birdwatcher.cz

Sýrie

Oficiální název: Syrská arabská republika
Hlavní město: Damašek
Rozloha: 185.180 km2
Počet obyvatel: 18 016 874
Oficiální jazyk: Arabština
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: sunitští Muslimové 74%, alavitští Muslimové 12%, křesťané 10%, drúzští Muslimové 3% a malý počet Židů a jiných muslimských sekt
Čas: SEČ +1
Měna: syrská libra (SYP)
Víza: Krátkodobý cestovatel musí zažádat o vízum na Velvyslanectví Syrské arabské republiky v Praze, je možné udělit dvojí i několikanásobný vstup. K formuláři žádosti o vízum je nutno přiložit 2 fotografie. Pozvání není požadováno, avšak vyžaduje se potvrzení o zaměstnání či studiu. Vyřízení víza trvá zpravidla poměrně krátkou dobu (do jednoho týdne). Udělení víza na hranicích Sýrie není možné.
Vízum je platné tři měsíce od data udělení a je považováno jako vstupní na dobu pobytu 15 dnů. Pokud pobyt má být delší, cestovatel musí požádat těsně před uplynutím této doby o prodloužení na imigračním úřadu.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Syrská arabská republika leží v jihozápadní Asii, převážně ve vnitrozemí avšak s částí pobřeží Středozemního moře. Nejvyšší část území se nachází na jihozápadě, směrem k východu se rozkládá velká pouštní tabule, ze které vystupují sopečné masivy. Podnebí je tu teplé subtropické, u pobřeží středomořské, ve vnitrozemí suché (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Léta jsou zde horká a suchá, zimy mírné a vlhké a proto je nejlepším obdobím k návštěvě jaro. Přímořská nížina o délce 180 km a šířce 40 km je zemědělsky využívaná. Ve vnitrozemí se zvedá do výše 1.562 m pohoří Jibal al-Nusayriyan, které pak přechází do pánve Al-Ghab. Jde o oblast s charakterem stepi a kamenité pouště porostlé sporou vegetací. V jihovýchodní části jsou černé kamenité pláně. Jediná úrodná oblast se táhne podél Eufratu a severovýchodně od něj a tvoří úzký zelený pás záplavových oblastí v jinak neplodné poušti.

3. Doprava

Tato nevelká země má velice dobrou silniční síť, levnou autobusovou dopravu a taxi se dají za příznivou cenu pronajmout i na celý den.

4. Ubytování a stravování

Ve většině měst se dá najít levné ubytování. Oblíbenými jídly jsou šavarma (pikantní jehněčí) a felafel (hrášek a zeleninový sedvič).

5. Bezpečnost a zdraví

Kriminalita je v Sýrii s výjimkou drobných krádeží téměř nulová. Vzhledem k ozbrojeným konfliktům se nedoporučuje do této země nyní cestovat.

6. Ptačí druhy

Sýrie je sice oblíbenou turistickou destinací díky svým ojedinělým historickým památkám, ale ornitologů sem moc nejezdí, ačkoli se tu vyskytuje množství zajímavých pouštních druhů ptáků jako je čejka běloocasá (Vanellus leucurus) a zvonohlík syrský (Serinus syriacus).
Sýrie je zemí, kde se zarputile pronásledují dravci a kde se nachází jen několik rezervací. Součástí zdejší avifauny je i devět ohrožených druhů, které by si zasloužili lepší ochranu. K místním specialitám patří koroptev arabská (Ammoperdix heyi), drop obojkový (Chlamydotis undulata), běhulík plavý (Cursorius cursor), čejka běloocasá (Vanellus leucurus), iranie bělohrdlá (Irania gutturalis), sedmihlásek pustinný (Hippolais languida), skřivan růžkatý (Eremophila bilopha), zvonohlík syrský (Serinus syriacus), hýl červenokřídlý (Rhodopechys sanguinea) a hýl pustinný (Rhodospiza obsoleta).

7. Zajímavé lokality

Mnohé ornitologicky zajímavé lokality se nacházejí směrem z Aleppa (Halab) na severozápad k Eufratu a pak podél záplavových oblastí k jihu na Dayr al-Zawr. V okolí největšího slaného jezera Sabkhat al-Jabbul a na stepích v jeho blízkosti (jižně od Jabbulu a 35 km jihovýchodně od Aleppa) hnízdí orebice čukar, běhulík plavý, kulík pouštní a hýl pustinný. K vhodným místům podél toku Eufratu patří: Halabiyat Zulbiyat, 40 km severozápadně od Dayr al-Zawru na východní břehu řeky; Shumaytiyah, slepé rameno řeky 20 km severozápadně od Dayr al-Zawru; nádrž Mayadin, 2 km jihovýchodně od Mayadinu; malé močály asi 10 km jižně od mostu Al-Ashara, jihovýchodně od Dayr al-Zawru, směrem k Íránským hranicím. K druhům hnízdícím v záplavových oblastech řeky patří husice rezavá, čírka úzkozobá, volavka vlasatá, bukáček malý, čejka trnitá, čejka běloocasá, rybařík jižní, vlha modrolící a prinie obecná.

Koroptev arabská a drop obojkový byli zaznamenání kolem Jabal al-Bishri, což je izolované pohoří polopouštního charakteru 80 km západně od Dayr al-Zawru. Tadmur (Palmyra) ve střední Sýrii je jednou z nejznámějších historických památek světa. Zároveň jde o velkou oázu vhodnou k pozorování tažných druhů. Na vysychavém jezeře Sabkhat Muh a na stepích v jeho okolí, jižně od Tadmuru, zimuje kulík hnědý a bělořit skalní. Ke druhům pozorovaným na zřícenině hradu Qasr el-Hair es-Sharqi, 35 km severovýchodně od Tadmuru, patří poštolka jižní, běhulík plavý, stepokur krásný, skřivan pouštní a růžkatý.

Běhulík plavý, stepokur krásný a bělořit plavý byli zaznamenáni také podél silnice Tadmur-Damašek.

Damašek
V pohoří západně od Damašku, v jihozápadní Sýrii, se vyskytuje několik druhů typických pro východní Středomoří. Patří k nim zvonohlík syrský a hýl červenokřídlý.

Za pozornost stojí okolí malé vesnice Abu Zad, která leží ve výšce 1.500 m nad letoviskem Bludan, 50 km severozápadně od Damašku, prudké svahy v severozápadní části Wadi al-Qarn, které se nachází na severní straně silnice Damašek-Bejrút, 1-2 km jihovýchodně od Jdeidehu a okolí Burqushe u hory Hermon.