birdwatcher.cz

16.3.2013: S Tómou u Lednických rybníků

Včera se objevil Tóma Grim, pokecali jsme, popili a dnes za slunečného, ale také mrazivě jiskřivého rána vyrážíme ven. Vyprovází nás ptačí zpěv a jemné bubnování, které vyluzuje samice strakapouda velkého na plechový cylindr kovové tyče vyrůstající ze střechy našeho domu.

Na ploše podmáčeného pole u Blučiny poletují špačci a čejky. Nedaleko nás hledají potravu dva kulíci zlatí. Tento druh je v poledních dnech hlášen z mnoha míst republiky i v poměrně vysokých počtech. Tóma si mne ruce – nový druh, který u nás ještě neviděl. Pak už jedeme k Pastvisku u Lednice a cestou několikrát zastavujeme a prohlížíme okolí. Z topolů se ozývají brkoslavi a na loukách odpočívají husy velké. Objevuje se několik drozdů zpěvných a na kraji blízkého lesa sedí dvojice krkavců. Nad námi se ozývají hlasy lindušek lučních.

Na Mlýnském rybníce se většina ptáků zdržuje v jeho západní části. Přesouváme se za nimi. Je tu asi 750 hus polních a 30 hus běločelých. Drží se v kompaktním hejnu a než si je stačím pořádně prohlédnout, tak je zvedá orel mořský a husy přelétají na opačný konec hladiny. Škoda. Lituji toho ještě víc, když na jedné fotce letícího hejna později nacházím husu polní s límcem. Na vodě je také 14 roháčů. Jsou pohromadě jako by zrovna přilétli. Na kraji lesa pozorujeme asi 10 drozdů zpěvných. Vypadá to, že právě přilétla jejich hlavní vlna. Prostřední rybník se zdá být prázdný, ale pod hrází se krčí volavky popelavé, rákosí prohledávají roháči a na druhé straně je vidět 23 morčáků velkých.

V západní části Hlohoveckého rybníka se pohybuje 9 husic liščích a na kraji sedícího hejna racků chechtavých hledá potravu 7 jespáků bojovných, jeden vodouš rudonohý a jeden kropenatý. Dvakrát se mi zdálo, že slyším zřetelný zpěv pěnice černohlavé, ale pak už se neozval. I tady jsou drozdi zpěvní. Z hráze Nesytu jsou vidět chocholačky a poláci velcí. Objíždíme ho a na druhé straně potkáváme Viléma Vyhnálka s kolegou, kteří tu kroužkovali. Dozvídáme se, že v Zámeckém parku se už objevil první kvakoš a oni sami viděli čápa černého, pochopa a dva poláky malé. Na vodě je vidět asi dvě stovky hus běločelých a minimálně 50 hus velkých. Mezi poláky velkými, chocholačkami, lyskami a čírkami obecnými se vyjímá samec zrzohlávky a párek lžičáků. I přes svítící slunce je docela zima. Je čas se vrátit.

Kulíci zlatí (Pluvialis apricaria) jsou teď hlášeni z mnoha míst republiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *