birdwatcher.cz

Tádžikistán

Pro Tádžikistán a další čtyři středoasijské republiky (Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán a Turkmenistán) se užívá pojmenování Turkestán. V této rozlehlé oblasti pouští, stepí, jezer a pohoří můžete vidět středoasijské endemity, druhy východního Mediteránu a druhy Himálajské, vyskytující se na západním okraji svého areálu rozšíření. Základní informace se tedy budou u všech těchto zemí shodovat. Rozdíl bude jen v seznamu ornitologicky zajímavých lokalit.

Oficiální název: Republika Tádžikistán
Hlavní město: Dušanbe
Rozloha: 143,1 tis. km2
Počet obyvatel: 7 011 556
Oficiální jazyk: Tádžičtina
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: Převládá Islám – převážně Sunnité hafinitského rítu (80%)
Čas: SEČ +4
Měna: tádžický rubl (TJR)
Víza: Cestování občanů ČR do TJ je upraveno vízovým režimem pro držitele všech druhů pasů. TJ nemá v ČR svůj efektivní zastupitelský úřad, byl zřízen Konzulát (Praha 1, Václ. nám. 1), který však není oprávněn vydávat tádžická víza. Žádosti českých občanů o tádžické vízum proto vyřizují konzulární úřady TJ ve třetích zemích (z hlediska občanů ČR je nejlepším řešením obrátit se na KO TJ ve Vídni, dále Berlín, Moskva, Taškent, Almaty).
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Tádžická republika leží ve střední Asii. Území je pokryto převážně horami, se zaledněným Pamírem na východě. Podnebí je tu kontinentální suché, závislé na nadmořské výšce. Rostlinný kryv tvoří suché stepi a polopouště (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Turkestán, ve kterém obecně panují horká léta a studené zimy, se hodí navštívit mezi květnem a zářím. Najdete tu pouště, stepi, lesy podél řek, mokřady, jezera a horská pohoří se smrkovými porosty, jalovcovými stanovišti a alpinskými loukami.

3. Doprava

Nejefektivnější cestování vám poskytne pohodlný terénní automobil s pohonem 4×4, jehož použití je v mnoha oblastech víceméně nutné.

4. Ubytování a stravování

K ubytování je povinností použít turistické hotely ve městech, které mají základní vybavení. Mnohé z nich jsou přímo u letišť.
Místní kuchyně je lehce kořeněná a dá se spláchnout vínem či vodkou.

5. Bezpečnost a zdraví

Doporučeno je očkování proti žloutence a tyfu.

6. Ptačí druhy

V Turkestánu bylo zaznamenáno kolem 500 druhů ptáků. Ke zdejším specialitám patří velekur himálajský (Tetraogallus himalayensis), jeřáb panenský (Anthropoides virgo), srpatka ibisovitá (Ibidorhyncha struthersii), keptuška stepní (Vanellus gregarius), racek velký (Larus ichthyaetus), racek reliktní (Larus reliktus), stepokur kirgizský (Syrrhaptes paradoxus), holub západoasijský (Columba eversmanni), strakapoud bělokřídlý (Dendrocopos leucopterus), slavík nádherný (Luscinia pectoralis), iranie bělohrdlá (Irania gutturalis), rehek středoasijský (Phoenicurus erythronotus), rehek bělokřídlý (Phoenicurus erythrogastrus), sedmihlásek Sykesův (Hippolais rama), sedmihlásek pustinný (Hippolais languida), pěnčík středoasijský (Leptopoecile sophiae), pěnice uzdičková (Sylvia mystacea), brhlík velký (Sitta tephronota), sýkora bělolící (Periparus rufonuchalis), sýkora sýkora středoasijská (Parus bokharensis), sýkora azurová (Parus cyanus), sýkora žlutoprsá (Parus flavipectus), moudivláček bělobrvý (Remiz coronatus), kalandra bělokřídlá (Melanocorypha leucoptera), kalandra černá (Melanocorypha yeltoniensis), vrabec saxaulový (Passer ammodendri), vrabec pustinný (Passer simplex), pěvuška černohrdlá (Prunella atrogularis), hýl červenokřídlý (Rhodopechys sanguinea), hýl pustinný (Rhodopechys obsoleta), hýl Brandtův (Carpodacus rhodochlamys), hýl růžovoprsý (Carpodacus puniceus) a endemická strakule saxaulová (Podoces panderi).

Během třítýdenního výletu pokrývajícím velkou oblast Turkestánu se dá vidět přes 300 druhů ptáků.

7. Zajímavé lokality

Jihovýchodně, v okolí hlavního města Tádžikistánu – Dušanbe, se dá vidět čtvero typicky Himalajských druhů – rehek běločapkový (Chaimarrornis leucocephalus), drozdek konipasí (Enicurus scouleri), budníček západní (Phylloscopus occipitalis) a sojkovec štětinatý.

Přírodní rezervace Aksu Dzhabagly
Tuto rezervaci (744 km2), ležící v západní části pohoří Ťanšan, je nejlépe navštívit v létě. Ovšem nedaleký průsmyk Chokpak Pass, který leží na hlavní tahové cestě ptáků, je nejzajímavější od konce srpna do začátku září. Bylo tu zaznamenáno skoro 240 druhů ptáků, včetně velekura himálajského (Tetraogallus himalayensis) a hýla červenokřídlého.
Vesnice Dzhabagly, která je výchozím bodem pří návštěvě rezervace, leží na úpatí Ťanšanu ve výšce 2.200 m n.m., 3-4 hodiny jízdy z Taškentu a asi 80 km východně od Chimkentu. V rezervaci se věnujte hoře Kaskabulak, vodopádům Kshi Kaindy, průsmyku Kshi Kaindy, dramaticky působícímu kaňonu Aksu, jalovcovým porostům na Chuuldaku a propusti Darbaza na řece Baldabrek. V rezervaci se dají najmout automobily, kterými se dá projet celá její plocha. K druhům, které jsou zdánlivě vázané jen na svahy pohoří Karatau ležící východně od rezervace, patří lejskovec rajský, iranie bělohrdlá a sedmihlásek pustinný.
Východně od pohoří Karatau se ve stepích nachází množství jezer, na kterých byl pozorován slukovec asijský (Limnodromus semipalmatus). U jezera Chuskakol, ve stepích západně, se vyskytuje čejka běloocasá.
V průsmyku Chokpak funguje na podzim kroužkovací stanice. Během tahu se tu dá pozorovat moták stepní (Circus macrourus), poštolka jižní, vlha pestrá (Merops apiaster), strnad Buchananův (Emberiza buchanani), strnad hnědohlavý (Emberiza bruniceps) a příležitostně holub žlutooký (Columba eversmanni).