birdwatcher.cz

9.2.2013: Husy jsou pryč

Poslední dny přituhlo a teploty klesly pod nulu. Sníh před tím roztál a nový už nenapadl. Dnes jsem se chystal na husy. Konečně jsem se chtěl věnovat jen jim a pořádně si prohlédnout hejna pod Pohořelicemi. Když ale k polím přijíždím, tak je všude nezvyklý klid a ticho. Na hnojišti je jen pár desítek šedivek a havranů. Po husách ani památky. Na obloze se neukáže ani malé hejnko. Smůla. Říkám si, že se snad posadily k Drnholci, ale tam také nejsou. Většinou jsou slyšet aspoň jednotliví ptáci, ale tentokrát vůbec nic.

Kousek před Drnholcem odbočuji do polí. Loví tu samice pilicha a o kus dál také nádherný stříbřitě zbarvený samec. Z větrolamu vzlétá káně, ale také jestřáb. Pak zastavuji u řepkového pole poblíž Troskotovic a prohlížím labutě, které se tu pasou. Krom patnácti labutí velkých (10 ad.+ 5 juv.) se tu stále ještě zdržuje rodinka labutí zpěvných (2 ad.+ 3 juv.). Husy nikde.

Prázdné je i strniště u letiště před Drnholcem. Je tu jen 24 kvíčal a pár vrabců polních, když nepočítám káně lesní (5 ex.) a poštolku posedávající na berličkách i na zemi. Pod mostem v Drnholci proudí vzedmutá Dyje. Je tu jen několik kachen a lysek. Konečně nacházím několik hus v poli za křižovatkou na Brod nad Dyjí. Jde jen o 63 hus velkých a 3 běločelky.

Přes Brod nad Dyjí se dostávám zase k Dyji. Na vodu právě přistává několik desítek hus velkých. Nejspíš jsou to ty stejné, které jsem prohlížel před chvílí. Počítám 47 morčáků velkých a 15 morčáků malých. Na krajních stromech hájku za řekou sedí dvojice dospělých orlů mořských. Metr od nich je mladý orel. Hlasitě pokřikují. Další pár loví nad řekou. Na Mušovské zdrži je vidět dalších 52 morčáků velkých. Nádrž je téměř bez ledu.

Jedu dál přes Pasohlávky. V polích severně vidím sedat do polí několik desítek hus. Nejspíš to budou zase jen husy velké. Vypadá to tak, že severské husy zmizely k jihu. Na hrázi potkávám Honzu Bínu. Na Věstonické zdrži je kolem ostrůvku s kostelíkem vidět 12 hus velkých a 4 orli mořští. K jihu proudí desítky aut s polskými SPZetkami.

Nejvíc ptáků je na volní hladině Novomlýnské zdrže. U Strachotína mezi hoholy, chocholačkami a poláky velkými plave také hoholka lední. Podél břehu mezi Strachotínem a a Šakvicemi počítám 315 hoholů, 470 chocholaček, 380 poláků velkých, 4 kopřivky, 550 kachen divokých, 19 labutí velkých, 8 racků bělohlavých, 2 orly mořské, 4 kaholky (M+3F) a jednoho roháče. Ve vzduchu se objevuje několik hus polních. Jede se domů.

Jeden z kalousů ušatých (Asio otus) z Drnholce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *