birdwatcher.cz

Uruguay

Oficiální název: Uruguayská východní republika
Hlavní město: Montevideo
Rozloha: 176 220 km2
Počet obyvatel: 3 415 920 (odhad 2005)
Oficiální jazyk: španělština, mix portugalštiny a španělštiny (hranice s Brazílií)
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: římští katolíci (66%), protestanti (2%), židé (1%), nevěřící nebo jiné (31%)
Čas: SEČ -3
Měna: uruguayské peso (UYU)
Víza: Občané ČR vízum k turistickému pobytu do 90 dnů nepotřebují (od 9.11.1999 je v platnosti všeobecná bezvízová dohoda). Přihlašovací povinnost v Uruguayi zavedena není, cizinci pouze na hraničním přechodu vyplňují vstupní/výstupní formulář.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Uruguayská republika leží na jihovýchodě Jižní Ameriky při pobřeží Atlantského oceánu. Většinu území tvoří nížiny a pahorkatiny, pobřeží je nízké lagunovité, sem tam s močály. Podnebí je subtropické, vegetace stepní, v údolích řek se rozkládají galeriové lesy (www.bedekr.cz).
Většinu povrchu Uruguaye tvoří travnatá pampa se zbytky lesů rostoucích na nízkých kopcích dosahujících výšky 610 m n. m. a v jejich okolí. Jižní a východní pobřeží je lemováno lagunami a mokřady, které tvoří tzv. Banados del Este, mokřadní oblast významnou v kontextu celé Jižní Ameriky. Podél západní hranice s Argentinou protéká řeka Río Uruguay.

2. Čas k návštěvě

Místní klima je velmi proměnlivé. Obecně se dá říci, že zimy (duben až září) jsou tu vlhké a větrné a léta (většinou od prosince do března) sušší. Zima je také nejvhodnější dobou k návštěvě, ačkoli podél pobřeží budou panovat vysoké teploty.

3. Doprava

Skvělá infrastruktura je využitelná díky rozsáhlé síti autobusových linek. Půjčovny automobilů fungují v Montevideu. K dispozici je také levná železniční síť.

4. Bezpečnost a zdraví

Doporučeno je očkování proti žloutence a tyfu. Uruguay je přátelská země s minimem politických problémů, osobní bezpečnost není nutno řešit.

5. Ptačí druhy

Tato malá a relativně drahá země byla většinou ptáčkařů opomíjena už jen z toho důvodu, že zde žije jen velice málo pro Jižní Ameriku zajímavých druhů. Přesto je v Uruguayi k dispozici skvělá infrastruktura, pro tuto oblast vhodná určovací literatura a pro objevitele, kteří se zajímají o krátkokřídlé, hrnčiříkovité a tyranovité, je tu k zastižení několik velice vzácných a druhů s plošně omezeným výskytem.

V Uruguayi se dá najít 68 z 92 čeledí pravidelně se vyskytujících v Jižní Americe, což je jen o jednu méně než v Paraquayi. K zastižení je tu deset z pětadvaceti čeledí neotropických endemitů a čtyři z devíti čeledí jihoamerických endemitů. Chybí tu trubačovití (Psophiidae), kulík šedý (Pluvianellus socialis), hoacin chocholatý (Opisthocomus hoazin), gvačaro jeskynní (Steatornis caripensis), mucholovkovití (Conopophagidae), dále slunatec nádherný (Eurypyga helias), momotovití (Momotidae), leskovcovití (Galbulidae), lenivkovití (Bucconidae), tukanovití (Rhamphastidae) a pipulkovití (Pripridae). K hojně zastoupeným patří vrubozobí, chřástalovití (Rallidae), hrnčiříkovití (Furnariidae), tyranovití (Tyrannidae), lindušky a vlhovcovití (Icteridae).

Na jihoamerické poměry je seznam ptáků pozorovaných v Uruguayi chudý, má pouze 404 položek. Vyskytuje se tu dokonce méně druhů než na souostroví Trinidad a Tobago, které představuje jen zlomek plochy Uruguaye. Na druhou stranu má Uruguay sice čtvrtinu plochy Chile, ale jen o 40 druhů méně.

K místním zajímavostem patří nandu pampový (Rhea americana), harpyjovec černý (Harpyhaliaetus coronatus), chřástal tečkovaný (Coturnicops notatus), chřástal paraguayský (Laterallus leucopyrrhus), chřástal argentinský (Porzana spiloptera), seriema rudozobá (Cariama cristata), slučice jihoamerická (Nycticryphes semicollaris), štítonos světlozobý (Chionis alba), racek argentinský (Larus atlanticus), rybák bělohlavý (Sterna trudeaui), hrnčiřík prostý (Furnarius rufus), hrnčiřík pampový (Asthenes hudsoni), ostrochvostka šedobřichá (Synallaxis cinerascens), ostrochvostka žlutohrdlá (Cranioleuca sulphurifera), ostrochvostka rákosní (Limnornis curvirostris), ostrochvostka mokřadní (Limnoctites rectirostris), hrnčiřík křiklavý (Pseudoseisura lophotes), bylinorubec bělopásý (Phytotoma rutila), tyranovec černobílý (Xolmis dominicanus), tyranovec modrozobý (Knipolegus cyanirostris), tyranovec vlajkoocasý (Alectrurus rizota), tangara diamantová (Stephanophorus diadematus), tangara hnědohřbetá (Tangara preciosa), kněžík bažinný (Sporophila palustris) a vlhovec paraguayský (Xanthopsar flavus).

Uruguay nemá vlastní endemické druhy, ale areál rozšíření některých druhů (např. kněžík bažinný) je v podstatě ohraničen státními hranicemi. Vzhledem k omezené nabídce nemůže birdwatcher počítat s výsledky srovnatelnými s jinými jihoamerickými zeměmi. Během týdenního pobytu na jihovýchodním pobřeží můžete zastihnout přes 100 druhů.

6. Zajímavé lokality

Okruh Montevideo – Chuy – Minas
Na tomto okruhu o délce přibližně 800 km můžete pozorovat přes 100 druhů ptáků. Cesta vede 330 km východně od Montevidea do Chuy na brazilských hranicích a vnitrozemím zpět k západu přes Lascano a Minas. Na východě zahrnuje i Banados del Este (300 000 ha), nejvýznamnější mokřadní oblast v Uruguayi, kde bylo zaznamenáno např. 10 000 labutí černokrkých (Cygnus melanocoryphus), 1 000 labutí koskorob (Coscoroba coscoroba), ale i chřástal tečkovaný, ostrochvostka mokřadní, tyranovec černobílý a vlhovec paraguayský.

K dalším neobvyklým druhům zde patří tinama skvrnitá (Nothura maculosa), čírka šedoboká (Calonetta leucophrys), harpyjovec černý, chřástal tečkovaný, chřástal ypecaha (Aramides ypecaha), racek argentinský, rybák bělohlavý, datel paraguayský (Veniliornis spilogaster), ostrochvostka olivohřbetá (Cranioleuca obsoleta), ostrochvostka mokřadní, tyranovec černobílý, tyranovec rezavobřichý (Neoxolmis rufiventris, duben až září), kardinál šedý (Paroaria coronata), tangara diamantová, strnadec menší (Emberizoides ypiranganus), kněžík mokřadní (Sporophila collaris), kněžík bažinný, prelátek šedomodrý (Cyanoloxia glaucocaerulea), vlhovec žlutohnědý (Pseudoleistes virescens), vlhovec paraguayský a vlhovec červenohlavý (Amblyramphus holosericeus).

Racci argentinští se vyskytují v ústí řeky Río Soca, 5 km východně od Atlántidy, 45 km východně od Montevidea. Jedná se „přírodní“ lokalitu nejbližší hlavnímu městu. Zaměřte se na mokřady lemující řeku. Poté jeďte dalších 94 km k východu do Punta del Este (139 km východně od Montevidea). Labutě koskoroby se zdržují na lagunách severně od města. Dalších 72 km jízdy k východu vás přivede do města Rocha (211 km od Montevidea). Cesta vede přes oblasti křovin, kolem lagun a pastvin, což jsou výborné biotopy na ptáky. Kolem městačka Rocha byly pozorovány následující druhy – chřástal ypecaha, kolibřík savanový (Hylocharis sapphirina), datel paraguayský, ostrochvostka olivohřbetá, bylinorubec bělopásý, tangara diamantová, kněžík bažinný a prelátek šedomodrý. V La Palomě, 28 km jižně od Rochy, se dá vidět potápka velká (Podiceps major), fregatka vznešená (Fregata magnificens) a rybák bělohlavý.

Dalších 95 km východně od Rochy leží NP Santa Teresa, kde se vyskytuje tyranovec rezavobřichý (alespoň v prosinci). O dalších 24 km dále k východu se na hranicích s Brazílií nachází Chuy (330 km východně od Montevidea). Na mokřadech v okolí se vyskytuje řada vodních druhů ptáků včetně kachničky šedoboké. Harpyjovec černý, datel paraguayský, tangara diamantová a strnadec menší se zdržují kolem pevnosti San Miguel přibližně 25 km severozápadně od Chuy, cestou vnitrozemím na Lascano. Cesta z Chuy na Lascano, kde se dá vidět vlhovec červenohlavý, prochází přes zamokřené pastviny a savanu s palmami. Z Lascana se pokračuje jihozápadně k městu Minas, kde stojí za pozornost parky s vodopády a lesní porosty. Odsud je to 90 km zpět do Montevidea.

Pro ptáčkaře by mohl být zajímavý NP Quebrada de los Cuervos, skalnatá oblast protkaná říčkami, která se nachází 325 km severovýchodně od Montevidea. 20 km severně od Treinta y Tres (286 km severovýchodně od Montevidea) odbočte k západu na 19 km dlouhou silnici procházející parkem.

K pozorování druhů typických pro pampu je dobrá silnice směřující z Montevidea k severozápadu na Salto ležící u řeky Río Uruguay. Dá se tu vidět třeba nandu pampový, který se také vyskytuje u Termas del Arapey. 61 km severně od Salta odbočte k východu na silnici směřující k 35 km vzdálenému Termas del Arapey. V okolí je k zastižení řada druhů žijících v pampě.

Krajina zemědělských usedlostí v okolí Artigas, 100 km východně od Bella Unión, v odlehlém severozápadním cípu Uruguaye při hranicích s Brazílií, je vhodná k nalezení vzácného kněžíka bažinného