birdwatcher.cz

Jemen

Oficiální název: Jemenská republika
Hlavní město: San’á
Rozloha: Dle odhadu 555.000 km2
Počet obyvatel: 22,2 mil. (odhad 2004)
Oficiální jazyk: Arabština
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: Islám
Čas: SEČ +2
Měna: jemenský riál (YER)
Víza: Pro vstup na území Jemenu je třeba platný cestovní pas a vízum, o které se žádá na hraničním přechodu za 60,- USD.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Jemenská republika se nachází na jihu Arabského poloostrova v jihozápadní Asii. Jeho pobřeží je málo členité s úzkou nížinou, která se směrem do vnitrozemí zdvihá v náhorní plošinu. Na ní jsou četná hluboká údolí. Vládne tu tropické podnebí, ve vyšších polohách je však chladno. V údolích je vegetace křovitá, na náhorních plošinách stepní. Jedná se o zaostalý agrární stát s významnou těžbou ropy (bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Nejlepší období k návštěvě Jemenu trvá od listopadu do března, kdy se tu vyskytují tažné druhy společně s druhy zimujícími a stálými. Tou dobou není u pobřeží Rudého moře ještě tak horko a vlhko jako v létě. Období dešťů trvá od března do dubna a od srpna do září. V oblasti Ta´izz vás mohou zastihnout deště kdykoliv během roku.

3. Doprava

Možnosti cestování po Jemenu se neustále mění. Ještě před rokem 1992 bylo nutno před návštěvou země sepsat podrobný itinerář cesty a po příjezdu se nahlásit v Sana´a na tzv. General Tourist Company kvůli žádosti o povolení k cestování. Tyto komplikace byly částečně odstraněny – je dobré se informovat na detaily na nejbližším zastupitelství Jemenu. Většina ornitologicky nejzajímavějších lokalit se nachází na trase spojující tři největší města: Sana´a, Ta´izz a Hudaydah (Hodeidah). Nejjednodušším způsobem dopravy jsou autobusové linky a taxi najímané na dlouhé vzdálenosti. Jde o mnohem levnější cestování, než s půjčeným automobilem.

4. Ubytování a stravování

Ve velkých městech se dá ubytovat snadno. V restauracích je nabízen kebab, ostré kořeněné dušené jídlo zvané salta, luštěniny, káva a pivo.

5. Bezpečnost a zdraví

Doporučeno je očkování proti žloutence, tyfu, žluté zimnici a užívání antimalarik. Vystříhejte se pozorování ptáků v přístavech a u vojenských základen z důvodu uvěznění.

6. Ptačí druhy

Co se druhové pestrosti ptactva týče, pak Jemen nabízí nejlepší ornitologická pozorování z celého Arabského poloostrova. Všech jedenáct endemitů poloostrova se dá relativně snadno nalézt právě v Jemenu. Bonusem je pak pozorování mořských druhů a některých afrotropických specialit. Jemen je také vyhlášený svým kulturním, archeologickým a historickým bohatstvím. Z toho důvodu se jedná o velmi oblíbenou turistickou destinací. Vybavenost pro cestovatele je mimo větší města malá.
V Jemenu bylo zaznamenáno přes 350 druhů ptáků. K místním zajímavostem patří buřňák arabský (Bulweria fallax), faeton červenozobý (Phaethon aethereus), terej maskový (Sula dactylatra), kormorán arabský (Phalacrocorax nigrogularis), orel Verreauxův (Aquila verreauxii), koroptev arabská (Ammoperdix heiy), drop arabský (Ardeotis arabs), pobřežník černobílý (Dromas ardeola), dytík skvrnitý (Burhinus capensis), racek bělooký (Larus leucophthalmus), racek arabský (Larus hemprichii), lelek núbijský (Caprimulgus nubicus), lelek mramorovaný (Caprimulgus inornatus), vlha bělohrdlá (Merops albicollis), mandelík sahelský (Coracias abyssinica), skalník malý (Monticola rufocinereus), špaček Tristramův (Onychognathus tristramii), pěvec černý (Cercotrichas podobe), bělořit červenoocasý (Oenanthe xanthoprymna), bělořit rudobřichý (Oenanthe bottae), skalníček černoocasý (Cercomela melanura), sedmihlásek pustinný (Hippolais languida), budníček zelenokřídlý (Phylloscopus umbrovirens), pěnice bělobřichá (Sylvia leucomelaena), pěnice uzdičková (Sylvia mystacea), vrabec arabský (Passer euchlorus), snovač žluví (Ploceus galbula), strdimil palestinský (Cinnyris oseus) a stehlík dlaskovitý (Rhynchostruthus socotranus).
Krom desíti endemických druhů Arabského poloostrova se tu vyskytuje pěvuška jemenská (Prunella fagani).
Během dvoutýdenní návštěvy Jemenu můžete vidět přes 200 druhů ptáků včetně všech jedenácti endemitů Arabského poloostrova.

