birdwatcher.cz

9.2.2019: Desítky tisíc severských hus

Co nevidět začne kroužkovatelská sezóna, začnu pobíhat po lesích nad Brnem a hledat teritoria šoupálků dlouhoprstých. Na birdwatcherské výlety pod Pálavu nebude čas. Proto se teď snažím využít každou volnou víkendovou chvilku k pozorování hus, kterých je v okolí Pohořelic letos nezvykle mnoho. A nezvykle častá jsou i pozorování bernešek tří druhů a hus malých. Koho by tato výjimečná konstelace nepřitahovala, zvlášť když má pro zimující husy slabost jako já?

Pod Pohořelicemi odbočuji na Vlasatice a jsem u prvních hejn severských hus. Jsou rozprostřena po širokém okolí. Jejich počty jsou ohromující – v blízkém okolí je dobře 15000 ptáků. Přidává se ke mně Belgičan Paul. Nacházíme bernešku bělolící a přesouváme se k vedlejšímu hejnu. Občas vysvitne slunce, které máme za zády a hejno je krásně čitelné. Jsou v něm další 4 bernešky bělolící, jedna berneška rudokrká a u husy běločelé registruji bílý límec s vysílačkou a číslem 20. Husy šněrují oblohu, ozývají se, ale jsou ve střehu. Dokáže je zvednout i obyčejné káně. Vracíme se k prvnímu hejnu, do kterého právě kouká Radek s Aničkou. Zdá se, že husy už znají moji modrou čepici a bez problémů se přibližují. Z bažantnice pokřikují tokající bažanti a troufají si dost blízko. Zastavují u nás výletníci z Olomouce, kteří si pořídili víkendový domek v Dolních Dunajovicích. Z pohledu přes naše stativáky jsou nadšeni.

Popojíždíme dál k Vlasaticím. I tady jsou severské husy v polích s názvem Zeleninový hon. Odhadem přes 20000 ptáků. Neuvěřitelné. Prvně nalézáme husici rezavou. Pak tři bernešky bělolící a já odečítám dva černé límce běločelek. (Jedním je stará známá YEC límcovaná v prosinci 2010 v Nizozemsku, kterou jsem už několikrát potkal. Druhou je 5S3, která dostala svůj límec v lednu 2017 také v Nizozemsku a ještě 6.2.2019 byla odečtena v Německu). Pak narážíme na skupinu jedenácti bernešek rudokrkých. Husy se přeskupují a vzadu za nimi poletuje luňák červený a v poli sedí několik kání. Z oblohy nad námi opakovaně zaznívá jednoduché vábení skřivana polního a lindušek lučních. Ve stativácích nám tentokrát uvízl kříženec bernešky bělolící a husy běločelé, kterého jsem potkal minulý týden u Vilémova. Jako poslední nalézáme bernešku tmavou. Vítr se do nás opírá, a i když je jižní, jsme rádi za každou vrstvu oblečení. I tak je to dokonalá podívaná. Je po poledni, jede se na papec do Ivaně. Podél silnice, kde jsme ráno začínali jsou stovky a tisíce husí.

Po jídle se s ostatními loučím a jedu se podívat ke Starému rybníku. Obloha se vyčistila a zamrzlá hladina plná odpočívajících hus je nádherně nasvícena. Běločelek je odhadem 8000. Projíždím nejbližší hejna a zase tu máme jednu bernešku rudokrkou a dvě bernešky bělolící. Na kraji hejna bíle svítí celý ostrov racčích těl – odhadem 1800 racků chechtavých a 150 racků bělohlavých. Husy se přeskupují, ale v největších koncentracích jsou až u severního břehu. Pomalu se autem vydávám blíže. Z rozšířeného místa na hrázi si je pak můžu krásně prohlédnout. Bernešky rudokrké jsou 2, hus tundrových je vidět asi 10, ale je tu také zhruba 300 hus velkých, mezi kterými registruji límce. Jsem teď v závětří a slunce mě příjemně hřeje do zad. Límce hus velkých jsou především naše, červené – S27, S82, S91, S93 a S97, ale je tu i žlutý maďarský H325, který mi trvá odečíst nejdéle. Velkou radost mám ovšem z dalšího černého límce husy běločeléSG5. (Doma se ta radost ještě násobí, protože zjišťuji, že tento houser byl kroužkovaný v srpnu 2013 jako dvouletý až na ostrově Kolgujev při arktickém pobřeží Ruska – asi 2850 km vzdušnou čarou odsud. Límcem pak byl vybaven v květnu 2017 u Kologrivu, který leží cca 530 km SV od Moskvy). Je po třetí odpoledne, když nadšený z dnešního dne břeh rybníka opouštím.

Ještě se na skok stavuji u polí pod Pohořelicemi. Všechny husy z širého okolí se teď přesunuly sem. V polích tu musí být přes 40000 ptáků. Slunce už svítí ve špatném úhlu, abych si ještě prohlédl nejbližší řady. Balím to a odjíždím. Dnes to byla čistá nádhera.

Mnohé husy běločelé (Anser albifrons) se pohybovaly jen kousek od silnice.

Občas se náhodou podaří mezi letícími husami zachytit třeba bernešku rudokrkou (Branta ruficollis).

Pozorování hejn severských hus je za slunečného počasí a mimo dobu lovu úžasným zážitkem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *