birdwatcher.cz

Malta

Oficiální název: Maltská republika
Hlavní město: Valleta
Rozloha: 316 km2
Počet obyvatel: 396 851
Oficiální jazyk: Maltština, Angličtina
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: Katolíci 91%
Čas: SEČ 0
Měna: maltská lira (MTL)
Víza: Bezvízový styk.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Maltská republika leží na ostrovech Malta, Gozo a Comino ve středozemním moři. Povrch země je nízký, tvořený vápenci s krasovými útvary, pobřeží převážně skalnaté s útesy. Podnebí je tu teplé subtropické, velmi suché, vegetace sporá suchomilná (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Nejlepší doba k návštěvě spadá do jarního a podzimního období, kdy je místní sporá avifauna rozšířena o tažné druhy. Úspěch pozorování ale značně závisí na počasí. V létě je tu nesnesitelné horko, zima je mírná.

3. Ubytování a stravování

Souostroví je tvořeno trojicí obydlených ostrovů Comino (2,6 km2), Gozo (70 km2) a Malta (249 km2). Pak je tu množství menších neobydlených ostrůvků. Malta je oblíbenou turistickou destinací. Souvisí s tím množství ubytovacích zařízení a restaurací.

4. Bezpečnost a zdraví

Pokud sem přijíždíte ze země, ve které hrozí nákaza žlutou zimnicí, pak je povinné ochranné očkování.

5. Ptačí druhy

Na ostrovech bylo zaznamenáno asi 360 druhů ptáků. Sto druhů se tu objevuje pravidelně na tahu, 52 se tu vyskytuje v zimě, 13 je stálých a pět se tu zdržuje v létě.

6. Zajímavé lokality

Drobné Maltské souostroví je situované asi 100 km jižně od Sicílie, uprostřed Středozemního moře. Hnízdí tu značné počty mořských ptáků, ale horší je to s druhy vázanými na mokřady a s druhy terrestrickými. Důvodem vysoká hustota osídlení a lovecká posedlost Malťanů, kteří střílí po všem, co má peří. Vyrazit sem za ptactvem znamenalo vždy velice frustrující zkušenost. Poslední dobou lov a chytání ptactva mírně poklesl a možná, že by mohla být návštěva v příštích desetiletích v době tahu ptactva docela zajímavým zážitkem.

Na Maltě žije neuvěřitelných 3.7 mil. obyvatel. Při této hustotě osídlení už přírodě moc místa nezbývá. Většina ptáků se musí spokojit s terasovitými poli v severní a západní části hlavního ostrova a na Gozu s příkrými horskými hřbety s porosty garigue, které od sebe oddělují jednotlivá údolí. Jedinou skupinkou stromů, která se dá označit jako les, je pásek jehličnanů v Buskettu. V údolí Wied il-Luq, které leží níž, je několik listnatých stromů. Funkci mokřadů tu plní několik zavlažovacích nádrží v údolích a brakické lagunky v Ghadiře na hlavním ostrově. Takže nejvýznamějším zdejším biotopem jsou mořské útesy, na kterých se nacházejí kolonie mořských ptáků. Limitujícím faktorem množství a diverzity Maltské avifauny je nedostatek terrestrických biotopů, což má ale menší vliv na ptactvo, než lov. Velká část místního obyvatelstva se věnuje lovení ptáků a její posedlostí je postřílet co nejvíce opeřenců. Když byla počátkem 90. let díky hrdinské snaze Maltské ornitologické společnosti (MOS) uzákoněna přísná ochrana ptactva, vyhrožovali lovci mnohým jejím členům smrtí. Časem přece jen poklesly veřejné sympatie vůči lovcům a rozšířily se snahy po dodržování uzákoněné ochrany ptactva.

Jedinými vhodnými lokalitami pro tažné a zimující druhy ptáků jsou Buskett (nejrozsáhlejší pruh jehličnanů v souostroví) a Wied il-Lug (údolí s listnáči). Z dravců tu byl zaznamenán nocující ostříž jižní. Brakická jezírka v Ghadiře, přírodní rezervaci o ploše 6-ti ha s návštěvnickým centrem a pozorovatelnami, v zátoce Mellieha Bay, v severovýchodní části ostrova, jsou vhodná k pozorování zimujících a táhnoucích vodních druhů ptáků. Dá se tu vidět např. bekasina větší a racek tenkozobý. Na severním výběžku ostrova se nacházejí mořské útesy Rdum Tal-Madonna, na nichž hnízdí asi 500 párů buřňáka středomořského (yekouan). Vyskytuje se tu také skalník zpěvný, pěnice brýlatá a skřivánek krátkoprstý. Osm km jižně od hlavního ostrova leží 6-ti ha ostrůvek Filfla. Povolení ke vstupu vydává jen Ministerstvo životního prostředí se sídlem ve Vallettě. Hnízdí na něm až 200 párů buřňáka šedého (diomedea) a 10.000 párů buřňáčka malého.
Na jižním pobřeží ostrova Gozo se nacházejí 135 m vysoké útesy Ta´Cenc Cliffs, na kterých hnízdí až 1.000 párů buřňáka šedého (diomedea), neznámý počet buřňáka středomořského (yelkouan), buřňáček malý, skalník modrý, pěnice brýlatá a skřivánek krátkoprstý. Na Gozo jezdí trajekty z Marfa Pointu ležícím na hlavním ostrově.