birdwatcher.cz

Kazachstán

Pro Kazachstána a další čtyři středoasijské republiky (Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán) se užívá pojmenování Turkestán. V této rozlehlé oblasti pouští, stepí, jezer a pohoří můžete vidět středoasijské endemity, druhy východního Mediteránu a druhy Himálajské, vyskytující se na západním okraji svého areálu rozšíření. Základní informace se tedy budou u všech těchto zemí shodovat. Rozdíl bude jen v seznamu ornitologicky zajímavých lokalit.

Oficiální název: Kazašská republika
Hlavní město: Astana
Rozloha: 2 717 300 km2
Počet obyvatel: 15 143 704
Oficiální jazyk: Kazaština
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: Kazaši – Islám, obyvatelé evropského původu – Křesťanství různých směrů – zejména Pravoslavní, dále pak Katolíci, Protestanti a Judaisté.
Čas: SEČ +3-4
Měna: Tenge (KZT)
Víza: O vízum je možné požádat na Velvyslanectví Kazašské republiky v Praze: Romaina Rollanda 12, 160 00 Praha 6, tel.: 233 371 221, 233 375 643, fax: 233 375 642, e-mail: kzembas@bon.cz.
Dle informace Velvyslanectví Kazašské republiky v Praze se vydávají následující typy víz:
1. podnikatelské: vydává se na základě pozvání právnické osoby registrované v KZ . Pozvání musí být registrováno konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí KZ (Astana, Almaty), musí na něm být uvedeno registrační číslo MZV KZ.
2. víza za účelem soukromé cesty: vydává se na základě originálu pozvání k soukromé návštěvě (formulář migrační policie Ministerstva vnitra KZ). Vydávají se jako jednorázová s maximální dobou platnosti do 30 dnů.
3. turistická víza: vydávají se na základě potvrzení o zajištění turistické cesty od cestovní kanceláře s licencí pro turistickou činnost a služby pro zahraniční turisty na území KZ. Potvrzení musí být registrováno konzulárním odborem MZV KZ (Astana, Almaty). Vydávají se jako jednorázová nebo na dva vstupy s maximální dobou pobytu na každé období do 30 dnů.
4. tranzitní: vydávají se na základě víza cílového státu (popř. pozvání) a platné letenky, resp. jízdenky na vlak. Tato víza mohou být vydávána jako jednorázová na období do 30 dnů s právem tranzitního pobytu 5 dnů.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Kazašská republika leží ve střední Asii u Kaspického moře. Velkou část území zabírají nížiny a plošiny, směrem k východu se zdvihají pahorkatiny a vrchoviny. Podnebí je tu suché kontinentální, na severu tvoří rostlinný kryv travnaté stepi, na jihu jsou pouště a polopouště (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Turkestán, ve kterém obecně panují horká léta a studené zimy, se hodí navštívit mezi květnem a zářím. Najdete tu pouště, stepi, lesy podél řek, mokřady, jezera a horská pohoří se smrkovými porosty, jalovcovými stanovišti a alpinskými loukami.

3. Doprava

Nejefektivnější cestování vám poskytne pohodlný terénní automobil s pohonem 4×4, jehož použití je v mnoha oblastech víceméně nutné.

4. Ubytování a stravování

K ubytování je povinností použít turistické hotely ve městech, které mají základní vybavení. Mnohé z nich jsou přímo u letišť.
Místní kuchyně je lehce kořeněná a dá se spláchnout vínem či vodkou.

5. Bezpečnost a zdraví

Doporučeno je očkování proti žloutence a tyfu.

