birdwatcher.cz

Uzbekistán

Pro Uzbekistán a další čtyři středoasijské republiky (Kazachstán, Turkmenistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán) se užívá pojmenování Turkestán. V této rozlehlé oblasti pouští, stepí, jezer a pohoří můžete vidět středoasijské endemity, druhy východního Mediteránu a druhy Himálajské, vyskytující se na západním okraji svého areálu rozšíření. Základní informace se tedy budou u všech těchto zemí shodovat. Rozdíl bude jen v seznamu ornitologicky zajímavých lokalit.

Oficiální název: Uzbecká republika
Hlavní město: Taškent
Rozloha: 447.400 km2
Počet obyvatel: 26 410 416 (2004)
Oficiální jazyk: Uzbečtina
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: 88% sunnitský Islám v mírné podobě
Čas: SEČ +4
Měna: uzbecký sum (UZS)
Víza: Cestování občanů ČR do UZ je upraveno vízovým režimem pro držitele všech druhů pasů. UZ nemá v ČR svůj efektivní zastupitelský úřad či jiný konzulární úřad, žádosti českých občanů o uzbecké vízum vyřizují konzulární úřady UZ ve třetích zemích, nejblíže jsou velvyslanectví ve Vídni, v Berlíně a ve Varšavě. Generální konzulát ve Frankfurtu nad Mohanem. Další variantou je Moskva.
Podrobné informace: wikipedia, ministerstvo zahraničních věcí ČR

1. Přírodní podmínky

Uzbekistán leží v západní Asii u Aralského jezera. Střed a západ území je tvořen nížinou, na východ zasahují horská pásma Ťan-šanu. Podnebí je tu suché kontinentální, rostlinstvo pouštní a polopouštní. Jedná se o málo rozvinutý stát s nízkou negramotností. Takřka polovinu území pokrývají pastviny (zdroj: bedekr.cz).

2. Čas k návštěvě

Turkestán, ve kterém obecně panují horká léta a studené zimy, se hodí navštívit mezi květnem a zářím. Najdete tu pouště, stepi, lesy podél řek, mokřady, jezera a horská pohoří se smrkovými porosty, jalovcovými stanovišti a alpinskými loukami.

3. Doprava

Nejefektivnější cestování vám poskytne pohodlný terénní automobil s pohonem 4×4, jehož použití je v mnoha oblastech víceméně nutné.

4. Ubytování a stravování

K ubytování je povinností použít turistické hotely ve městech, které mají základní vybavení. Mnohé z nich jsou přímo u letišť.
Místní kuchyně je lehce kořeněná a dá se spláchnout vínem či vodkou.

5. Bezpečnost a zdraví

Doporučeno je očkování proti žloutence a tyfu.

6. Ptačí druhy

V Turkestánu bylo zaznamenáno kolem 500 druhů ptáků. Ke zdejším specialitám patří velekur himálajský (Tetraogallus himalayensis), jeřáb panenský (Anthropoides virgo), srpatka ibisovitá (Ibidorhyncha struthersii), keptuška stepní (Vanellus gregarius), racek velký (Larus ichthyaetus), racek reliktní (Larus reliktus), stepokur kirgizský (Syrrhaptes paradoxus), holub západoasijský (Columba eversmanni), strakapoud bělokřídlý (Dendrocopos leucopterus), slavík nádherný (Luscinia pectoralis), iranie bělohrdlá (Irania gutturalis), rehek středoasijský (Phoenicurus erythronotus), rehek bělokřídlý (Phoenicurus erythrogastrus), sedmihlásek Sykesův (Hippolais rama), sedmihlásek pustinný (Hippolais languida), pěnčík středoasijský (Leptopoecile sophiae), pěnice uzdičková (Sylvia mystacea), brhlík velký (Sitta tephronota), sýkora bělolící (Periparus rufonuchalis), sýkora sýkora středoasijská (Parus bokharensis), sýkora azurová (Parus cyanus), sýkora žlutoprsá (Parus flavipectus), moudivláček bělobrvý (Remiz coronatus), kalandra bělokřídlá (Melanocorypha leucoptera), kalandra černá (Melanocorypha yeltoniensis), vrabec saxaulový (Passer ammodendri), vrabec pustinný (Passer simplex), pěvuška černohrdlá (Prunella atrogularis), hýl červenokřídlý (Rhodopechys sanguinea), hýl pustinný (Rhodopechys obsoleta), hýl Brandtův (Carpodacus rhodochlamys), hýl růžovoprsý (Carpodacus puniceus) a endemická strakule saxaulová (Podoces panderi).

Během třítýdenního výletu pokrývajícím velkou oblast Turkestánu se dá vidět přes 300 druhů ptáků.

7. Zajímavé lokality

Buchara
Tohle uzbecké město se nachází v rozlehlé oáze v poušti Kyzylkum. Na jaře se tu i v městských zahradách zdržuje řada tažných druhů. Nejlepší lokality leží na hranici zavlažovaných zemědělských pozemků, v místech rybníků a rákosin, ve kterých se ukrývají vodní ptáci včetně čejky běloocasé (Vanellus leucurus).
Buchara leží ve vzdálenosti dvou hodin jízdy na sever od Chardzhou. Nejzajímavější mokřiny, které zahrnují několik rybníků, leží na jih a na východ od města.

Bez zajímavosti nejsou ani bavlníková pole a sady v okolí Samarkandu, což je starověké uzbecké město ležící na tzv. Hedvábné stezce, východně od Buchary. Pozornost si zaslouží také lesnatá údolí při patě pohoří Ťanšan (Tien Shan), ležící jen hodinu jízdy jižně od města. Vyskytuje se tu sýkora žlutoprsá a v létě pak poštolka jižní (Falco naumanni), lejskovec rajský (Terpsiphone paradisi), iranie bělohrdlá (Irania gutturalis), pěnice mistrovská (Sylvia hortensis) a strnad stříbrohlavý.
Podobné druhy lze spatřít v okolí lyžařského střediska Chimgan severovýchodně od Taškentu.