birdwatcher.cz

Kuvajt

Oficiální název: Stát Kuvajt
Hlavní město: Kuvajt
Rozloha: 17 818 km2
Počet obyvatel: 2,48 mil (údaj z června 2003)
Oficiální jazyk: Arabština, běžně používána i Angličtina
Státní zřízení: Emirát
Hlavní náboženství: Islám sunitského směru 60%, Islám šíitského směru 40%. Cizinci: převážně Muslimové sunitského směru (Arabové, Pákistánci, Indové), Křesťané (Filipínci, Evropané a Američané), Hinduisté.
Čas: SEČ +2
Měna: kuvajtský dinár (KWD)
Víza: Vízum musí být zajištěno ještě před vstupem do země, v žádném případě není možné získat vízum již na hraničním přechodu bez předchozího vyřízení. Zde platí pravidlo, že bez tzv. „sponzora“, který dotyčného cizince zve a přebírá za něj veškerou odpovědnost po dobu jeho pobytu v zemi, nelze o udělení víza žádat.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Kuvajt leží u Perského zálivu v jihozápadní Asii. Povrch země je poměrně plochý pokrytý pouští a polopouští. Podnebí je tu suché horké subtropické. Kuvajt má asi 80 km dlouhé pobřeží lemované vršky Jal Az-Zor dosahujícími výšky 145 m n.m. Zbytek země je plochý a tvoří jej štěrkovitá poušť (zdroj: bedekr.cz).

Před Válkou v zálivu tu bylo hlavním ochranářským problémem nadměrné spásání jakékoliv vegetace dobytkem. Nebylo to ale nic v porovnání s osmi sty ropnými vrty, které vzplanuly koncem března 1991. Obrovský černý kouřový mrak, který se vytvořil, byl 200 km široký a 600 km dlouhý. Ještě v srpnu téhož roku stále osvětlovalo temnou oblohu 500 hořících vrtů. Jezera oleje kontaminovala půdu a způsobila smrt velkého množství ptáků. V současné době je asi 95% pobřeží zbaveno ropných produktů.

2. Čas k návštěvě

Léta jsou tu extrémně horká, ale zimy jsou příjemné i přes svůj relativní chlad a vlhko. Nejlepší dobou k návštěvě je pravděpodobně jaro, kdy se tu dají vidět opožděné zimující druhy a zároveň druhy tažné – např. hedvábník šedý (Hypocolius ampelinus).

3. Doprava

Jen několik málo birderů navštívilo zemi, ve které je jakýkoliv náznak turistiky prozatím v plenkách. Ti, kteří Kuvajt navštívili, shledali, že cestovatelskou nutností je tu automobil s pohonem 4×4. Funguje tu sice autobusová doprava a taxi, ale ve zcela nedostatečné míře.

4. Ubytování a stravování

Ubytování je v Kuvajtu drahé a alkohol je zakázaný.

5. Bezpečnost a zdraví

Doporučena je imunizace proti žloutence a tyfu.
Pro vlastní bezpečnost jsou zásadní dvě věci, které je mít stále na zřeteli: držet se silnic a větších cest, protože je tu stále velké množství nevybuchlých min, kterými je okolní poušť zaneřáděna a nepřibližovat se k hranici s Irákem.

6. Ptačí druhy

Tato malá země se nachází v severovýchodním cípu Arabského poloostrova a její avifauna je víceméně typická pro tento malý kus země v sousedství Perského zálivu: směsice mořských a pouštních druhů a tažné druhy vyhledávající k odpočinku místní oázy.

V Kuvajtu bylo zaznamenáno přes 280 druhů ptáků. Pouze osm druhů tu pravidelně hnízdí. K místním zajímavostem patří výhradně tažné a zimující druhy. Patří k nim buřňák Audubonův (Puffinus (herminieri) persicus), kormorán arabský (Phalacrocorax nigrogularis), pobřežník černobílý (Dromas ardeola), běhulík plavý (Cursorius cursor), kulík kaspický (Charadrius asiaticus), čejka běloocasá (Vanellus leucurus), racek velký (Larus ichthyaetus), rybák bělolící (Sterna repressa, duben až září), rybák Gmelinův (Sterna anaethetus, duben až září), vlha modrolící (Merops persicus, duben až září), lejsek černokrký (Ficedula semitorquata), bělořit černohřbetý (Oenanthe lugens, září až duben), bělořit červenoocasý (Oenanthe xanthoprymna, září až duben), hedvábník šedý (na jaře na tahu podél pobřeží), rákosník irácký (Acrocephalus griseldis, duben až září), sedmihlásek pustinný (Hippolais languida), sedmihlásek olivní (Hippolais olivetorum), pěnice pustinná (Sylvia minula) a pěnice uzdičková (Sylvia mystacea).

7. Zajímavé lokality

Přes sto pobřežníků černobílých zimuje v zátoce Kuvajt (Kuwait Bay), kudy na jaře táhnou dravci (přes 400 ptáků sedmnácti druhů za jeden den). Jednou z nejlepších lokalit ležící na pobřeží této zátoky je vodní nádrž Jahra na jižním pobřeží. Vyskytuje se tu rákosník irácký.
Oblíbeným rekreačním střediskem je ostrov Kubbar, na kterém hnízdí rybák bělolící a Gmelinův. Zemědělská oblast v Al-Abraq a Al-Khabari, přitahuje tažné druhy včetně pěnicovitých. Poušť, kterou na severu ohraničuje Wadi Al-Batin, byla domovem dropa obojkového (Chlamydotis undulata) a skřivana růžkatého (Eremophila bilopha). Není ale jisté, jestli se sem tyto druhy vrátili po nadměrném vypásání v 80. létech a po zpustošení způsobeném válkou.