6. Ptačí druhy

V Turkestánu bylo zaznamenáno kolem 500 druhů ptáků. Ke zdejším specialitám patří velekur himálajský (Tetraogallus himalayensis), jeřáb panenský (Anthropoides virgo), srpatka ibisovitá (Ibidorhyncha struthersii), keptuška stepní (Vanellus gregarius), racek velký (Larus ichthyaetus), racek reliktní (Larus reliktus), stepokur kirgizský (Syrrhaptes paradoxus), holub západoasijský (Columba eversmanni), strakapoud bělokřídlý (Dendrocopos leucopterus), slavík nádherný (Luscinia pectoralis), iranie bělohrdlá (Irania gutturalis), rehek středoasijský (Phoenicurus erythronotus), rehek bělokřídlý (Phoenicurus erythrogastrus), sedmihlásek Sykesův (Hippolais rama), sedmihlásek pustinný (Hippolais languida), pěnčík středoasijský (Leptopoecile sophiae), pěnice uzdičková (Sylvia mystacea), brhlík velký (Sitta tephronota), sýkora bělolící (Periparus rufonuchalis), sýkora sýkora středoasijská (Parus bokharensis), sýkora azurová (Parus cyanus), sýkora žlutoprsá (Parus flavipectus), moudivláček bělobrvý (Remiz coronatus), kalandra bělokřídlá (Melanocorypha leucoptera), kalandra černá (Melanocorypha yeltoniensis), vrabec saxaulový (Passer ammodendri), vrabec pustinný (Passer simplex), pěvuška černohrdlá (Prunella atrogularis), hýl červenokřídlý (Rhodopechys sanguinea), hýl pustinný (Rhodopechys obsoleta), hýl Brandtův (Carpodacus rhodochlamys), hýl růžovoprsý (Carpodacus puniceus) a endemická strakule saxaulová (Podoces panderi).

Během třítýdenního výletu pokrývajícím velkou oblast Turkestánu se dá vidět přes 300 druhů ptáků.

7. Zajímavé lokality

Almaty
Hlavní město Kazachstánu se nacházi v severním Ťanšanu, kde nejvyšší vrchol Mount Talgar dosahuje výšky 4.951 m n.m. Ve smrkových a jalovcových porostech ve svazích se vyskytují podobné druhy jako v soutěsce Ala Archa, ale výjimky jsou mimořádné. Dá se tu vidět třeba srpatka ibisovitá, holub žlutooký, sýkora azurová a hýl růžovoprsý (Carpodacus puniceus).

Polopouště, mokřady a stanoviště topolu Turanga podél řeky Ili, v sousedství Almaty, jsou místem výskytu holuba žlutookého, strakapouda bělokřídlého, sedmihláska Sykesova, pěnice pustinné (Sylvia minula), moudivláčka bělobrvého a vrabce saxaulového. Úzká větrná cesta z Almaty do soutěsky Alma Ata prochází smrkovým lesem (pěvuška černohrdlá) před tím, než dosáhne průsmyku Oziorny ve výšce 3.507 m n.m., kde lze pozorovat pěnkavici horskou (Leucosticte brandti) a hýla růžovoprsého.
Tradičním místem výskytu srpatky ibisovité v soutěsce je údolí Medeo. Abyste tohoto krásného ptáka spatřili, musíte vystoupat 834 schodů ke koruně přehradní hráze. V posledních letech byla srpatka ibisovitá pozorována také v údolí západně od údolí Medeo, společně s rehkem bělokřídlým a pěnkavicí Hodgsonovou (Leucosticte nemoricola).

V kaňonech Charyn, jihovýchodně od Almaty, se vyskytuje raroh Falco altaicus, brhlík velký (Sitta tephronota), hýl mongolský (Rhodopechys mongolica), strnad bělohlavý (Emberiza leucocephalos) a strnad Buchananův.

Poušť Sary Ishikotrau, jižně od jezera Balkhash, je domovem malé izolované populace strakule saxaulové, dále stepokura kirgizského, strakapouda bělokřídlého (Dendrocopos leucopterus), sedmihláska Sykesova, moudivláčka bělobrvého a vrabce saxaulového.

Jezero Alakol, ve východním cípu Kazachstánu, poblíž tzv. Dzungharianské brány, což je přírodní průchod mezi Turkestánem a Čínou, je jedním z mála známých hnízdišť racka reliktního (Larus relictus). Dále se tu dá pozorovat jeřáb panenský (Anthropoides virgo), racek velký (Larus ichthyaetus), rákosník plavý (Acrocephalus agricola) a skřivánek čínský (Calandrella cheleensis).

Akmola
Ačkoli byly velké plochy původní stepi v okolí tohoto města ležícího v severní části středního Kazachstánu přeměněno v zemědělskou půdu, přesto tu zůstaly rosáhlé oblasti kavylové stepi zachovány. Žije tu kalandra bělokřídlá a černá a na jaře se na mnohých jezerech v okolí zdržuje až 20.000 lyskonohů úzkozobých (Phalaropus lobatus).

Ornitologicky nejzajímavější oblastí rezervace Kurgaldzhinju, asi 150 km jihozápadně od Akmoly, je okolí jezera Bashun.