birdwatcher.cz

6.1.2013: Na Tři krále o druh dále

Počasí se změnilo na jarní. Teploty dosahují 7°C, sníh zmizel a ptáci se ozývají jako v předjaří. V polích je mokro a blátivo. Výlet do terénu nechávám na neděli.

Na silnici jsem až po východu slunce, které o sobě dává vědět jen chvíli oranžovým nádechem na východě mezi obzorem a nízkou oblačností. Pak už mizí. V úrovni Modřic mě míjí (7:35) několik větších hejn kavek směřujících od jihu do Brna. V úrovni Pohořelic potkávám ve vzduchu hejna hus (7:50). Letí vysoko a směřují k severu. Je jich zprvu asi 2500, ale následována jsou dalšími. Přelétají Pohořelice a severně od nich pak mění směr k západu. Oblohou se rozléhá křik dalších klínů. Celkem kolem prolétá odhadem asi 7-8000 ptáků. Některá sedají kdesi SZ od Pohořelic a další pokračují velkým obloukem k západu.
Mým cílem je Drnholec. Nejprve jdu kousek za náměstím prohlédnout dva nebo tři smrky v zahradách, na kterých posedává asi 20 kalousů. Pak se přesouvám k mostu přes řeku Dyji. Mezi labutěmi velkými se tu stále zdržuje jedna labuť zpěvná. Po proudu řeky se v úrovni korun pobřežních porostů pohybuje hlas brkoslava. Překvapivě nade mnou přelétá jediný pták.

Přes Brod nad Dyjí se dostávám k hrázi mezi Mušovskou zdrží a Dyjí. Dyje je pod ledem, ale směrem k Drnholci je v místech svého rozšíření rozmrzlá. Jdu se tedy mrknout kousek blíž volné hladině. Udivují mě počty morčáků malých, kterých počítám 64. Pak je tu povíc kormoránů, kachen, chocholaček a stromů pokácených bobry. Na kraji ledu a poblíž břehu jsou zbytky šesti kusů srnčí. Kdoví, co se tu stalo.
Ze tří míst následně prohlížím Mušovskou zdrž. Blízko Pasohlávek loví 31 morčáků velkých, 5 tupanů hnědých, ale také samice morčáka prostředního. Na ledě posedává 7 orlů mořských.

Věstonická zdrž je pod přelivem plná kachen. Na ledě je z jednoho místa možno vidět hned 19 orlů mořských. Překvapuje mě přítomnost lžičáka.

Stále se pozorně dívám, jestli náhodou ještě nenajdu potáplici žlutozobou, ale ta už je kdoví kde na svých potulkách Evropou. Kousek za Dolními Věstonicemi scházím od silnice k jižnímu břehu nádrže. Začíná poprchávat a kapky postupně houstnou. Je tu početné osazenstvo kachen, poláků velkých a chocholaček. Poznamenávám si ale také 22 kaholek, 64 hvízdáků, asi 60 hoholů, další dva orly mořské a husu polní. Na osamělé husy jsem dnes narazil už třikrát. Nejspíš se jedná o důsledek myslivecké činnosti v okolí. Postřelené husy jen bezradně plavou po hladině, nejsou schopny vzlétnout a dříve či později hynou. Bravo. Prší stále hustěji. Balím to.

Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) se zdržuje na Dyji v Drnholci již půldruhého měsíce od 18.11.2012.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *