birdwatcher.cz

Spojené arabské emiráty

Oficiální název: Spojené arabské emiráty
Hlavní město: Abu Dhabi
Rozloha: 83 600 km2
Počet obyvatel: 2 624 453 (poslední sčítání k 31.12.1997)
Oficiální jazyk: Arabština
Státní zřízení: Emirát
Hlavní náboženství: státním náboženstvím je Islám
Čas: SEČ +3
Měna: emirátský dirham (AED)
Víza: Za účelem individuální turistiky je třeba zažádat o vystavení víza ke vstupu do země na Velvyslanectví SAE ve Vídni.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Spojené arabské emiráty leží v jihozápadní Asii na Arabském poloostrově u Perského zálivu. Pobřeží je většinou nížinné s nízkými horami na východě, jinak je ploché, plochý je i zbytek území tvořený převážně pouští. Podnebí je tu suché tropické, neexistují tu stálé řeky. Rostlinstvo je pouze sporé pouštní (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Nejlepší dobou k návštěvě je začátek jara (konec března až začátek dubna) a konec podzimu (listopad), kdy je tu sice horko a vlhko, ale mnohem snesitelnější, než ve zbytku roku. Krom toho je v plném proudu tah ptáků. Na jaře jsou tu početní ťuhýci a bramborníčci, zatímco na podzim převažují bahňáci.

3. Doprava

Pro vážné zájemce o ptactvo je víceméně nepostradatelný automobil s pohonem 4×4, jehož půjčení je bohužel dost drahé. K najmutí jsou tu taxi, které ale jen výjimečně zajížní až k těm nej ornitologickým lokalitám. Mezi Dubají a Abu Dhabi funguje jen jedna autobusová linka.

4. Ubytování a stravování

Možnosti ubytování jsou omezené a drahé. Existují tu ale tři mládežnické ubytovny (Dubaj, Sharjah a Fujeirah) a několik levnějších hotelů v Dubaji.
Potraviny jsou kvalitní a různorodé. Pivo se dá koupit jen ve drahých restauracích a hotelech a je přísně zakázáno v emirátu Sharjah.

5. Ptačí druhy

Spojené Arabské Emiráty nabízejí jedny z nejlepších ornitologických lokalit Blízkého Východu. V tomto regionu se navíc jedná o zemi, která se pro návštěvu nezávislého birdera hodí nejlépe. Emiráty leží v jihovýchodním cípu Perského zálivu na hlavní tahové cestě a mnozí ornitologové věří, že v budoucnu tato země nahradí Izrael, coby cíl jarních výprav za ptactvem. K tomuto názoru je opravňuje obrovská pestrost zdejší avifauny sahající od jespáka velkého (Calidris tenuirostris) a pobřežníka černobílého (Dromas ardeola) po hedvábníka šedého (Hypocolius ampelinus) a budníčka malinkého (Phylloscopus neglectus).

V Emirátech bylo zaznamenáno celkem 389 druhů ptáků, z nichž přinejmenším 350 je tažných. K místním specialitám patří buřňák Audubonův (Puffinus (herminieri) persicus), kormorán arabský (Phalacrocorax nigrogularis), koroptev arabská (Ammoperdix heyi), jespák velký, pobřežník černobílý, běhulík plavý (Cursorius cursor), racek arabský (Larus hemprichii), racek velký (Larus ichthyaetus), výreček plavý (Otus brucei), vlha východní (Merops orientalis), vlha modrolící (Merops persicus), mandelík indický (Coracias benghalensis), iranie bělohrdlá (Irania gutturalis), bělořit chocholatý (Oenanthe monacha), bělořit černohlavý (Oenanthe alboniger), bělořit červenoocasý (Oenanthe xanthoprymna), hedvábník šedý, sedmihlásek větší (Hippolais rama), sedmihlásek ostnitý (Hippolais languida), budníček malinký, skřivan dudkovitý (Alaemon alaudipes) a vrabec žlutohrdlý (Petronia xanthocollis).
Během dvoutýdenního výletu do Emirátů můžete vidět až 190 druhů ptáků.

6. Zajímavé lokality

Dubaj
Parky, zahrady a golfová hřiště v tomto moderním pouštním městě u Perského zálivu a v jeho okolí přitahují celou plejádu tažných ptáků včetně pěnice uzdičkové (Sylvia mystacea). Město leží u koryta řeky, které se plní za přílivu a u kterého se objevují bahňáci (jespáček ploskozobý – Limicola falcinellus).
Jeden z nejlepších mokřadů v Emirátech se nachází jen několik minut jízdy z centra města směrem k jihu. Na lokalitě Khawr Dubai, kam se dá dostat cestou na sever ze silnice na Hattu, se vyskytují bahňáci, plameňáci růžoví a racci velcí. Nejvhodnější je tento mokřad navštívit k večeru, když je slunce na západě. Dobrou strategií je dvojí návštěva: ráno se mrknout po táhnoucích pěvcích a pak sem přijet ještě večer (před tím, než se nad Dubai Museum objeví za soumraku rorýsi šedohnědí – Apus pallidus). Cesta Oud Metha směřující ke Khawr Dubai, prochází skrz Zabeelskou úpravnu vody (Zabeel Water Treatment Plant), která leží dál k západu. Zimuje tu orel volavý spolu s jinými dravci a na tahu se tu zdržuje např. čejka běloocasá (Vanellus leucurus). V parku Saffa, který leží na severní straně silnici k Abu Dhabi (5 km jihozápadně od města), bylo zaznamenáno přes 230 druhů ptáků (většinou na tahu). Další skvělá oblast k zastižení tažných druhů v Emirátech se nachází opět nedaleko Dubaje. Jedná se o stohektarové golfové hřiště Emirates Golf Course na jižní straně silnice k Abu Dhabi (25 km jihozápadně od Dubaje), na kterém bylo pozorováno přes 225 druhů ptáků. Po hraně hřiště vede silnice, po které se dá jet autem a která směřuje k vodním nádržím (za svítání se tu ukazuje stepokur hnědobřichý – Pterocles exustus). Nádrže spolu s blízkým lesíkem za plotem v jižní části komplexu, jsou nejvhodnější pro zimující bekasinu asijskou (Gallinago stenura), v pohnízdním období je navštěvuje běhulík plavý (Cursorius cursor) a skřivan dudkovitý. Hlavní je v dostatečném předstihu vyřídit povolení ke vstupu do tohoto komplexu. Musíte zavolat manažerovi na číslo 480-222 a požádat jej, aby Vaše jméno nahlásil strážím u vchodu, které Vás pustí na areál golfového hřiště.
V zahradách hotelu Jebel Ali, na severní straně silnice k Abu Dhabi, 20 km jihozápadně od golfového hřiště, bylo zaznamenáno přes 120 druhů ptáků. Před tím, než se vydáte hledat tažné druhy typu lejska černokrkého (Ficedula semitorquata) nebo iranie bělohrdlé (Irania gutturalis), tak požádejte o povolení ke vstupu. Hotel se nachází nedaleko pobřeží. Z blízkého přístavu se dá pozorovat kormorán arabský, racek arabskký, rybák bělolící (Sterna repressa) a rybák arabský (Sterna saundersi).
Lesnatý Národní park Mushrif o ploše 100 ha na západní straně silnice k Al Awir (12 km jihovýchodně od letiště v Dubaji), je oblíbeným výletním místem s výskytem zajímavých tažných druhů, výrečka plavého (Otus brucei), výrečka malého (Otus scops) a v zimě pěnice pustinné (Sylvia minula), pěnice uzdičkové, timálie šedé (Turdoides squamiceps) a v létě vrabce žlutohrdlého (Petronia xanthocollis).
Podél pobřeží severně od Dubaje leží zaneřáděný výběžek pevniny zvaný Ramtha Tip (5 km do vnitrozemí od Sharjahu). Na jeho vodních plochách se dají vidět tažné druhy včetně čejky běloocasé. Skvělou lokalitou na bahňáky je Khawr al Beidah, 30 km severovýchodně od Sharjahu. Vyskytuje se tu jespák velký (Calidris tenuirostris, listopad až březen), pobřežník černobílý (nejvíce uprostřed zimy), běhulík plavý (květen až zář) a kormorán arabský (na jaře). Dostanete se sem, když zabočíte k západu z kruhového objezdu 25 km severovýchodně od Sharjahu, pak odbočíte k severovýchodu na 2 km dlouhou cestu k vesnici Al Salamh. Od vesnice pokračujte 3 km k severu k mangrovovým porostům a bahnům a dál k východu mezi duny a moře. Za pozornost stojí rozlehlý ostrov vzdálený 3 km od břehu a jeho okolí. Jde o významné nocoviště bahňáků.

Dalším místem s výskytem bahňáků a táhnoucích pěvců je 15 km dlouhá zátoka lemovaná až 30 m vysokými dunami známá jako Al Jazirah Khawr (40 km severovýchodně od Khawr al Beidah a 10 km jižně od Ras al Khaimah). Ze silnice Dubaj-Ras al Khaimah odbočte 3 km severně od křižovatky na Jazeerah al Hamra ke khawru. Ve Wadi Bih, východně od Ras al Khaimah, se dá vidět nenápadná linduška dlouhozobá (Anthus similis), káně bělochvostá (Buteo rufinus), orel jestřábí (Hieraaetus fasciatus), koroptev arabská, stepokur pruhovaný (Pterocles lichtensteinii), výreček plavý (vzácně), bělořit černohlavý a bělořit červenoocasý (říjen až březen), budníček malinký (listopad až březen), hýl pouštní a strnad pruhovaný. Abyste se dostali do vádí, musíte k východu, naproti hlavní odbočce na Ras al Khaimah. Když už budete na cestě směrem k vádí, tak se ještě projděte za vodními nádržemi (stepokur pruhovaný je navštěvuje za soumraku). Keptuška stepní se zdržuje v zimě na obhospodařovaných polích v Hamraniyahu, jižně od Ras al Khaimah, stejně jako moták stepní (Circus macrourus, listopad až duben), vlha východní, mandelík indický a vrabec pokřovní.

Cestou přes pohoří Hajar, z Ras al Khaimah do Fujeirahu na východním pobřeží, se zastavte ve Wadi Masafi, které leží v průsmyku ve výšce 400 m. Zimuje tu bělořit červenoocasý, budníček malinký a pěnice pustinná. Stálými druhy jsou koroptev arabská, stepokur pruhovaný, prinie křovinná, skřivan pouštní a vzácněji linduška dlouhozobá.

Fujeirah
Město na pobřeží Ománského zálivu, 150 km východně od Dubaje, leží poblíž nádherných mangrovových porostů s výskytem izolovaného poddruhu kalbaensis ledňáčka proměnlivého (Todiramphus chloris), vlhy modrolící a sedmihláska většího.
Khawr Kalba o délce 5 km, 12 km jižně od Fujeirahu, je místem zimování volavky hnědohřbeté (Ardeola grayii). Žije tu také malá populace ledňáčka proměnlivého (ne více, než 20 ex.) a hnízdí tu několik párů sedmihláska většího. Ledňáček se dá nejlépe pozorovat při odlivu na jižní straně mangrovů. Savana s porosty akácií, která se rozkládá v 5 km širokém pásu směrem do vnitrozemí, přitahuje na jaře tažné druhy jako je např. vrabec plavý (Carpospiza brachydactyla). V létě pak třeba vrabce žlutohrdlého.
Severně od Fujeirahu jsou rozsáhlá pole (severně od Khawr Fakkan) po pravé straně silnice na Dibbu. Vyplatí se tu mrknout po okolí mléčné farmy Fujeirah (Fujeirah Dairy Farm) kvůli výskytu skřivana indického (Alauda gulgula) a lindušky mongolské (Anthus godlewskii). Přístup do polí tu není vždy zaručený. Severně odsud vede silnice k zátoce Dibba (Dibba Bay), kde se dají vidět mořské druhy ptáků: buřňák Audubonův, racek arabský, rybák Gmelinův (Sterna anaethetus). Směrem do vnitrozemí můžete potkat bělořita proměnlivého (Oenanthe picata) a pěnici pustinnou.

Jihovýchodně od Dubaje, směrem na Haffu, prochází silnice několika skalnatými výchozy, z nichž Qarn Nazwa je pro pozorování ptáků nejlepší. Tento skalnatý výchoz, který se nachází 50 km jihovýchodně od Dubaje, dosahuje výšky 80 m a vyskytuje se tu výr bledý (Bubo ascalaphus) a v zimě bělořit proměnlivý a červenoocasý. Ze silnici na Hattu odbočte k jihu několik km jihovýchodně od křižovatky na Al Habu. Výr je obyčejně k vidění za soumraku v jižní části skal. Bělořit černohlavý se dá spatřit také v zahradách hotelu Hatta Fort, v Hattě, na hranicích s Ománem (120 km jihovýchodně od Dubaje).

