birdwatcher.cz

Maďarsko

Oficiální název: Maďarská republika
Hlavní město: Budapešt
Rozloha: 93 030 km2
Počet obyvatel: 10,117 mil.
Oficiální jazyk: Maďarština
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: Římsko-katolické (67,5 %); Kalvinisti (20,0 %); Luteráni (5,0 %); Ateisté (7,5 %).
Čas: SEČ 0
Měna: Forint (HUF)
Víza: Občané ČR nepotřebují k cestě do Maďarska víza.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Maďarská republika leží ve vnitrozemí střední Evropy. Většina povrchu je rovinatá, na severu nevýrazná pohoří. Podnebí je tu mírné vnitrozemské, rostlinný kryt lesnatý (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Maďarsko má coby země obklopená pevninou horká léta, kdy teplota vystupuje nad 30°C, a drsné zimy, kdy tepota naopak klesá hluboko pod bod mrazu. K návštěvě se nejlépe hodí období od února do května (ideální na na sovy, datlovité a k pozorování dropa velkého v první půli května) a od září do října (podzimní tah jeřábů popelavých, do hejn se sdružují dropi velcí, šance vidět husu malou od konce září do začátku října).

3. Doprava

Pokud přiletíte do Budapešti, tak je to k Hortobágy tři hodiny jízdy automobilem. Půjčení auta je drahé, ale velice pohodlné pro zahraniční návštěvníky, protože možnosti autobusové a železniční dopravy jsou omezené. Pro našince doprava není takovým problémem. Z Brna je to k Hortobágy asi 500 km jízdy.

4. Ubytování a stravování

S ubytování mimo Budapešť není problém, je tu množství motelů, „bed and breakfast“ ubytoven (zimmer frei), mládežnických hostelů a kempů (kemping), z nichž v některých jsou chatky (fahaz). Nejlevnější jsou kempy, které jsou ale od konce května do září přeplněné.
Tradičním jídlem je guláš (s bramborem), štrůdl a plněné koláče. Jídla jsou relativně levná, stejně jako pivo, místní palinka a víno.

5. Bezpečnost a zdraví

V létě je nutností se vybavit množstvím kvalitního repelentu. Dobré je také dát přednost balené vodě.

6. Ptačí druhy

Maďarsko je velice oblíbeným cílem zahraničních ornitologů. Důvodem jsou rozsáhlé travnaté stepi a plošně menší mokřady nacházející se na území Velké Maďarské nížiny, kde je možné na jaře a počátkem léta pozorovat velká množství vodních ptáků, mnoho poštolek rudonohých, rarohy velké, dropy velké a rákosníky ostřivové. Bonusem je pak na podzim největší shromaždiště jeřábů popelavých v Evropě.
V Maďarsku bylo zaznamenáno asi 368 druhů ptáků. K zajímavějším patčí kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus), husa malá (Anser erythropus), orel královský (Aquila heliaca), poštolka rudonohá (Falco vespertinus), raroh velký (Falco cherrug) – přes 100 párů, největší Evropská populace, chřástal malý (Porzana parva), drop velký (Otis tarda) – přes 1.000 ptáků, puštík bělavý (Strix uralensis), devět druhů datlovitých (chybí jen datlík tříprstý), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) – přes 600 zpívajících samců v roce 1998).
Během sedmi až desetidenní jarní nebo podzimní návštěvy Maďarska se dá vidět 130 – 160 druhů. Tento počet může narůst na 200 při návštěvě nížin východního Maďarska v kombinaci s Vysokými Tatrami na Slovensku.

7. Zajímavé lokality

Národní park Hortobágy
Oblast Hortobágy je nedozírná a doširoka otevřená – rozlehlé plochy zemědělské půdy a suchých travnatých stepí (puszta), mokřady, rybníky (halasto), slaná jezera pod klenutou oblohou Velké Maďarské nížiny. Díky pestrosti stanovišť se tu dá na jaře vidět během jednoho dne přes 100 druhů ptáků včetně kormorána malého (asi 100 párů v roce 1999), poštolky rudonohé, raroha velkého, chřástala malého, dropa velkého, protahujících bahňáků, rybáka bělokřídlého (asi 1.200 párů v roce 1999) a rákosníka ostřicového. Na přelomu léta a podzimu je zcela běžné pozorování stovky poštolek rudonohých lovících společně ve velkých hejnech. Podzim pak přináší neopakovatelnou atmosféru shromaždišť jeřába popelavého. Jejich počty rostou ke konce října, kdy se tu zdržuje až 72.000 ptáků a kdy můžete najednou vidět až 20.000 ptáků slétajících se na společné nocoviště. Bez nadsázky jde o zázrak přírody, který zakončí vaše celodenní ornitologické snažení. Také v zimě nejsou tyto oblasti bez zajímavosti – zůstává tu až 28 orlů mořských.
Ke vstupu do parku je nutné si koupit povolení. V předstihu si jej můžete zajistit na adrese Hortobágy Nemzeti Park, 4015 Debrecen, Boszormenyi ut 138, Hungary (tel: 52 19206).

Soustava velkých rybníků s kryty a pozorovacími věžičkami, severně od silnice č. 33, asi 3 hodiny jízdy z Budapešti k východu, je domovem hnízdních kolonií volavek, ibisů a kormorána malého. Na jaře a na podzim se tu zdržují bahňáci a racci (dá se vidět i racek velký). Na podzim, v druhé půli srpna se tu může objevit i koliha tenkozobá. První jeřábi přilétají na začátku září a ke konci měsíce už jich potkáte každý den stovky a tisíce. Přes den se krmí na kukuřičných strništích vzdálených 10 – 30 km od rybníků a v noci tráví u rybníků (některé z nich jsou pro tyto účely vypuštěné a slouží jim jako bezpečné nocoviště). Z rybníků se ptáci rozlétají do polí hodinu nebo dvě před svítáním a se soumrakem se v mohutných vlnách vracejí zpět. Na konci října 1998 tu nocovalo 50.000 jeřábů. V létě, kdy tu zůstává 200 – 500 ptáků, se dají s největším pravděpodobností vidět na mokřadní lokalitě Kis-Kecskes. Na rybnících nocuje také velké množství hus běločelých a bernešky rudokrké. Počátkem 19. století přetahovalo nad Maďarskem až 150.000 hus malých. Teď už jsou jich jen zbytky – 35 ex. v dubnu 1999 a 28 ex. v září 1999. Nejvíce bernešek tu bylo v březnu 1997 – 21 ex. a v listopadu 1996 – 49 ex. Raroh velký se dá pozorovat podél silnice č. 33, která prochází středem parku. Častí jsou na sloupech východně od vesnice Hortobágy. Nejlepší lokalitou na tyto a jiné dravce je Darassa v severní části Hortobágy. Výskyt dropa velkého a rákosníka ostřicového se omezuje na jižní část Hortobágy. Nejlepší lokality můžete navštívit jen v doprovodu správců parku. Koncem 90. let bylo pozorováno v oblasti parku na podzim až 150 kulíků hnědých (rekord je 224 ptáků v říjnu 1993) – na plochých pastvinách puszty v Angyalháze, která leží v blízkosti Nagyivánu (top lokalita na dropy).

Skvělé lokality s možností pozorování hus malých, poláků malých, protahujících bahňáků, racků a rybáků, se nacházejí také na jihu Maďarska (od srpna do listopadu se může poštěstit pozorování kolihy tenkozobé). K těmto místům patří:
I. mělké jezero a okolní puszta v Kardoskutu, východně od Szegedu;
II. pusta v Pitvarosi;
III. rybník v Csajto (nejlepší na bahňáky);
IV. jezero zvané Szegedi Feherto, na kterém je kolonie racků černohlavých a několikrát tu byli racci velcí.
V rýžových polích u Karcasu se koncem srpna může shromáždit až sto ouhorlíků stepních a může se tu objevit i ouhorlík černokřídlý. Koncem 90. let se vyskytoval v okolí Sarkadu pár krahujců krátkoprstých.

V lese obklopujícím univerzitu na perifefii Debrecenu, 193 km východně od Budapešti a 30 km východně od Hortobágy po silnici č. 33, se vyskytuje datel černý a lejsek bělokrký. Mezi Hortobágy a pohořím Zemplény se dají vidět čápi černí, cvrčilky říční a pěnice vlašské podél záplavových oblastí Tiszy.

Pohoří Zemplén
Listnaté a jehličnaté lesy známé vinařské oblasti Tokaj náleží ke Karpatům, které překračují hranice na Slovensko. Ve vzdálenosti 150 km severně od Hortobágy se tu vyskytuje 12 druhů dravců včetně orla královského a raroha velkého, ze sov je tu např. puštík bělavý (až 100 párů v příznivém roce) a krom datlíka tříprstého je tu všech 9 druhů datlovitých.
Sarospatak, v blízkosti Tokaje, se nachází v záplavové oblasti řeky Bodrog. Vyskytuje se zde největší populace chřástala polního v Maďarsku (asi 300 volajících samců), čáp černý a pěnice vlašská. Jedna z vhodných lokalit je přístupná říčním převozem z Bodrogkereszturu. Opuštěné lomy u Tokaje jsou domovem výra velkého, vlhy pestré a skalníka zpěvného. Nejlepším způsobem, jak spatřit puštíka bělavého, je najmout si místního průvodce, který zná rozmístění asi 50 hnízdních budek v oblasti. Jinak se pohybujte poblíž mýtin a v zimě v parcích, kde občas puštíci loví.

Západně od Zemplénských vrchů (v okolí zříceniny na vrcholku Szadvaru, dostupné ze Szogligetu) se vyskytuje v Národním parku Aggtelek orel královský, jeřábek lesní, puštík bělavý, lejsek bělokrký a strnad viničný. Park je známý nejdelším jeskynním systémem Evropy táhnoucím se pod krasovými vápencovými kopci (35 km severně od Miskolce). Západně od Miskolce jsou Bukkovské kopce (Bukk Hills) s výskytem orla královského (dává přednost jižním svahů východně od Egeru), strakapouda bělohřbetého a jižního (na Egeru) a lejska bělokrkého.
V okolí Budapešti se vyskytuje nejméně 7 druhů datlovitých, včetně strakapouda jižního, kterého najdete nejspíš v městských parcích a zahradách v blízkosti kopců Buda. Tyto kopce jsou asi 15 minut jízdy z centra města a vyskytuje se v nich také datel černý a lejsek bělokrký. Oblastí lesů prochází síť stezek, začít se dá v Normafě.
V jihozápadním cípu Balatonu, jednoho z největších jezer Evropy a nejrozsáhlejšího Maďarského turistického centra, se nachází malá rezervace Kis-Balaton (jižně od Keszthely, kde je i hotel). V rezervaci nenajdete nic, co by se nenacházelo na jiných lokalitách Maďarska, přesto se jedná o místo, které je trochu neprávem ornitology opomíjeno. Proto si místní bohaté birdwatcherské nabídky užívá jen málo návštěvníků. Dá se tu vidět volavka vlasatá, chřástal malý a rákosník tamaryškový. Ke vstupu je vyžadováno povolení (v předstihu na adrese Nyu-Kovizig, 9700 Szombathely, Vorosmarty U2, Hungary). Mnohé druhy se dají pozorovat mimo hranice rezervace, mezi touto lokalitou a Balatonem.
Mandelík hajní a rákosník tamaryškový se vyskytují v údolí kolem Dunaje, uvnitř chráněné plochy v Ocsa, asi 25 km jihovýchodně od Budapešti. Funguje tu kroužkovací stanice. Pracovníci návštěvnického centra v Ocsa vám mohou ukázat nejzajímavější místa s výskytem výše zmiňovaných druhů.
Asi 30 km jižně od Budapešti se nachází Národní park Kiskunsag. Na slaném jezeře a v okolní pusztě v Kelemen Szek byly pozorovány husy malé, bernešky rudokrké a dokonce koliha tenkozobá (hlavně od srpna do listopadu). Dalšími pozorovanými druhy jsou orel mořský, raroh velký (písečné duny v Bugac), drop velký (Apaj puszta), ouhorlík stepní a mandelík hajní. Zajistit si průvodce můžete v návštěvnickém centru Ference Liszta v Kecskemetu.
Na závěr se hodí připomenout, že na některých mokřadních lokalitách Maďarska byl pozorován také chřástal nejmenší (např. vlhké louky jižně od vesnice Csakvar v okrese Fejer). Jde ale o vzácná pozorování.