birdwatcher.cz

Omán

Oficiální název: Sultanát Omán
Hlavní město: Maskat
Rozloha: 309.500 km2
Počet obyvatel: 2 903 165
Oficiální jazyk: Arabština
Státní zřízení: sultanát
Hlavní náboženství: Islám 86% (z toho většina ibádíjský směr), Hinduismus 13%, jiné 1%
Čas: SEČ +2,5
Měna: Ománský rijál (OMR)
Víza: Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Za účelem individuální turistiky je třeba zažádat o vystavení víza ke vstupu do země na Velvyslanectví Ománu ve Vídni.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Ománský sultanát leží na východě Arabského poloostrova v jihozápadní Asii. Většinu území zaujímá pouštní nížina a rovina, při pobřeží Ománského zálivu se z ní zvedá pohoří Al-Hajar. Podnebí je tu suché, teplé subtropické, rostlinstvo pouštní a polopouštní. Ekonomika státu je založena na těžbě ropy, životní úroveň je dobrá, ale vysoká negramotnost (přes 55 %) (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Místní klima má obecně horká dlouhá léta a vlhké krátké zimy. Východní pobřeží je od června do září vlhké a větrné s častými mlhami. Přesto se jedná o nejlepší období k pozorování mořských ptáků. Jihovýchodní monzuny tou dobou způsobují, že se značné množství živin obsažených v mořské vodě dostává k povrchu a láká tím mořské ptáky a kytovce. Směrem do vnitrozemí od 1.700 km dlouhého ománského pobřeží lemovaného množstvím mangrovových zátok leží rozsáhlé kamenité a písečné pouště a dvě větší pohoří. Pohoří Hajar na severu má jen sporou vegetaci a dosahuje výšky 2.980 m. Jižní svahy pohoří Dhofar (jih země) jsou lemována jehličnatými porosty (max. výška činí 1.812 m.n.m). Je tu navrženo několik přírodních rezervací, které by měly chránit místní avifaunu.

3. Doprava

Dvě města, Muscat a Salalah, ležící na protihlehlých koncích této malé země, mají každodenní letecké spojení. Funguje tu také hustá a levná síť autobusových linek. K návštěvě většiny zajímavějších ornitologických lokalit je nutno mít terénní auto s pohonem na všechny čtyři kola.

4. Ubytování a stravování

V Muscatu a Salalahu se dá najít ubytování od levného po drahé. Mimo tato města je jen málo míst, kde se dá zůstat pod střechou. Ačkoliv v Ománu neexistují žádné kempy, stanovat se dá téměř kdekoliv po domluvě v nejbližší usedlosti.
Ve většině větších měst jsou k dispozici evropská, čínská, indická a arabská jídla. Pivo je k dostání jen ve drahých restauracích a hotelech.

5. Bezpečnost a zdraví

Doporučeno je očkování proti žloutence, tyfu a žluté zimnici. Vhodná je také prevence proti malárii.

6. Ptačí druhy

Omán se nachází v jižním cípu Arabského poloostrova. Vyskytuje se tu sice mnohem méně poloostrovních endemitů, než v sousedním Jemenu, ale zase se tu dá pozorovat mnoho mořských druhů. Díky rozvinuté místní infrastruktuře si tu může birder ze zahraničí užívat neopakovatelného „arabského“ seawatchingu.
V Ománu bylo zaznamenáno přes 435 druhů ptáků. K místním specialitám patří buřňák arabský (Bulweria fallax), buřňák Audubonův (Puffinus (herminieri) persicus), faeton červenozobý (Phaethon aethereus), terej maskový (Sula dactylatra), kormorán arabský (Phalacrocorax nigrogularis), ostříž popelavý (Falco concolor), drop obojkový (Chlamydotis undulata), pobřežník černobílý (Dromas ardeola), racek arabský (Larus hemprichii), racek velký (Larus ichthyaetus), nody obecný (Anous stolidus), nody tenkozobý (Anous tenuirostris), špaček Tristramův (Onychognathus tristramii), bělořit černohlavý (Oenanthe alboniger), skalníček černoocasý (Cercomela melanura), pěnice bělobřichá (Sylvia leucomelaena), snovač žluví (Ploceus galbula), strdimil palestinský (Cinnyris oseus) a stehlík dlaskovitý (Rhynchostruthus socotranus). Omán nemá vlastní endemity, ale vyskytují se tu dva z jedenácti endemitů Arabského poloostrova: orebice černohlavá (Alectoris melanocephala) a bělořit arabský (Oenanthe lugentoides).

7. Zajímavé lokality

Nejlepší lokalitou u Muscatu, na severním pobřeží, je bohužel čistička odpadních vod Al Ansab, kde bylo zastiženo asi 200 druhů ptáků. Na západním okraji města odbočte na kruhovém objezdu Ghala Azaiba k jihu směrem na Royal Hospital. Před dalším kruháčem pokračujte vpravo. Po 2,5 km zatočte opět k jihu, projedete průmyslovou zónou a budete pokračovat za areál odkalovačky do míst, odkud vede cesta vpravo k lagunám.
Od Muscatu směrem do vnitrozemí se v pohoří Al Jabar al Akhdar vyskytuje orebice černohlavá, sup ušatý (Torgos tracheliotus) – Jabal Shams, stepokur pruhovaný (Pterocles lichtensteinii), bělořit černohlavý a linduška dlouhozobá.
Severozápadně od Muscatu je podél 230 km dlouhé silnice na Sohar několik menších zátok a příbřežních lagun, které stojí za prohlédnutí. Asi 5 km před Soharem zatočte vlevo k areálu Slunečných farem – Sun Farms (požádejte si o povolení k vjezdu za bránu). Za jarního tahu se tu ukazuje poštolka amurská (Falco amurensis). Asi 70 km severně od Soharu odbočte vpravo kShnass (Shinas), odkud vede k jihu 2 km dlouhá cesta k potoku, kde se dá vidět vzácný podddruh kalbaensis ledňáčka proměnlivého (Todirhamphus chloris). Po dalších 20. km severně od Shnassu silnice přetínající vádí. Západně odsud je les, ve kterém se v zimě vyskytuje bělořit proměnlivý (Oenanthe picata) a budníček malinký (Phylloscopus neglectus). Severně od tohoto vádí je na hranicích s Arabskými Emiráty vojenská stanice a Khawr Kalba, kde se také vyskytuje ledňáček proměnlivý. Nedaleko nejsevernějšího cípu Ománu se nacházejí Musandamské ostrovy, na kterých hnízdí faeton červenozobý, kormorán arabský a ostříž popelavý. Ostrovy leží ve vojenském pásmu a je složité je navštívit. Západně od Soharu je poblíž hranic s Arabskými Emiráty Jebel Qatar, kde lze pozorovat bělořita černohlavého a kde zimuje budníček malinký.

Jihovýchodně od Muscatu se faeton červenozobý a ostříž popelavý vyskytuje na pevnině a ostrově u Bandar Jussah. Dále k jihovýchodu se ve skalnatých kopcích vnitrozemí, které lemují 12 km dlouhou pobřežní linii mezi Quriyatem a Daghmarem, dá pozorovat orebice černohlavá a bělořit černohlavý. V severozápadním cípu Ománu se rozprostírají laguny v Suru a 30 km východně v Ra´s Al Haddu, které stojí za pozornost. Spatřit se tu dá faeton červenozobý, pobřežník černobílý, racek velký (leden až březen) a tažné druhy v září.

Barr al Hikman
Rozsáhlé plochy bahnisek obklopující poloostrov Barr al Hikman a blízký příbřežní ostrov Masirah, při východním pobřeží Ománu, tvoří jednu z nejvýznamnějších oblastí pro bahňáky, racky a rybáky v západní Asii. Během zimy tu bylo napočítáno přes 220.000 ptáků padesáti druhů (koliha tenkozobá). Stejné množství ptáků se tu zdržuje za tahu. U pobřeží se také objevuje od dubna po listopad buřňák arabský.
Ze Shannahu, 46 km východně od Hagy, jeďte několik km k jihu a za odlivu se projděte k ostrovu Ma´awil. Ze Shannahu vyjíždějí trajekty k 20 km vzdálenému ostrovu Masirah, který je ideální pro seawatching. Na ostrově Mahawt, ležícím nedaleko Filimu, 20 km jižně od Hagy, se vyskytuje kruhoočko etiopské (Zosterops abyssinica). Dalších 180 km jižně od Hagy, po hlavní silnici vedoucí k jihu, přitahuje tisíce racků a rybáků továrna na zpracování ryb v Ras Duqm. Na lagunách severně od ní se dá vidět pobřežník černobílý.
Na jihovýchodním pobřeží Ománu se ve Wadi Shuwaymirah vyskytuje puštík předoasijský (Strix butleri) a bělořit kápový (Oenanthe monacha). Ze Shuwaymirahu, 40 km jižně od Sheliwu, jeďte po 20 km dlouhé cestě k severu, pak odbočte k západu do vádí a prohledejte jeho vzdálenější konec (asi 2 km od vesnice). Cesta vedoucí ze Shuwaymirahu přímo k západu vás po 20 km dovede k pobřežním útesům, na kterých nocuje 10.000 kormoránů arabských a kde se dá vidět na moři terej maskovaný. Významným hnízdištěm mořských ptáků je ostrov Hallaniyah u jihovýchodního pobřeží Ománu. Hnízdí tu buřňák Audubonův, faeton červenozobý (300 párů), terej maskovaný (přes 13.000 párů), kormorán arabský a racek arabský. Také tu může hnízdit buřňák arabský (pro tento druh není známo žádné hnízdiště), protože tu bylo u pobřeží pozorováno v květnu až 200 jedinců tohoto druhu. K dalším druhům pozorovaným u pobřeží patří buřňák světlenohý (Puffinus carneipes) a buřňáček americký (Oceanites oceanicus). Bělořit arabský je na ostrově stálý. Ostrov je dostupný letecky. Zůstat se dá v malé vesničce u letiště. Od června do srpna se tu dá očekávat dost nepříznivé počasí.