Abu Dhabi
Tohle moderní město leží na příbřežním ostrově a je obklopeno lagunami, na kterých se vyskytují bahňáci, racci a rybáci. Oblast Abu Dhabi je známá díky tajemnému hedvábníku šedému, který se tu objevuje posledních několik jar ve větších počtech poblíž velbloudího závodiště. Abu Dhabi je asi 160 km jihozápadně od Dubaje. Mnoho zajímavých ptačích druhů se objevuje přímo v centru města v lesíku Bateen Wood a sousedních zahradách Mushref. Na jaře je to např. sedmihlásek pustinný, pěnice uzdičková a v zimě pěnice pustinná. Mělké laguny podél jižního a severního břehu ostrova je domobem pobřežníka černobílého, racka velkého, zatímco křoviny na Khalidiyah Spit přitahují za tahu pěvce. K pravidelným zářiovým návštěvníkům patří jespák velký, který přetahuje přes ostrov Mirawah v počtu až 600 ex.

Hedvábník šedý byl zaznamenán na jaře na velbloudím závodišti Al Wathba (Al Wathba Camel Racetrack), kam se dá dostat po Abu Dhabi-Al Ain Truck Road (cesta není určena pro osobní automobily), 40 km směrem do vnitrozemí od Abu Dhabi. V březnu 1994 se tu ukázalo největší hejno (60+), jaké bylo v Emirátech pozorováno. Téměř stejný počet se tu objevil začátkem března 1995 a během února a března 1996 tu bylo až 32 hedvábníků (v listopadu 1995 sedm ex.). V polích obklopujících závodiště se zdržuje stepokur hnědobřichý a zimuje tu moták stepní.

Kolem města Sweihan, které leží od Abu Dhabi směrem do vnitrozemí, byl pozorován běhulík plavý na zemědělsky obhospodařovaných polích na severním okraji a v blízkosti Národního leteckého výzkumného střediska (National Avian Research Centre), 8 km k jihu.

Podél silnice stoupající k vrcholu izolovaného pohoři Jebel Hafit (1.300 m n.m.), 30 km jihovýchodně od Al Ain, poblíž hranic s Ománem, byl viděn bělořit kápový (Oenanthe monacha) a bělořit černohlavý. K dalším místním druhům patří sup mrchožravý, káně bělochvostá, sokol šahin, krkavec hnědokrký a hýl pouštní. Další pole v okolí Al Ainu jsou v okolí místního velbloudího závodiště – Al Ain Camel Racetrack, ke kterému vedou ukazatele z Abu Dhabi. V únoru 1996 se tu objevili hedvábníci šedí. Zimuje tu moták stepní a kalandra horská (Melanocorypha bimaculata). Rákosím zarostlé rybníčky v parku Al Ain Al Fayidah, přitahují protahující druhy.

Jebel Qatar
Svahy a úbočí tohoto pohoří severovýchodně od Al Ain, jsou vhodné pro bělořita černohlavého a v zimě je tu budníček malinký. Jebel Qatar leží ve skutečnosti v Ománu, ale přístupný je mnohem lépe ze strany Emirátů, přičemž přechod hranic není problémem. Nejlepšími lokalitami jsou bujnou vegetací zarostlé rokliny poblíž Mahdahu, známé jako „vysuté zahrady“. Na Mahdah se jede z Al Ainu přes Buraimi, pak se odbočí vpravo na cestu hned poté, co minete ukazatele „Welcome to Mahdah“. Následuje 5-ti km cesta vedoucí k vodní nádrži obklopené vegetací, ve které se vyskytují tažné druhy, v zimě budníček malinký a v okolí bělořit černohlavý.

Izolované oázy Liwa, které leží v jihozápadní pouštní oblasti asi 200 km jihozápadně od Abu Dhabi (přes Tarif) opět využívají k odpočinku ptáci na tahu. V okolní poušti se dá v zimě s trochou štěstí spatřit drop obojkový.

Podél pobřeží Perského zálivu (severní část Emirátů) se nachází mnoho malých skalnatých ostrůvků (např. Qarnyan), na kterých hnízdí faeton červenozobý (říjen až květen), ostříž popelavý (duben až říjen) a mnoho racků a rybáků.