birdwatcher.cz

15.3.2014: Po dlouhé době Lednické rybníky

Krásné počasí posledních dní je pryč. Po ránu je obloha pod pavučinou šedivé oblačnosti. Vycházející sluneční koblih se v ní ztrácí po několika minutách. Jedu k jihu. Chci se mrknout k Lednickým rybníkům.
Napřed odbočuji z dálnice k Blučině. Kus podmáčeného pole, kde v předchozích dvou letech stála voda, vypadá teď dost vyschlý, ale zdání klame. Stojí tu pár malinkých louží a hlína je pořád místy až čvachtavě vlhká. Kromě všudypřítomných čejek se z velké louže na staveništi ozývá trojice vodoušů rudonohých.
Za Podivínem na chvilku zastavuji u Trkmanky. Hned u silnice šplhá po stromě datel a konečně se tu ozývá i budníček menší. Další budníčci menší zpívají na Pastvisku. Jdu si prohlédnout novou pozorovatelnu. Je lépe umístěna, než ta předchozí a krásně se z ní dá nahlédnout na vodní hladinu skrytou jindy rákosím. Už se tu ozývají moudivláčci, dva samci šplhají po rákosových stéblech asi 20 m ode mě. Na vodě je kromě čírek obecných i samec čírky modré a pokřikují odtud i potápky malé. I přes ranní chlad jsou poryvy větru občas docela vlahé. Všude zpívají ptáci, z lesa bubnují šplhavci a co chvíli nade mnou přeletí volavka popelavá nebo kormorán.
U Mlýnského rybníka se do mě opírá už docela silný vítr. Na hladině jsou vidět 3 potápky černokrké a kolem ostrůvku kormoráni. Přejíždím na druhou stranu. Odsud je rozhled lepší. V párech plave u břehu 18 hus velkých, pak je tu 6 hvízdáků, opět čírka modrá, snad šest stovek lysek a k západu přeletuje 50 hus polních. Podél jižního břehu Prostředního rybníka je asi 75 zrzohlávek a 5 lžičáků. Početně ale zase vedou lysky (360 ex.) a chocholačky (100 ex.). I tady je rozpárováno 22 hus velkých. Na Hlohoveckém rybníce je hus velkých 82. Přibyli další lžičácikopřivky, ale jsou tu i hoholiostralky, pár husic liščích a hvízdáci.
Vítr dále sílí a na hladině Nesytu zvedá solidní vlny. Jdu se nejprve projít k pozorovatelně u Výtopy. Tam, kde byl dřív topolový větrolam, teď vítr prudce profukuje. Rybník není na plném stavu. Na mělčině jsou čejky, pár husic liščích, ale i pět bekasin a 32 jespáků bojovných. Nad hranu bednění vystrkuji na pozorovatelně jen hlavu, aby mi vítr necloumal stativákem. Objevuje se vodouš kropenatý a pak přilétá kulík říční. Nízko nad stromy křičí orel mořský. Jarní navrátilce reprezentují 4 potápky černokrké a zimující kachny ještě pětice kaholek. Přesouvám se na další pozorovatelnu blíže Sedleci. Zde si poznamenávám dalších 17 husic. Na mělčině stojí 20 volavek bílých a 40 popelavých. Poté se jdu ještě projít k lávkám. Jespáci bojovní přilétají kousek ode mě. Ukazuje se čáp černý a znovu orel mořský, který pro zábavu zvedá ptačí osazenstvo mělčin. Opakovaně. Při pohledu zpět k pláži si všímám, že topolový lem podél severního břehu rybníka taky utrpěl ztráty a připomíná teď vylámané zuby. Hmm, uvidíme, co se tu ještě letos bude dít. Vše se mění – už jen ta asfaltová cyklostezka se zákazy vjezdu – a nevím, jestli je to vždy k dobru. Za pozorovatelny jsem ale vděčný.
Vracím se proti silnému nárazovému větru. V úrovni Pasohlávek vidím na poli za benzinovou pumpou přistávat do pole husy. Vystupuji, ale právě začíná pršet. Silný vítr zvedá prach z polí. Prohlížím husy jen krátce. Jde o tři tisícovky běločelek. Nejsou ani moc daleko. Pasou se a hlavy mají většinou sehnuté. Zachycuji jednu bernešku rudokrkou, pak bělolící a na okamžik husu malou. Znovu odečítám černý límec CCZ a při novém prohlížení se opět ukáže na chvilku husa malá. Déšť houstne. Je čas na návrat. Jedinou příjemnou věcí na tom mizerném počasí je dnešní Klub Evergreen ČR2 s „ornitologickou“ tématikou. Jan Smigmator a Dasha pouštění nádherné jazzové a swingové fláky, ve kterých se zpívá o ptácích. Rád si tento pořad ladím, když se vracím z terénu.

Část hejna jespáků bojovných (Philomachus pugnax) od Nesytu. Bahňáci se už vracejí a to je dobře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *