birdwatcher.cz

Thajsko

Oficiální název: Thajské království
Hlavní město: Bangkok
Rozloha: 513.115 km2
Počet obyvatel: 66 720 153
Oficiální jazyk: thajština
Státní zřízení: konstituční monarchie
Hlavní náboženství: 94 % buddhismus, 4% islám, křesťanství
Čas: SEČ +6
Měna: thajský baht (THB)
Víza: Od 11.8.2011 nepotřebují občané ČR pro vstup a pobyt na území Thajského království do 30 dnů za účelem turistiky víza. Pokud ke vstupu na území Thajska bude použit pozemní přechod, je maximální dovolená doba pobytu pouze 15 dnů.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Thajsko tvoří tři základní geografické oblasti. Střed země vyplňuje náplavová nížina řeky Chao Phraya (Menam), představující nejhustěji zalidněnou část země. Oblast trpí pravidelnými sezónními záplavami. Celou východní část zaujímá nízká plošina Korat s pískovcovými vrchy lemovaná na západě a jihu podél hranic s Kambodžou nevysokým hřbetem Dangrek a výběžky Kardamonových hor (až 1650 m). Její východní hranici s Laosem tvoří řeka Mekong. Rozsáhlá a členitá horská oblast na severu pokračuje soustavou pohoří podél hranic s Barmou až na úzkou šíji Kra Malajského poloostrova. Na západní straně se pohoří Phuket příkře svažuje do Andamanského moře. Východní pobřeží, podél Thajského (Siamského) zálivu, je mírnější a po celé délce je lemují stovky písečných pláží. Obě pobřeží jsou lemována krásnými ostrovy: tím největším je Phuket.

2. Čas k návštěvě

Ideálním obdobím k návštěvě středního a severního Thajska je listopad až únor, kdy jsou tu k zastižení tažné druhy ze severu a ještě není příliš horko. Nejlepší období k návštěvě jihu země přichází s dubnem, kdy se dá snadněji pozorovat např. pita Gurneyova (Pitta gurneyi). Nejdeštivějším obdobím je obecně červen až říjen.

3. Doprava

V zemi funguje rozsáhlá síť častých, rychlých (pro někoho až moc rychlých) a levných autobusových spojů. Na větší vzdálenosti se dají použít cenově rozumné, spolehlivé a pohodlné vlaky nebo kvalitní domácí letecké spoje. Časově omezenému birderovi zbude nejvíce času na jeho koníček v případě, že si půjčí automobil. Většina lokalit s výjimkou Doi Chiang Dao s výskytem brhlíka velkého (Sitta magna) je dostupná i bez terénních automobilů.

4. Ubytování a stravování

Přímo na těch nejvýznamnějších ornitologických lokalitách, nebo v jejich těsné blízkosti, je k dispozici řada ubytovacích možností, ve většině národních parků fungují kempy. Jídlům dominuje restovaná rýže se zeleninou, kuřecí a hovězí maso, krevety a všude je k dostání pivo značky Singha.

5. Bezpečnost a zdraví

Povinné není žádné očkování. Doporučené je očkování proti žloutence, tyfu a žluté zimnici, stejně jako prevence proti malárii, která hrozí zvláště na jihu země.

6. Ptačí druhy

Mnozí birdeři, kteří jsou v Thajsku prvně, sem cestují za zimujícími sibiřskými druhy, které jsou v Evropě vzácností. Většina z těch, kteří se sem vrátí, pak barvitě líčí své zážitky s pitami a lobošovitými (Eurylaimidae) spíš než s pěnicovitými a strnady. Každý typ ptáčkaře, ať už ho fascinují „malí hnědí ptáčci“ typu cvrčilky žíhané (Locustella lanceolata) nebo žije snahou o bližší shledání s některou s křiklavými barvami zářících pit poskakující v příšeří pralesního podrostu, si dosyta užije ptáčkaření v této přátelské zemi se solidní turistickou infrastrukturou.

V Thajsku bylo zaznamenáno přes 920 druhů ptáků. Pomineme-li endemity, pak k těm nejzajímavějším druhů patří koroptev pruhokřídlá (Arborophila brunneopectus), koroptev rezavohnědá (Arborophila cambodiana), koroptev zelenonohá (Arborophila chloropus), bažant stříbrný (Lophura nycthemera), bažant prelát (Lopura diardi), bažant Humeové (Syrmaticus humiae), chřástalec maskový (Heliopais personata), vodouš ochotský (Tringa guttifer), pobřežník černobílý (Dromas ardeola), kulík malajský (Charadrius peronii), holub nikobarský (Caloenas nicobarica), kukačka rudozobá (Carpococcyx renauldi), čtyři druhy trogonů, ledňáček hnědokřídlý (Pelargopsis amauroptera), ledňáček ohnivý (Halcyon coromanda), ledňáček rezavolímcový (Actenoides concretus), zoborožec rudokrký (Aceros nipalensis), zoborožec běloprsý (Rhyticeros subruficollis), žluna černohlavá (Picus erythropygius), datel bambusový (Gecinulus viridis), datel kruhoocasý (Hemicircus canente), pita ušatá (Pitta phayrei), pita rezavohlavá (Pitta oatesi), pita modrokřídlá (Pitta moluccensis), pita Gurneyova, pita kápová (Pitta sordida), pita azurová (Pitta cyanea), pita pobřežní (Pitta megarhyncha), šest druhů lobošovitých, drozd tmavoboký (Zoothera marginata), drozd severočínský (Turdus feae), majna barmská (Acridotheres burmannicus), slavík kaliopa (Luscinia calliope), čtyři druhy rodu Enicurus, drozdovec purpurový (Cochoa purpurea), drozdovec zelený (Cochoa viridis), brhlík velký, sojkovec karmínovolící (Liocichla phoenicea), timálie stříbrouchá (Leiothrix argentauris), timálie králíčkovitá (Pteruthius aenobarbus), chocholáček barmský (Yuhina humilis), sýkořice menší (Paradoxornis atrosuperciliaris), sýkora nádherná (Melanochlora sultanea), amada modrolící (Erythrura prasina), strdimil rudohřbetý (Aethopyga gouldiae) a hýl šarlatový (Haematospiza sipahi).

Thajsko má pouze dva endemity – břehuli bělookou (Pseudochelidon sirintarae), která bohužel nebyla pozorována od roku 1980 a timálii bambusovou (Stachyris rodolphei), která také několik let nebyla spatřena a může se jednat pouze o formu timálie rezavočelé (Stachyridopsis rufifrons).

Během měsíční expedice pokrývající sever i jih země můžete vidět přes 420 druhů. Během kratšího výletu směřujícího do severních partií Thajska se dá vidět kolem 250 druhů.

7. Zajímavé lokality

Nejlepším místem v Bangkoku, hlavním městě Thajska, je na ptáky park Lumpini, kde se vyskytují majna barmská, mandelík indický (Coracias benghalensis) a bulbul proužkouchý (Pycnonotus blanfordi). Pozor ale na ptáky vypuštěné Thajci, kteří tak činí proto, že tím potěší Buddhu.

Rangsit
Mokřiny a rákosiny poblíž Rangsitu, severně od Bangkoku, nejsou právě tou nejmalebnější ornitologickou lokalitou Thajska, ale dá se tu pozorovat řada zajímavých vodních ptáků a několik sibiřských zimujících pěvců. Mnohé druhy zmíněné níže jsou tu k zastižení pouze od listopadu do začátku dubna. Odbočte k východu z dálnice 1.9 km severně od letiště Don Muang poté, co přejedete vodní kanál. Po dalším 1,5 km odbočte k severu podle ukazatelů na „SSTI“ (Siam Synthetic Textile Industries). Na konce km dlouhé cesty se věnujte bludišti jezírek a rybníků.

Početná kolonie brodivých se nachází v Ban Lung Chom, blízko Suphanburi, asi 120 km severozápadně od Bangkoku. Hnízdí tu tisíce zejozobů asijských (Anastomus oscitans) a nocovat sem zalétá pelikán skvrnozobý (Pelecanus philippensis) a nesyt indický (Mycteria leucocephala). Ze Suphanburi směřujte na Ban Thasadet a pak na Ban Lung Chom, kde se nachází pozorovací věžička.

Cestou z Bangkoku do NP Khao Yai je možné vidět timálku krasovou (Napothera crispifrons) v okolí kláštera Wat Tampraprotisat, který leží asi 12 km od KM 128 dálnice č. 2. Zkuste ji hledat v obvykle prázdném řečišti pod klášterem. K dalším druhům, které tu byly zaznamenány, patří vousák zelenouchý (Megalaima faiostricta), pita ušatá, pita modrokřídlá (duben až září) a ťuhýk barmský (Lanius collurioides).

Národní park Khao Yai
Stálezelný les dvojkřídláčovitých dřevin v areálu parku je domovem velmi zajímavých druhů jihovýchodní Asie. Většina z místních „specialit“ včetně kukačky rudozobé, pity ušaté a azurové, je ale velice plachá a nenápadná a vyžaduje si delšího hledání.

NP Khao Yai najdete asi 200 km severovýchodně od Bangkoku (správa NP provozuje autobusovou linku z Bangkoku). Z Bangkoku se jede po dálnici č. 1, pak se odbočí na dálnici č. 2 (1 km před Saraburi). Na KM 165,5, 5 km před Pak Chong, odbočte vpravo na dálnici č. 2090. Vstup do parku je na KM 23 této silnice. Ptákům se věnujte odsud po sídlo správy parku na KM 37, podél silnice mezi sídlem správy parku a okolím Motor Lodge na KM 40 a podél stezek, zvláště Trailu č. 1 (pita ušatá, loboš stříbroprsý – Serilophus lunatus), Trailu č. 6 (bažant prelát, kukačka rudozobá, trogon rudohlavý – Harpactes erythrocephalus a podél potůčků pita azurová) a Trailu č. 7 (ledňáček vlnkovaný – Lacedo pulchella). Kukačka rudozobá byla také pozorována v blízkosti divokých prasat v okolí. Okolí Motor Lodge je vhodné pro noční druhy ptáků a jezero je atraktivní pro rorýsa bělořitého (Hirundapus cochinchinensis) a hnědohřbetého (Hirundapus giganteus). Pozor na pijavice.

Jedinečná břehule bělooká bývala zimním návštěvníkem a zdržovala se mezi nocujícími vlaštovkami obecnými v Bung Boraphet, v prostředí mělkého sladkovodního jezera ležícího několik km jihovýchodně od Nakhon Sawan, severně od Bangkoku. Od roku 1980 neexistuje její prokázané pozorování. Umístění jejího hnízdiště sice zůstává neznámé, přesto je tento krásný druh považován za vyhynulý. Návštěvníci Bung Boraphetu tu mohou ale najít řadu vodních druhů ptáků, ze kterých se mohou radovat, zatímco je opustí jejich sen o pozorování břehule bělooké. Vidět mohou kachničku obojkovou (Nettapus coromandelianus), poláka černohlavého (Aythya baeri) – prosinec až březen, bukáčka skořicového (Ixobrychus cinnamomeus), motáka černobílého (Circus melanoleucos) – listopad až březen, chřástala hnědoprsého (Porzana fusca), chřástala popelavého (Porzana cinerea), chřástala rohatého (Gallicrex cristatus), ostnáka bažantího (Hydrophasianus chirurgus), ostnáka hnědoocasého (Metopidius indicus), bekasinu sibiřskou (Gallinago stenura) – listopad až březen, ouhorlíka indomalajského (Glareola maldivarum), lasoleta šedohlavého (Artamus fuscus) a cistovníkovce proužkovaného (Megalurus palustris). Nejlepší je k pozorování ptáků využít lodi, která se dá půjčit na severním a jižním břehu.

Bažant paví (Polyplectron bicalcaratum) a páv zelený (Pavo muticus) se vyskytují v přírodní rezervaci Huai Kha Khaeng v blízkosti Bung Boraphet. Obtížně se sem ale dostává, návštěvníci nejsou příliš vítáni a rezervace je ohrožena plánovanou stavbou vodní přehrady. Výzkumná stanice v Khao Nang Rum leží 50 km od Lam Sak (doporučeno je použít off road) a lze se sem dostat po silnici z Uthai Thani. K pozorování si vyberte sušší les kolem Khao Nang Rum (vlha modrobradá – Nyctiornis athertoni, žluna černohlavá, loboš tmavý – Corydon sumatranus), blízké pohoří Khao Kheo (koroptev pruhokřídlá, koroptev zelenonohá, bažant paví, zoborožec žlutobradý – Aceros waldeni a pita modrokřídlá) a okolí správy rezervace, 16 km zpět směrem na Lam Sak. Najít páva zeleného si vyžaduje dvoudenní trek. K dalším druhům, které zde byly pozorovány, patří pita ušatá, pita rezavohlavá, suříkovec růžový (Pericrocotus roseus), lejsek modrooranžový (Muscicapella hodgsoni), bulbulec bělohrdlý (Alophoixus flaveolus), křivozobka korálovozobá (Pomatorhinus ferruginosus), timálie rezavočelá (Stachyridopsis rufifrons), timálie skvrnitokrká (Stachyris striolata), timálie bělokápá (Gampsorhynchus rufulus), ze savců pak hulman tmavý (Trachypithecus obscurus) a gibon lar (Hylobates lar).

Národní park Nam Nao
Lesy tohoto parku ležícího uprostřed severního Thajska mají podobnou avifaunu jako Khao Yai, ale můžeme tu očekávat také datla bambusového a amadu modrolící, dva druhy vázané k rozsáhlým bambusovým porostům.

Vchod do parku leží 50 km východně od Lom Sak na dálnici č. 12. Věnujte se dvěma km silnice před správou parku, stezce River Trail (bažant stříbrný, datel bambusový), která začíná u piknikové plochy na druhé straně řeky od kempu a stezce Ridge Trail. Kempu je dobré se vyhnout, zvláště o víkendech, protože návštěvníci rádi zůstávají vzhůru celou noc.

Malé městečko Umphang nacházející se 163 km jižně od Mae Sot poblíž barmských hranic, leží v blízkosti rozsáhlých stálezelených a sušších dvojkřídláčovitých lesů, ve kterých žije řada místních druhů včetně bulbula proužkouchého a chocholáčka barmského. Dále je tu k vidění koroptev oranžovohrdlá (Arborophila rufogularis), holub žlutořitý (Treron oxyura), zoborožec pruhoocasý (Bycanistes cylidricus), strakapoud pruhoprsý (Dendrocopos atratus), sojkovec bělokrký (Garrulax strepitans), timálka krasová a timálie králíčkovitá. Věnujte se okolí 50 km dlouhé silnice směřující k jihu z Umphangu a kterékoli postranní stezce nebo pěšině.

Národní park Doi Inthanon
Nejvyšší thajské pohoří je jednou z ornitologicky nejlepších oblastí v zemi. Na úpatí hor zarostlých suššími opadavými lesy a ve vyšších polohách horskými lesy, bylo zastiženo přes 380 druhů ptáků včetně žluny černohlavé, pity rezavohlavé, drozda tmavobokého, drozda severočínského, drozdovce purpurového a zeleného.

Silnice k 2596 m vysokému vrcholu Doi Inthanon začíná 1 km severně od Chom Tong, který se nachází 57 km jihozápadně od sjezdu z dálnice č. 108 na Chiang Mai. Nejlepší doba k výletu na rašeliniště obklopující porosty pěnišníků na vrcholu kopce nastává po rozednění před tím, než se tu objeví hordy turistů. Buďte připraveni na chladný začátek dne, co se teploty týče, ale na horký začátek ptáčkařského dne, protože k specialitám vázaným na rašeliniště patří koroptev oranžovohrdlá, holub kouřový (Columba pulchricollis), pita rezavohlavá, drozd tmavoboký a severočínský, timálie žlutoocasý (Minla strigula), sýkora žlutobrvá (Sylviparus modestus) a hýl tmavý (Carpodacus nipalensis). Cestou dolů z kopce je výborným místem Jeep Track na KM 37,5, kde se vyskytuje drozdovec purpurový a zelený, také drozd severočínský, tesie zlatohlavá (Tesia olivea), budníček šedolící (Seicercus poliogenys) a timálie brýlatá (Actinodura ramsayi). Rokliny vpravo u KM 37,5 silnice vedoucí k vrcholu jsou obtížně dostupné, ale dá se v nich vidět pita rezavohlavá a sojkovec bělokrký. Od silnice vedoucí k vodopádům Mae Chem mrkněte do lesa u prvního odpočívadla nebo u sloupu č. 4, slezte dolů potůčkům a jděte jimi jako pěšinou. K dalším dobrým níže položeným místům na ptáky patří KM 34 (lelek indický – Caprimulgus indicus, sýkořice černohrdlá – Paradoxornis nipalensis), okolí správy parku u KM 31, vodopády Vachurathon na KM 20,7 (drozdek šedohřbetý – Enicurus schistaceus, rehek šedý – Rhyacornis fuliginosa) a potok na KM 12 (drozdek černohřbetý – Enicurus immaculatus – překročte řeku a jděte vpravo). Pruh sušších opadavých lesů pod KM 28 je domovem zajímavých druhů včetně sokolíka obojkového (Microhierax caerulescens), sokolíka bělokostřecového (Neohierax insignis) a krásné žluny černohlavé. Tyto druhy byly také pozorovány kolem KM 10. Mnozí birdeři zastavují v Mr Deang´s Cafe u správy parku na jídlo, kde vymýšlejí další taktiku po přečtení místního ornitologického deníku.

Částečně lesnaté hory Doi Suthep a Doi Pui, 16-21 km z Chiang Mai po dálnici č. 1004 mohou nabídnout podobné druhy jako NP Doi Inthanon, včetně jestřábce světlebřichého (Botastur liventer) a sokolíka obojkového. Dále se tu vyskytuje žluva tenkozobá (Oriolus tenuirostris), rehek bělobřichý (Hodgsonius phaenicuroides), moudivláček ohnivočelý (Cephalopyrus flammiceps) a dlask skvrnitokřídlý (Mycerobas melanozanthos). Mrkněte na stezku u KM 16, okolí kláštera v Doi Suthep a stezku k vrcholu Doi Pui, která začíná u kontrolního bodu na konci silnice.

Doi Chiang Dao
Zbývající borové lesy v Doi Chiang Dao nedaleko barmských hranic na severu Thajska jsou přístupné terénním automobilem a žijí tu dvě velké rarity – bažant Humeové a brhlík velký. Jedná se také o jediné známé místo výskytu endemické timálie bambusové, která ale může být pouze formou timálie rezavočelé a která tu nebyla zaznamenána už řadu let.

Terénní automobil se dá půjčit v Chiang Mai. Z dálnice č. 7 sjedete podle ukazatelů na „Highland Forestry Development Project“ 67,5 km severně od Chiang Mai. Poté jeďte po cestě, která na KM 20 odbočuje vpravo a rozděluje se po dalších 5 km. Zde zaparkujte a prohlédněte její okolí. V borových porostech, obvykle v úseku jednoho km, by se tu měl vyskytovat brhlík velký.

Doi Ang Khang
Divoké, většinou odlesněné kopce pohoří Doi Ang Khang nedaleko barmských hranic v severním Thajsku, jsou domovem několika místních vzácných druhů, jako je např. brhlík velký, sojkovec proužkoprsý (Garrulax merulinus), sojkovec karmínovolící, sýkořice skvrnitoprsá (Paradoxornis guttaticollis) a sýkořice menší (Paradoxornis atrosuperciliaris).

Asi 15 km jihozápadně od Fangu na silnici Chiang Mai-Thaton (silnice č. 107), odbočte na KM 137 k západu na prudce stoupající silnici. Po asi 19 km, před kontrolním stanovištěm, zahněte k jihu na silnici vedoucí k lesnatému pohoří po levé straně, kde se vyskytuje brhlík velký. Tento krásný pták se dá také vidět v zalesněném pohoří na jihu, kam se vede ta stejná cesta. Pokračujte po ní přes kontrolní stanoviště až k vesnici Ban Khoon ležící 6 km za kontrolním stanovištěm. Řada dalších zajímavých druhů se vyskytuje kolem Ban Khoom, zvláště pak v okolí zemědělské výzkumné stanice a podél silnice pod vesnicí.

Bramborníček černohřbetý (Saxicola jerdoni) zimuje v malém počtu na travnatých plochách podél řeky Mae Kok v Thatonu, 170 km severně od Chiang Mai. Tento vzácný bramborníček byl v posledních letech zaznamenán podél severního břehu řeky východně od Thatonu. K dalším zimujícím druhům, které byly zastiženy v rákosinách jihovýchodně od Thatonu, patří moták černobílý, křepelka čínská (Coturnix chinensis), perepel žlutonohý (Turnix tanki), slučice pestrá (Rostratula benghalensis), bekasina sibiřská, ouhorlík indomalajský, čejka šedohlavá (Vanellus cinereus), slavík kaliopa, cetie skvrnitá (Bradypterus thoracicus), cvrčilka žíhaná, budníček zlatohlavý (Phylloscopus proregulus), rákosník tupokřídlý (Acrocephalus concinens) a strnad šedotemenný (Emberiza fucata).

Kulík dlouhozobý (Charadrius placidus) a bramborníček černohřbetý zimují podél řeky Mekong v Chiang Saen na laoské hranici a polák černohlavý se vyskytuje na jezeře 7 km jižně od města.

V hustém sekundárním lese v Khao Ang Ru Nai, v jihovýchodním Thajsku, se vyskytuje kvakoš indomalajský (Gorsachius melanolophus), kukačka rudozobá, pita ušatá, pita azurová, pita modrokřídlá (duben až září) a kraska krátkoocasá (Cissa thalassina). Tato rezervace, která není oficiálně přístupná veřejnosti, se nachází asi 14 km jižně od Bang Nong Khok a dá se do ní dostat z Bangkoku přes Chachengsao, Phanom Sarakham a Sanam Chai Khat. Na jejím území nejsou silnice, pouze 12 km dlouhá stezka k vodopádu, která je ale pro birding vynikající. K dalším druhů, které tu byly pozorovány, patří bažant prelát, kukačka ametystová (Chrysococcyx xanthorhynchus), ledňáček vlnkovaný, datel kruhoocasý, jora velká (Aegithina lafresnayei), majna barmská, majna žlutohlavá (Ampeliceps coronatus) a navíc místní gibon kápový (Hylobates pileatus).

V jihovýchodním Thajsku se také vyskytuje v okolí Khao Sabap, v NP Namtok Phliu koroptev rezavohnědá, kterou spolu s pitou ušatou a žluvou stříbrnou (Oriolus mellianus – listopad až březen) nalezneme i v přírodní rezervaci Khao Soi Dao, 62,5 km severně od Chanthaburi.

Zajímavé mokřady, porosty mangrovu, bahnité plochy, rybníčky k chovu krevet a saliny se prostírají na kraji Thajského zálivu (Gulf of Thailand) v Samut Sakhon, 50 km jižně od Bangkoku. Ve velkých počtech tu zimují táhnoucí bahňáci, včetně vodouše říčního (Heteroscelus brevipes) – duben až květen, slukovec asijský (Limnodromus semipalmatus – duben až květen), jespák velký (Calidris tenuirostris – duben až květen), jespák rudokrký (Calidris ruficollis), jespák dlouhoprstý (Calidris subminuta), stejně jako holub papouščí (Treron vernans), střízlíkovec sírožlutý (Gerygone sulphurea) a strdimil hnědolící (Anthreptes malacensis). Dostanete se sem tak, že pojedete z Bangkoku k jihovýchodu po silnici č. 35, pak na KM 50 odbočíte k východu, směrem k 2 km vzdálené vesnici Langan ležící na pobřeží. Prohlédněte bahnité plochy kolem mola nebo jděte prozkoumat pobřeží směrem k severu.

Národní park Kaeng Krachan
Tento park v sousedství barmské hranice, ležící jihozápadně od Bangkoku, je největší v Thajsku (3083 km2). Převažují v něm stálezelené lesy, ve kterých žijí ty druhy ptáků, které tu mají jižní hranici svého výskytu zasahujícího do Barmy a severního Thajska. Zároveň se tu vyskytují druhy na severním okraji svého areálu, ke kterému náleží pevninská část Thajska a Malajsie. Zaznamenáno tu bylo přes 310 druhů, přičemž 200 z nich se dá pozorovat během pouhých pěti dní. Patří k nim holub Seimundův (Treron seimundi), vzácně pozorovaný zoborožec běloprsý, pět druhů lobošovitých (Eurylaimidae), izolovaná pupulace straky vruboocasé (Temnurus temnurus) a bulbul proužkouchý.

160 km jihozápadně od Bangkoku leží město Phetburi (Phetchaburi). 20 km jižně od něj, v Tha Yung, sjeďte z dálnice č. 4 a pokračujte ke 30 km vzdálené správě parku v Khao Phanoen Tung (odbočte vlevo těsně před vesnicí Kaeng Krachan pod přehradou). Ke správě parku je nejlépe přijet mezi 9:00 a 16:00, abyste zastihli některého ze zaměstnanců parku, který vám zajistí ubytování a povolení ke vstupu. Od správy parku vede 36 km dlouhá cesta do hor, která je na ptáky velice dobrá (auta patřící správě parku se dají půjčit), zvláště okolí KM 15-18 (koroptev zelenonohá, pita azurová, žluva stříbrná), KM 24-25 (pozemní druhy podél cesty), KM 27-28 (koroptev pruhokřídlá, holub Seimundův, zoborožec běloprsý, datel Rafflesův – Dinopium rafflesii, straka vruboocasá), KM 32 (sojka vruboocasá, žluva stříbrná, timálie bělokápá) a KM 36 (zoborožci). Koroptev lesní (Caloperdix oculea) se vyskytuje podél prudce klesající stezky k vodopádu Tho Thip (2,5 hodiny chůze), která začíná na konci silnice. Pozor na tygry.

Národní park Khao Sam Roi Yot
V tomto parku vyrůstají lesnaté vápencové útesy přímo z pobřežních porostů mangrovů a bahnitých ploch, kde se zdržuje řada bahňáků, včetně vodouše ochotského a kulíka malajského, a vypínají se nad rozsáhlou oblastí mokřadů, rybníků, rákosin se specifickou avifaunou.

Z Bangkoku se do parku dá dostat autem po dálnici č. 4 směřující k jihu přes Hua Hin. Pak na KM 286,5 ležícím 6,5 km severně od Kui Buri odbočíte k východu ke správě parku vzdálené dalších 15 km. Kulík malajský se vyskytuje v zátoce jihovýchodně od správy parku a na bahnitých plochách a plážích asi 10 km jižně od správy parku. Majna žlutohlavá, lejsek lesní (Cyornis tickelliae) a sojkovec chocholatý (Garrulax leucolophus) se vyskytují na kopcích severně od správy parku. Pozor na velká horka.

Krabi
Rozsáhlá oblast mangrovů pod vápencovými útesy v Krabi, na západním pobřeží poloostrovního Thajska, je domovem řady mangrovových druhů ptáků, jako je např. chřástalec maskový, ledňáček hnědokřídlý a pita pobřežní.

Do Krabi, ležícím v jižním Thajsku, se dá po silnici dostat z Bangkoku (12 hodiny jízdy) nebo z Phuketu, který má s Bangkokem letecké spojení. Nejlepším způsobem jak vidět mangrovové (chřástalec maskový se dá od poloviny 90. let najít jen velice obtížně) a pobřežní druhy ptáků, je zajistit si místo na výletní lodi směřující k mangrovům, bahnitým plochám a písečným náplavům s Mr Dai. To se dá zařídit v Mrs Lee´s Chan Pen Café, které leží na břehu řeky a kde mnozí birdeři snídají. Zamluvit se tu dá také výlet k ostrovům Ko Phi Phi. Bez lodi se dají prohlédnout okrajové mangrovové porosty kolem města. Lze se k nim dostat po cestě, která 2 km severně od města míří k východu, po stezce naproti rozhlasovému vysílači severně odsud a po cestě jdoucí od rozhlasového stožáru jihozápadně od města směrem k západu. Kulík malajský byl pozorován na brzo ráno pláži Ao Nang před příjezdem vyznavačů opalování.

V kavárně Mrs Lee´s Chan Pen Cafe v Krabi se dá domluvit vyhlídková plavba (2 hodiny) k ostrovům Ko Phi Phi s výskytem fregatky malé (Fregata ariel), fregatky Andrewsovy (Fregata andrewsi), rybáka bělotemenného (Sterna sumatrana), holuba nikobarského a strdimila hnědolícího. Nádherné je tu potápění a šnorchlování. Holub se dá vidět pod kolonií kaloňů na strmém svahu na severním cípu ostrova Ko Ma, kam se dostanete drahým lodním spojem z hlavního ostrova Phi Phi Don. Tyto zvláštní ptáky je ale snazší pozorovat v Národním parku Mu Ko Similan zmíněném níže. S fregatkami je to horší, ale často se pozdě odpoledne shromažďují na kanále mezi Phi Phi Ley a Ko Bida Noy před tím, než letí na nocoviště na Ko Bida Noy. K jarním migrantům (konec března) patří na ostrovech Ko Phi Phi kvakoš indomalajský, chřástal rudonohý (Rallina fasciata), pita kápová, pita modrokřídlá, drongo vraní (Dicrurus annectans), drozd oranžovohlavý (Zoothera citrina) a špaček mongolský (Agropsar sturninus). Na Phi Phi Don je dostatek ubytovacích možností. Dalším z ostrovů přístupných lodí z Krabi je Sa Pra Nang, kde na útesech obklopujících přílivovou lagunu nocuje ketupa malajská (Bubo ketupu). Dá se pozorovat po krátkém prudkém výstupu do svahu nad turistickým střediskem.

I když už to není jako dřív, přesto je malý proužek nížinného lesa známý jako Ban Bai Chong, nacházející se podél silnice směrem na Ao Luk, 15 km od Krabi, stále ještě zajímavý z hlediska výskytu několika malajských druhů jako je např. kukačka vousatá (Cuculus vagans), kukačka Diardova (Phaenicophaeus diardi), kukačka indonéská (Phaenicophaeus curvirostris), klecho menší (Hemiprocne comata), loboš žlutočerný (Eurylaimus ochromalus), žluva černohlavá (Oriolus xanthonotus), suříkovec ohnivý (Pericrocotus igneus), bulbul olivohnědý (Pycnonotus plumosus), strdimil tlustozobý (Arachnothera crassirostris), strdimil brýlový (Arachnothera flavigaster) a k místním vzácnostem patří pita páskovaná (Pitta guajana) a pita kápová (březen až květen).

Jednou z nejlepších asijských lokalit na holuba nikobarského je ostrov číslo 4, oblíbená destinace vyznavačů potápění a šnorchlování, která je součástí Národního parku Mu Ko Similan (2,5 hodiny plavby rychlou lodí západně od Phuketu a dostupný také z Thap Lamu poblíž Krabi). Holubi se dají vidět při prohlížení odpadků pocházejících z otevřené restaurace nebo v blízkosti kempu. K dalším druhům, které se zde vyskytují, patří orel bělobřichý (Haliaeetus leucogaster), holub dvoubarvý (Ducula bicolor) a rybák uzdičkový (Onychoprion anaethetus).

Khao Nor Chuchi
(Oblast s vyloučeným lovem Khao Pra Bang Khram)
V nížinných lesích této významné rezervace přežívá jediná známá a životaschopná populace pity Gurneyovy (24-34 párů), velice vzácného druhu, který je na prahu vyhynutí v důsledku vymizení téměř všech nížinných lesů poloostrovního Thajska. Většina ptáků se tu zdržuje při zemi a ne příliš hustě. Během několika hodin se tu dá pozorovat jen několik málo druhů. Při delším průzkumu určitě odejdete alespoň s jednou pitou a několika dalšími malajskými druhy (např. ledňáček rezavolímcový, medozvěstka malajská – Indicator archipelagicus) v zápisníku.

Z dálnice č. 4 sjeďte u garáží Esso těsně před Khlong Thom (Chlong Thong) 40 km jižně od Krabi. Odsud je to 18 km do Ban Bang Tieo a další 2 km ke správě rezervace. K místům, kde byla dříve pita Gourneyova pozorována, patří okolí dřevěného můstku (stezka B a C) a otevřenější cesta podél okraje lesa. Tento druh je nejaktivnější a nejhlasitější v dubnu a květnu. Poblíž správy rezervace je krásné přírodní jezírko, kde se můžete ochladit v přestávkách mezi pozorováním ptáků.

Vodouš ochotský (říjen až duben) a pobřežník černobílý nocují n Hat Tub, což je ostrůvek kousek od ostrova Ko Libong, ke kterému se dá dostat na lodi (90 minut plavby) z Kan Tang (blízko Trangu). K dalším zde pozorovaným druhům patří volavka žlutozobá (Egretta eulophotes – říjen až duben), koliha východní (Numenius madagascariensis – říjen až duben), jespák velký (říjen až duben), dytík křivozobý (Esacus recurvirostris), kulík malajský, ketupa malajská a pita pobřežní.