birdwatcher.cz

Laos

Oficiální název: Laoská lidově demokratická republika
Hlavní město: Vientiane
Rozloha: 236 800 km2
Počet obyvatel: 6 217 141 (odhad 2005)
Oficiální jazyk: : laoština (úřední), francouzština, angličtina, různé kmenové jazyky
Státní zřízení: komunistický stát
Hlavní náboženství: buddhisté 60%, animisté a jiní 40% (z toho různé křesťanské církve 1,5%)
Čas: SEČ +7
Měna: laoský kip (LAK)
Víza: Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. K cestě do Laosu potřebují čeští občané víza, která mohou obdržet na zastupitelských úřadech LLDR v zahraničí. Čeští turisté mohou požádat o víza po příletu na mezinárodní letiště ve Vientianu a rovněž v Luang Prabangu; toto vízum se vydává s platností na 15 dnů a stojí 30,- USD. V případě cestování osobním vozem mohou požádat o vízum na thajsko-laoském hraničním přechodu na Mostě thajsko-laoského přátelství. Při podání žádosti o laoské vízum na zastupitelském úřadu Laosu v Bangkoku se požaduje pas a dvě fotografie. Poplatek za vystavení víza činí 600,- ThB a celá procedura trvá max. tři pracovní dny. Letištní poplatek na mezinárodním letišti ve Vientiane činí 5,- USD. Přihlašovací povinnost podle sdělení konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí LLDR neplatí, nicméně ubytovací zařízení cizince přihlašují. Neplatí povinnost výměny valut. Vízum lze zajistit na zastupitelském úřadě LLDR v Bangkoku na adrese: The Embassy of the Lao P.D.R., 520, 502/1-3 Soi Sahakarnpramoon, Pracha Uthit Road, Wangthonglang, Bangkok 10310. TEl: 0066-2-539 6667 0066-2-539 6667 , linka 107, 108, 109. Úřední hodiny vízového úseku jsou denně od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13, 00 hod. do 16,00 hod.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Laoská lidově demokratická republika leží ve vnitrozemí jihovýchodní Asie. Povrch země je na jihozápadě nížinatý, jinak zvlněný a na severu hornatý. Podnebí tu vládne tropické monzunové, většinu země pokrývají stálezelené tropické pralesy, v horách je střídají opadavé lesy a savany (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Ideální k návštěvě je suché období, které přichází s listopadem a trvá do dubna

3. Doprava

S výjimkou dobré silnice mezi hlavním městem Vientiane a městem Luang Phabang, připomíná většina cest jen trochu lepší polní cestu. K dispozici jsou sice nějaké vnitrostátní letecké linky, ale sehnat letenku je velice těžké. Roli dopravních tepen plní v Laosu říční toky.

4. Ubytování a stravování

Možností ubytování není mnoho. Povětšinou se jedná o drahé hotely a státní ubytovny, které se nacházejí jen v hlavních městech jednotlivých provincií.
Jídlo má charakter thajské kuchyně a je levné. Výborné jsou bagety.

5. Bezpečnost a zdraví

Doporučena je imunizace proti žloutence, dětské obrně, tyfu a žluté zimnici. Samozřejmostí je také malarická profilaxe. Můžete si tu pořídit jaterní motolici, která zapříčiňuje zbytnění jater a která se nachází v nedostatečně tepelně upraveném rybím mase.

6. Ptačí druhy

V Laosu bylo zaznamenáno téměř 640 druhů ptáků. K místním zajímavostem patří pižmovka bělokřídlá (Cairina scutulata), ibis běloramenný (Pseudibis davisoni), ibis obrovský (Thaumatibis gigantea), marabu indický (Leptoptilos dubius), jestřábec světlobřichý (Butastur liventer), sokolík bělokostřecový (Polihierax insignis), bažant prelát (Lophura diardi), bažant perlový (Rheinardia ocellata), páv zelený (Pavo muticus), chřástalec maskový (Heliopais personata), jeřáb Antigonin (Grus antigone), kulík dlouhozobý (Charadrius placidus), holub purpurový (Columba punicea), holub Seimundův (Treron seimundi), holub japonský (Treron sieboldii), kukačka rudozobá (Carpococcyx renauldi), ledňáček větší (Alcedo hercules), rybařík chocholatý (Megaceryle lugubris), zoborožec rudokrký (Aceros nipalensis), vousák červenořitný (Megalaima lagrandieri), žluna indočínská (Picus rabieri), pita nepálská (Pitta nipalensis), pita modroocasá (Pitta soror), pita Elliotova (Pitta elliotii), lejskovec japonský (Terpsiphone atrocaudata), kraska bělokřídlá (Urocissa whiteheadi), kraska malá (Cissa thalassina), lejsek fukienský (Niltava davidi), modráček modročelý (Cinclidium frontale), skalníček purpurový (Cochoa purpurea), skalníček zelený (Cochoa viridis), bramborníček bengálský (Saxicola jerdoni), brhlík nádherný (Sitta formosa), sojkovec Maesův (Garrulax maesi), sojkovec kropenatý (Stactocichla merulina), sojkovec jihočínský (Garrulax milnei), timálie krátkozobá (Jabouilleia danjoui), timálie laoská (Stachyris herberti), timálie Kelleyova (Macronus kelleyi), timálie Delacourova (Pseudominla cinerea), timálie vlasatá (Fulvetta ruficapilla), timálie hnědoboká (Schoeniparus rufogularis), sýkořice krátkoocasá (Paradoxornis davidianus), sýkořice malá (Paradoxornis atrosuperciliaris) a sýkořice červenohlavá (Paradoxornis ruficeps). V Laosu nejsou endemické druhy.

