birdwatcher.cz

Irák

Oficiální název: Irácká republika
Hlavní město: Bagdád
Rozloha: 437 072 km2
Počet obyvatel: 25 374 691
Oficiální jazyk: Arabština, Kurdština (v kurdských oblastech)
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: Šíitští Muslimové 63%, sunnitští Muslimové 35%
Čas: SEČ +2
Měna: irácký dinár (IQD)
Víza: Irácké diplomatické a konzulární úřady v zahraničí vydají víza obchodníkům z různých zemí po předložení:
– pozvání od irácké úřední instituce
– potvrzení MZV země žadatele společně s potvrzením obchodní komory (rejstříku) dokládající žadatelovu obchodní kvalifikaci.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Irácká republika se nachází v jihozápadní Asii okolo nížinaté Mezopotámie. Na jejím jihu se nacházejí močály, sever země je mírně zvlněný a zasahují sem vysokohorská pásma Íránu a Turecka. Směrem k západu se zdvihá Syrská pouštní tabule. Podnebí je tu subtropické, suché kontinentální. Roste tu stepní rostlinstvo, podél vodních toků stromy, v horách lesy. Takřka polovinu území zabírají pouště.

2. Čas k návštěvě

Léta jsou horká; nejvhodnějším obdobím k návštěvě by mohly být zimní měsíce, kdy jsou mokřady Dolní Mezopotámie na jihu země stále plné vodního ptactva. Tyto měsíce jsou nejvlhčí částí roku. Většina srážek ale spadne na severu a severovýchodě země, kde se do výše tyčí pohoří dosahující výšky až 3.500 m n.m. Na svazích hor se nacházejí pastviny a stepi. Většinu území Iráku ale zabírají pouště. Výjimkou jsou mokřady na jihu tvořené záplavovým územím Tigrisu a Eufratu. Tato rozlehlá oblast mělkých jezer (haur), rákosin a mokřadů je považována za velmi důležité zimoviště vodních ptáků celého Palearktu. I těchto cenných biotopů bohužel ubývá v důsledky těžby ropy, rozsáhlých protizáplavových projektů a odvodňování.

3. Doprava

Před Válkou v zálivu fungoval v této zemi solidní autobusový dopravní systém a síť nájemných taxi. Pravidelná letecká a železniční doprava spojovala pouze Bagdád a Basrah na jihu.

4. Ubytování a stravování

Ubytování je většinou drahé. K dispozici jsou různorodé potraviny a nápoje včetně piva.

5. Bezpečnost a zdraví

Doporučena je imunizace proti žloutence, tyfu a žluté zimnici, stejně jako prevence antimalariky.

6. Ptačí druhy

Ke specialitám místní avifauny patří koliha tenkozobá (Numenius tenuirostris), výreček plavý (Otus brucei), hedvábník šedý (Hypocolius ampelinus), rákosník irácký (Acrocephalus griseldis) a vrabec moabský (Passer moabiticus). Nežijí tu žádné endemické druhy, ale např. timálie irácká (Turdoides altirostris) je vázaná hlavně na mokřady Dolní Mezopotámie.

7. Zajímavé lokality

Kdyby byl Irák otevřen pro cestovatele, tak by se pravděpodobně stal pro birdery velice atraktivní zemí, už kvůli mokřadům Dolní Mezopotámie, kde se snad ještě stále soustřeďují vodní ptáci v počtech, které jsou významné i z celosvětového hlediska. Bohužel šancí pozorovat ptáky právě v Iránu příliš není a to ani s výhledem do daleké budoucnosti. Vždyť se jedná o zemi, kde můžete být vězněn za pozorování ptáků, ač nepoužíváte ani dalekohled. Nynějsí situace je přece jen trochu odlišná a jistý příslib změn se dá očekávat.

Brhlík dlouhozobý (Sitta tephronota) byl pozorován v okolí Shaqlawahu, horské vesnice vzdálené 134 km východně od Mosulu v severovýchodním Iráku. K dobrým lokalitám v blízkostí Bagdádu patří zemědělské oblasti podél řeky Tigris a ostrov Umm Al Khanazeer u Al Jadriyahu na jihozápadním okraji města. Mezi druhy ptáků, které tu byly pozorovány patří čírka tenkozobá (Marmaronetta angustirostris), frankolín obecný (Francolinus francolinus), čejka černoprsá (Vanellus indicus), čejka běloocasá (Vanellus leucurus), vlha modrolící (Merops persicus, květen až září), mandelík indický (Coracias benghalensis), hedvábník šedý, rákosník irácký (květen až září), timálie irácká a vrabec moabský.
Stejné druhy spolu s výrečkem plavým a lelkem egyptským (Caprimulgus aegyptius) se vyskytují v zemědělské krajině s palmovými háji 12 km západně od města Mahmudiya a v Salman Paku (Ctesiphon), jihovýchodně od Bagdádu. Čejka trnitá (Vanellus spinosus) a rybařík jižní (Ceryle rudis) byli zaznamenáni v Babylonu, 90 km jižně od Bagdádu.

Mokřady Dolní Mezopotámie leží mezi městy Amara, Nasiriyah a Basrah na jihu Iráku. Tato oblast je obývaná tzv. Ma´dany (mokřadními Araby) už nejméně 5.000 let a současně je nejvýznamějším světovým hnízdištěm čírky úzkozobé, pravděpodobným zimovištěm kolihy tenkozobé (6 ex. při mapování v roce 1979 v Haur Al Hammar) a důležitým oblastí pro pelikány bílé (Pelecanus onocrotalus) a pelikány kadeřavé (Pelecanus crispus). V celé oblasti, která má rozlohu 10.000 km2, se vyskytuje kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus), anhinga africká (Anhinga rufa), orel mořský (Haliaeetus albicilla) a orel královský (Aquila heliaca), čejka černoprsá, keptuška stepní (Vanellus gregarius) a čejka běloocasá, rybařík jižní, mandelík indický, rákosník irácký a timálie irácká.