skalníček černý a strdimil palestinský. Elegantní ostříž popelavý se dá zastihnout na jižním výběžku Sinaje, kolem Sharm el Sheiku. Ostříž hnízdí na příbřežních ostrůvcích, ale navštěvuje odkalovací nádrže na pevnině, kde loví obyčejně za soumraku bahňáky. Z dalších druhů je tu stepokur korunkatý a pruhovaný. Pusťte se od města k severu a severně od elektrických sloupů odbočte k východu přímo k moři. Šnorchlování v Sharm el Sheik/Ras Muhammad patří k jednomu z nejkouzelnějších na světě.
Chráněná oblast Zaranik tvořená pláží na východním straně jezera Bardawil, na severním pobřeží Sinaje, je skvělým místem při podzimním tahu ptáků (polovina srpna až začátek října). Na severním Sinaji, jižně od el Arishe, byl pozorován skřivan plavobřichý a hýl pustinný.
Využijete-li trajekt ze Sharm el Sheiku do Hurghady (4-6 hodin plavby), můžete vidět i faetona proužkovaného (velmi vzácně) a rybáka Gmelinova. Oba tyto druhy hnízdí na korálových ostrůvcích při ústí Suezského zálivu.

Hurghada
Hurgada se nachází na egyptském pobřeží Rudého moře, naproti jižnímu výběžku Sinaje, v blízkosti příbřežních korálových ostrůvků. Jde o rychle rostoucí turistické středisko, které je nejlépe navštívit brzy na jaře nebo na podzim. V září se tu stále ještě zdržuje ostříž popelavý a rybák bělolící a ptáci ze severu protahují k jihu.
Roztroušené městské a hotelové zahrady působí jako magnet na ptáky, kteří tudy na jaře a na podzim táhnou. Během května nebo září tu můžete díky těmto malým oázám ve vyprahlé krajině zažít excelentní birding. Ostříž popelavý je nad Hurghadou k pozorování velice často za soumraku. Skvělou místem, na kterém můžete na ostříže čekat v sedě s lahví piva při ruce, je molo hotelu Arabia. V místním Marine Sports Clubu si můžete sjednat plavbu na Rudé moře, při které se dá kombinovat potápění s pozorování ptáků. Právě tady se příležitostně ukazuje faeton proužkovaný.
Ve „Východní poušti“, kterou protíná silnice Hurghada-Qena-Luxor (cestou přes Port Sefaga nebo Qusair), se dá vidět koroptev arabská, běhulík plavý, stepokur saharský a korunkatý, krkavec hnědokrký, bělořít kápový, skřivan pruhoocasý, skřivan pouštní a hýl pouštní. Stepokur korunkatý zalétá za soumraku k vodním nádržkám v Bir Beida, 10 km západně od Qusairu, aby se vykoupal a napojil.
Volavka obrovská, ostříž popelavý a pobřežník černobílý byli zaznamenáni v okolí lagun lemovaných mangrovy, jižně od Marsa Alam, cestou k Berenice v jihovýchodním Egyptě. Zkuste se projít východně od 108. km jižně od Marsa Alam.

Luxor
Luxor je jedním z nejznámějších Egyptských archeologických nalezišt. Nachází se tu např. Údolí králů a Memnonský kolos. Luxor na východě středního Egypta, je známý i jako ornitologická oblast s výskytem čejky běloocasé a strdimila žlutobřichého.
Západní břeh Nilu, mezi komplexem hotelů a chrámy, je dobrý pro běžné druhy ptáků. Čejka běloocasá a strdimil žlutobřichý (v okolí hotelů) se vyskytují na Krokodýlím ostrově (Crocodile Island), 4 km jižně (proti proudu) od Luxoru. V Údolí králů se dá vidět bělořit kápový a hýl pouštní, pokud jste tu dříve, než se přiženou hordy turistů.

Strdimil žlutobřichý se také vyskytuje v parcích a zahradách Asuánu (Aswan), poblíž Asuánské přehrady (bělořit saharský, vlaštovka světlehnědá), u severního cípu jezera Nasser a kolem Temple of Philae. Dá se tu najmout loďka (felucca) na ostrovy Elephantine (zde se ze střechy hotelu Oberoi dá pozorovat ostříž popelavý) a ostrovy Kitchener, kde se zdržují vodní ptáci.
Podél silnice na jih z Asuánu k Abu Simbel se vyskytuje sup ušatý, běhulík plavý, stepokur saharský, stepokur korunkatý a skřivan dudkovitý.

Abu Simbel
Abu Simbel se nachází na samém jihu Egypta, u hranic se Sudánem, na západním břehu jezera Nasser. Vyskytují se tu druhy, které lze na severu Egypta zastihnout jen velice vzácně: kormorán dlouhoocasý (Phalacrocorax africanus), pelikán africký (Pelecanus rufescens), volavka obrovská (Ardea goliath), nesyt africký (Mycteria ibis), zoboun africký (Rhynchops flavirostris), hrdlička chechtavá (Streptopelia roseogrisea) a konipas africký (Motacilla aguimp).
Právě tito ptáci zajímají nejvíce birdery, kteří chtějí obohatit svůj seznam druhů západního Palearktu o ty, které nikde jinde v rámci této zoogeografické oblasti pozorovat nemohou.
Mnohé z těchto druhů lze zastihnout na jezeře Nasser. Nejzajímavější částí jezera se zdá být ta, která leží severně od chrámu (ve vesnici se dá pronajmout felucca k prozkoumání jezera) a severně od letiště. Zkuste 4 km dlouhou cestu vedoucí od plotu letiště směrem k jezeru. Zemědělsky obhospodařované plochy v okolí jsou vhodné pro tažné druhy. Stejně zajímavé je také okolí hotelu Nefetari. U dvou známých chrámů Ramsese II se dá vidět bělořit pouštní a vlaštovka světlehnědá. Dávejte si pozor na růžkaté zmije.