7. Zajímavé lokality

Nezávislé cestování po Laosu je prakticky nemožné. Návštěvnická víza jsou udělována pouze pro turisty, kteří sem cestují v rámci výměnných programů organizovaných Lao Tourism Authority (LTA). Zbývá jen doufat, že vládní moc, která mimochodem povoluje těžbu dřeva v tzv. rezervacích, pochopí, že by mohla bohatství přírodních zdrojů své země (kam patří rozsáhlé lesy plné ptáků jako je např. brhlík nádherný) využít díky jejímu nezměrnému potenciálu například pro účely ekoturistu.

Laos je zemí hor a údolí. Většina místní populace žije podél řeky Mekong a dalších vodních toků. Přesto tu zůstaly zachovány velké plochy lesů. Začátkem 90. let minulého století bylo zřízeno vládou sedmnáct tzv. přírodních rezervací, ve kterých ovšem stále probíhá těžba dřeva a které figurují ve schématu sítí hydroelektráren. Místní ptačí druhy moc veselá budoucnost nečeká; vyskytuje se tu 68 ohrožených druhů ptáků.

Ouhorlík malý (Glareola lactea) byl zastižen u řeky Mekong, 5 minut chůze z centra Vientiane. Za návštěvu stojí sice poničená, ale snadno dosažitelná přírodní rezervace Houay Nhang, kterou najdete 14 km severně od města. Návštěva se vyplatí v případě, že nemáte možnost dostat se do míst zmíněných v dalším textu.

Počátkem 90. let minulého století proběhl rozsáhlý průzkum čtyř oblastí nacházejících se ve středním a jižním Laosu. Výzkum se věnoval inventarizaci mnoha vzácných a ohrožených druhů. Jednou z oblastí ležících ve střední části země na území Nakai Plateau je národní oblast ochrany biodiverzity Nakai-Nam Thuen (3.500 km2). Její dominantou jsou původní stálezelené lesy, ale velkou plochu tvoři smíšené a galeriové lesy, které jsou poničené těžbou dřeva. Navíc je tu navržena výstavba přehradní nádrže, ačkoli se jedná o rezervaci. Zaznamenáno tu bylo přes 400 druhů ptáků včetně bažanta perlového, brhlíka nádherného, pižmovky bělokřídlé, orla rybožravého (Ichthyophaga humilis), orla šedohlavého (Ichthyophaga ichthyaetus), sokolíka černobílého (Microhierax melanoleucos), bažanta preláta, holuba Seimundova, holuba japonského, kukačky rudozobé, ledňáčka většího, rybaříka chocholatého, zoborožce rudokrkého, žluny indočínské, krasky bělokřídlé, straky vruboocasé (Temnurus temnurus), skalníčka purpurového, budníčka žlutoprsého (Phylloscopus cantator), timálie krátkozobé a timálie vlasaté. K zastižení může být i bažant císařský (Lophura imperialis).

Částečně vždyzelené a smíšené listnaté lesy národní oblasti ochrany biodiverzity Phou Xang He (1.140 km2) ležící asi 85 km východně od Savannakhet na jihu středního Laosu jsou domovem jestřábce světlobřichého, koroptve pruhokřídlé (Arborophila brunneopectus), bažanta preláta, bažanta pavího (Polyplectron bicalcaratum), vousáka červenořitného, žluny indočínské, žluny černohlavé (Picus erythropygius), datla indočínského (Gecinulus grantia), pity Elliotovy, loboše tmavého (Corydon sumatranus), suříkovce hnědořitného (Pericrocotus cantonensis), timálie Kelleyovy a timálie hnědoboké. S podobnými druhy se lze setkat v částečně vždyzelených a horských lesích národní oblasti ochrany biodiverzity Dong Hua Sao (900 km2) nacházející se na Bolovens Plateau severovýchodně od Champasaku. Navíc se tu dá pozorovat kvakoš indomalajský (Gorsachius melanolophus), bažant stříbrný (Lophura nycthemera), páv zelený, skalníček zelený a sojkovec jihočínský. V další národní oblasti ochrany diverzity, kterou je Xe Pian (1.500 km2), bylo zastiženo přes 300 druhů ptáků. Tato rezervace se nachází jihovýchodně od Champasaku na jihu země. Částečně vždyzelené lesy, mokřady a přilehlá říční údolí obývá pižmovka bělokřídlá, ibis běloramenný (pláně Xe Khong na východě), ibis obrovský (podél řek Xe Pian a Houay Kaliang), jestřábec světlobřichý, sokolík bělokostřecový, bažant prelát, bažant paví, páv zelený, chřástalec maskový, čejka šedohlavá (Vanellus cinereus, listopad až leden), holub fialovoramenný (Treron phoenicopterus), žluna indočínská, žluna černohlavá, datel indočínský, pita modroocasá, pita Elliotova, kraska malá, suříkove hnědořitný a timálie Kelleyova.