Vnitrozemská silnice Muscat-Salalah protíná několik ornitologicky zajímavých lokalit. Jižně od Ghaby se v poušti kolem Jaaluni (Yalooni) vyskytuje drop obojkový, dytík skvrnitý (Burhinus capensis), stepokur bělokřídlý (Pterocles exustus), stepokur korunkatý (Pterocles coronatus), skřivan obojkový (Eremopterix nigriceps) a skřivan dudkovitý (Alaemon alaudipes). Stepokuři se přilétají napít za rozbřesku k malým vodním nádržím objektu zvaného Oryx Project. Stálé nádrže se nacházejí jihozápadně od Ghaftainu u Montasaru. Tyto přitahují stepokury saharské (Pterocles senegallus). Jižně od Qitbitu je oblast Dauka (200 km severně od Salalahu). Jde o nejlepší ománskou lokalitu pro pozorování tažných druhů (duben – květen, září – říjen) a stepokurů saharských.

Dhofar
Jihozápadní cíp Ománu, který je známý jako Dhofar Region, je přístupný ze Salalahu. K místní avifauně patří buřňák arabský, ostnák bažantí (Hydrophasianus chirurgus), snovač žluví a stehlík dlaskovitý. Během dobrého dne je možno vidět i 100 druhů ptáků.
Do Salalahu se dá dostat letadlem a po silnici z Muscatu. V okolí Salalahu se věnujte:
I. oblasti Sun Farms západně od silnice Thumrait, severně od města;
II. Ain Sahanawt, ke kterému vedou ukazatele ze silnice kousek dál k severu – výr africký (Bubo africanus) a bělořit arabský;
III. Ptačí rezervaci v Salalahu (Salalah Bird Sanctuary) na západním okraji města, která se dá přehlédnout přes plot – kachnička obojková (Nettapus coromandelianus);
IV. Khawr Dahariz na východním okraji města.
Od Salalahu na východ je mnoho skvělých ornitologických lokalit. Snovač žluví se vyskytuje v Ain Hamran, kam se dá dostat, když odbočíte k severu 13 km východně od Salalahu a budete pokračovat 7 km dál k severu. Orebice černohlavá a bělořit arabský se vyskytují ve Wadi Darbat, když severně od Taqahu odbočíte k ze silnice Tawi Attair k severu. Východně od vádí Darbat se hlavní silnice vlní přes Khawr Rouri, což je lokalita vhodná k pozorování ostnáka bažantího. Asi 10-15 km východně odsud je cesta vedoucí k jihu k útesům s výskytem faetona červenozobého. Východně od této cesty stoupá hlavní silnice k plató. Když tady odbočíte k severu na cestu značenou ukazateli „Tawi Attair“ a pak budete od baobabů pokračovat k západu, tak se dostanete do Wadi Hinna, kde se dá vidět stehlík dlaskovitý. Pokud se chcete věnovat seawatchingu, tak pokračujte po hlavní silnici až k vesnici Mirbat (60 km východně od Salalahu), tu projeďte a směřujte k jihu na Ras Mirbat nebo dál k východu na Ras Janjali (30 minut autem). Na výběžcích pevniny si dejte pozor na jedovaté hady (šírohlavec východní – Malpolon insignitus).
Další dobrá místa západně od Salalahu zahrnují:
I. dva mokřady po obou stranách restaurace Muhit;
II. skalnatý záliv, ke kterému se dá přijet po cestě vedoucí k jihu asi 10 km západně od restaurace – racek bělooký;
III. Khawr al Mughsayl, 30 km západně od odbočky ke skalnatému zálivu, západně od obytné zóny – ostnák bažantí;
IV. a zpívající jámy, ke kterým se dostanete, když západně od Khawru odbočíte k jihu – faeton červenozobý.