7. Zajímavé lokality

Sana´a
V okolí hlavního jemenského města bylo zastiženo všech 11 endemitů Arabského poloostrova. Za zmínku stojí hlavně orebice Philbyova (Alectoris philbyi) a strakapoud arabský (Dendrocopos dorae). Sana´a leží na úpatí nejvyššího arabského pohoří ve výšce 2.250 m.

Většina arabských endemitů byla pozorována kolem města Shibam, turisty oblíbeného místa ležícího 35 km severozápadně od Sana´a. Zaměřte se na okolí stezky vedoucí od mešity v Shibamu, která stoupá křovím zarostlými svahy k terasovitým polím kolem Kawkabanu (pevnost stojící na vrcholku 350 m vysoké skály ve výšce 2.850 m). Orebice Philbyova se zdržuje také jižně a východně od Quaratilu, který leží na cestě do Shibamu a v Jabal al-Nabi Shu´ayb, 35 km jihozápadně od Sana´a (v okolí silnice na Al Hudaydah, před Suq Baw´an). Nejlepší lokalitou pro strakapouda arabského jsou akáciové lesy po stranách údolí 3 km západně od Al Mahwit, který je dvě hodiny jízdy západně od Shibamu. K dalším zajímavým místům patří:
I. rozlehlé a úrodné Wadi Dahr (mezi řidiči taxi známé jako „Dar-al-Hajar“ nebo „Rock Palace“), ležící 15 km severozápadně od Sana´a. Vyskytuje se tu astrild arabský (Estrilda rufibarba) a zvonohlík arabský (Serinus rothschildi);
II. okolí vesnice Haddah (její jihozápadní okraj) – kladivouš africký (Scopus umbretta) a výreček africký (Otus senegalensis);
III. říční břehy v Khamis bani Sa´d – kladivouš africký, ledňáček Halcyon leucocephal a skalníček černoocasý;
IV. kterékoliv vegetací zarostlé vádí – strakapoud arabský, nebo skládka – dravci.

V poušti a v zarostlém vádí kolem staré přehradní nádrže u Ma´aribu, 160 km východně od Sana´a, se vyskytuje koroptev arabská, stepokur korunkatý (Pterocles coronatus) a stepokur pruhovaný (Pterocles lichtensteinii), bělořit červenoocasý (listopad až březen), pěnice pustinná (Sylvia minula, listopad až březen), skřivan dudkovitý (Alaemon alaudipes), hýl pouštní (Bucanetes githagineus) a strnad pruhovaný (Emberiza striolata). V dubnu tu byl pozorovaný hedvábník šedý (Hypocolius ampelinus) a v zimě běhulík plavý (Cursorius cursor), pěnice uzdičková a skřivan plavobřichý (Eremalauda dunni). Poslední dva druhy se zdržují také podél cesty východně směrem na Sayun.

U Al-Kadana, severně od Bajilu, byl pozorován ibis skalní (Geronticus eremita, listopad až květen) a drop arabský. Ve Wadi al-Haud, 8 km severně od Al-Kadana, je vodní nádrž a 6 km západně od Al-Kadana jsou zemědělské usedlosti v okolí Al-Gerabi. Oblast kolem Bajil je vhodná k pozorování dravců, včetně jestřába volavého (Melierax metabates).

Al Hudaydah
Tento přístav se nachází na rudomořském pobřeží západního Jemenu. V jeho okolí jsou pláže, laguny a porosty mangrovů s výskytem racka bělookého a racka arabského. Ve vnitrozemí je zbytek savany, kde žije drop arabský a vrabec arabský.
Ptáci se dají pozorovat v tzv. Lidové zahradě, na plážích, u malých přístavů a kdekoliv podél pobřeží 30 km k severu od Al Hudaydahu. Ve vnitrozemí, v zemědělsky obhospodařované krajině východně o Al Qutay, se dá vidět drop arabský, dytík skvrnitý, vlha bělohrdlá a pěvec černý. Dalšími zajímavými lokalitami jsou akáciové porosty kolem Al Midman a Jebel Bura, který leží 35 km východně od Al Qutay. Zajímavou je také akáciová savana a galeriový les ve Wadi Rijaf, 60 km k východu od Al-Hudaydahu. Zastihnout se tu dá lelek núbijský a mramorovaný.

