birdwatcher.cz

KRISTIANSTAD (Švédsko)

Jarní tah jeřábů v Kristianstads Vattenrike

Přílet jeřábů na přelomu března a dubna je v Kristianstads Vattenrike (překlad: bohaté mokřady Kristianstadu) dlouho očekáván jako předzvěst přicházejícího jara. V posledních letech odpočívá stále větší množství těchto krásných ptáků nedaleko města Kristianstad. Najednou se tu dá vidět 3.000 až 5.000 ptáků.

Během dne vyhledávají jeřábi kvůli potravě místa, kde pole sousedí se zamokřenými loukami. Nocují v mělké vodě v mokřadu u Pulkenu a podél jižního výběžku jezera Hammarsjön, kde se cítí bezpečni před predátory.

Pravidelná sčítání jeřábů naznačují, že se tu během jarního tahu ukáže celkem 10.000 až 15.000 ptáků. Aktuální informace o jejich počtech se dají každé jaro najít na webových stránkách Kristianstads Vattenrike (www.vattenriket.kristianstad.se/).

Za večera někdy dokonce i během dne se dají vidět velká hejna jeřábů na zamokřených loukách jižně od muzea pod otevřenou oblohou v Pulkenu.

The Crane Committee (Jeřábí výbor)

Jarní přílet jeřábů se kryje s obděláváním půdy a jarním osevem ječmene a jarních odrůd pšenice. Čerstvě zaseté zrno je oblíbenou potravou jeřábů, kteří tím místním zemědělcům způsobují jistou škodu. Zatímco farmáři mají z jejich příletu těžkou hlavu, tak široká veřejnost milovníků přírody přijímá tento fakt s radostí.

Mladí jeřábi, kteří zůstávají v oblasti po celé léto, jsou sice potenciálním nebezpečím také pro bramborová pole, ale významné škody nebyly zaznamenány ani ze strany desíti či patnácti párů jeřábů, kteří tu hnízdí. Ve snaze předejít jakýmkoli konfliktům zájmů a ve snaze jednoznačně stanovit podmínky řešení otázky jeřábů byl na podzim roku 1997 založen tzv. Jeřábí výbor. Tento výbor působí v rámci Biosferické rezervace Kristianstads Vattenrike a jsou v něm zástupci Federace švédských farmářů (Federation of Swedish Farmers – LRF), místních zemědělců, Švédské společnosti pro ochranu přírody (Swedish Society for Nature Conservation – SNF), místní Ornitologické společnosti, magistrátu města Kristianstad a regionální správy ve Skane.

Na základě zkušeností získaných během naučné exkurze, kterou členové Jeřábího výboru uskutečnili na podzim roku 2002 na shromaždiště jeřábů v oblasti Rügen-Bock nedaleko Stralsundu v severním Německu a na základě vlastních zkušeností a znalostí, byla založena v oblasti Kristianstads Vattenrike krmná políčka určená především pro jeřáby. Pěstuje se tu hlavně ječmen. O účinnosti tohoto rozhodnutí se mohli nejen členové výboru přesvědčit už na jaře roku 2005, kdy se na těchto krmných místech shromáždilo přes 1.000 ptáků. Farmáři jsou spokojeni, protože škody na jejich plodinách jsou minimální a veřejnost je spokojená také, protože jeřábi se dají snadno pozorovat jak při krmení, tak při svých zásnubních tancích.

Některé z ploch ležících v pláních jižně od Kristianstadu, na kterých
se dají přes den pozorovat jeřábi při hledání potravy.
Mapa: Karin Magntorn a Magistrát města Kristianstadu.
Zdroj: LUNDIN G. and authors. 2005: CRANES – where, when and why? Supplement 2005 no. 43 of Var Fagelvärd,
Swedish Ornithological Society.