Silnice Sana´a – Ta´izz prochází přes Naqil Sumarah, dosahující výšky 2.800 m (160 km jižně od Sana´a a 30 km severně od Ibbu). V tomto pohoří žije všech 11 endemitů Arabského poloostrova a navíc snovač žluví. Dají se tu spatřit i afrotropické druhy. Celou plochu pohoří je těžké projít, ale stačí se věnovat průsmyku Sumarah, ke kterému se dá lehce dostat díky taxi z Ibbu (směr Yarim) a kde se zdržuje orebice Philbyova a pěvuška jemenská.

Ta´izz
Oblíbené turistické město leží ve výšce 1.400 m v jižní části pobřeží Rudého moře. Různorodost zdejších biotopů zahrnujících skalnaté výchozy, široká vádí, stále zamokřené bažiny a jalovcová stanoviště je veliká. Všechna tato místa jsou v dosahu města a žije tu většina z arabských endemitů, pěnice bělobřichá a stehlík dlaskovitý.
Ta´izz je 258 km jižně od Sana´a. Jeden z nejlepších mokřadů v Jemenu byl přeměněn na odkalovací nádrže – tzv. Ta´izz Sewage Ponds. Nachází se asi 5 km severně od tržnice (na konci ulice At Tahir), západně od silnice. Občas se tu ukáže ibis skalní a ve větších počtech se tu dají zastihnout vodní ptáci a dravci. Jednou z nejlepších lokalit pro stehlíka dlaskovitého jsou kopečky západně od silnice Ta´izz-Ibb, 14 km severně od Ta´izz, za lomem a továrnou. Ze silnice odbočte k západu podle ukazatelů „Arabia Felix Industries“.
Arabské endemity najdete i v Jabal Sabiru na jihu. Vrchol tohoto pohoří dosahující výšky 3.006 m se dá zdolat taxi s pohonem 4×4 z Bab al Kabiru. Nechte se zavést do vesnice Al Arus a projděte si obhospodařované plochy se zbytky jalovců pod vrcholem.

Podél 70 km dlouhého pobřeží mezi Al-Makha a Al-Khawkhah v jihozápadním Jemenu najdete velké množství bahňáků, racků a rybáků. V říjnu 1988 byla na obou místech pozorována koliha tenkozobá. Během seawatchingu můžete narazit na buřňáka Audubonova, faetona červenozobého a tereje maskového. Do města Al-Makha se dá dostat taxi z Ta´izzu. Vyskytuje se tu pelikán africký (Pelecanus rufescens), racek bělooký a racek arabský. V tomto přístavu byl v minulosti uvězněn minimálně jeden birdwatcher, proto je moudré před vlastním pozorováním informovat policii.

Na bahnitých pláních a plážích v okolí města Aden, na jižním pobřeží Jemenu, se dají vidět bahňáci a racci (pobřežník černobílý a racek bělooký). Nad městem bylo pozorováno od dubna do července několik rorýsů, které se nepodařilo identifikovat. Je možné, že šlo o rorýsy Apus berliosi. U přístavu Mukalla (dosažitelný letecky ze Sana´a), na jižním pobřeží Jemenu, východně od Adenu, se dají spatřit kormorán arabský, buřňáček galapážský (Oceanodroma tethys), buřňák světlenohý (Puffinus carneipes), buřňák Audubonův (Puffinus lherminieri), buřňáček americký (Oceanites oceanicus), faeton červenozobý, terej maskový, terej žlutonohý (Sula leucogaster) a rybák Gmelinův (Sterna anaethetus). K vzácnostem patří volavka obrovská (Ardea goliath) a buřňák arabský. Pro vážné zájemce o pozorování mořských ptáků je tu možnost najmout si loď, ale ještě lepší je pokračovat k východu na Ra´s Fartak, což je nejvýchodnější výběžek pevniny. Za jihozápadních monzunů (červen až srpen) se tu dá vidět buřňák arabský mnohem častěji a stejně tak buřňák Audubonův. Vzácností je pak buřňáček běločelý (Pelagodroma marina), buřňáček černobřichý (Fregetta tropica) a buřňáček vlaštovčí (Oceanodroma monorhis). Poblíž Ra´s Fartak bylo západně od pláže Quishn pozorováno 30.000 kormoránů arabských.
Sup ušatý (Torgos tracheliotos) a stepokur korunkatý žijí v poušti 60 km západně od Al-Ghaydy na severu. Stehlík dlaskovitý se vyskytuje u Mahry na východě, poblíž hranic s regionem Dhofar, který náleží Ománu.