birdwatcher.cz

Určování ptáků – prostředí

(doplněný překlad Birding Basics z webu The Cornell Lab of Ornithology)

Prostředí, ve kterém se určitý druh vyskytuje, je jeho domovem. Ptáci jsou v tomto směru vybíraví. Když si uvědomíte, v jakém prostředí právě daného jedince pozorujete, tak se vám značně zúží seznam druhů, ze kterého při identifikaci vybíráte.

Správné a rychlé určení závisí na pravděpodobnosti. Když víte, jaké druhy můžete v daném prostředí očekávat, tak máte v dalším určování výhodu. Když pak potkáte ptáka, kterého jste neočekávali, tak víte, že mu musíte věnovat další pozornost.

Prostředí výskytu je první i poslední otázkou, na kterou musíte při určování ptáků zodpovědět. Napřed se ptáte, co v daném prostředí můžete očekávat a nakonec si to znovu ověříte. Ještě více si to ulehčíte, když vezmete v úvahu geografickou oblast, ve které se pohybujete a roční období.

Pozorování ptáků s faktorem pravděpodobnosti

Když uvažujeme o prostředí, tak přemýšlíme především o typu vegetace – louky, mokřad s rákosem, borový les, listnatý les apod. Prostředí je také tvořeno ptačím společenstvem. Když jsme na lokalitě s určitým typem vegetace, tak dokážeme předvídat, které druhy se tu vyskytují.

Zoogeografická oblast západního Palearktu je domovem 63 druhů pěnicovitých (z nichž 17 hnízdí v České republice), 47 druhů dravců či 18 druhů sov. Bylo by nerozumné v každém okamžiku zvažovat možnost pozorování každého z těchto druhů. Vše je mnohem snazší, když si uvědomíte, v jakém biotopu se nacházíte.

Vezměme si příkladně naše cvrčilky. Nebudeme-li uvažovat jejich typické hlasové projevy, tak se s cvrčivou říční setkáme ve vlhkých listnatých mlazinách podél okrajů řek a bažin, nestačí jí jen nízké křoviny, cvrčilku zelenou potkáme i na místech s nízkou hustou vegetací, na mokřadech s trsy ostřic, ale i v jehličnatých školkách nebo na mýtinách a typickým prostředím cvrčilky slavíkové jsou rozsáhlé vzrostlé rákosiny u vody. Biotop nám napomůže rozlišit například dva velice podobné druhy rákosníků – obecného a zpěvného. Rákosník obecný je vázaný především na rákosiny, zatímco rákosník zpěvný obývá spíše bylinnou vegetaci na vlhkých stanovištích s tužebníkem, kopřivami nebo kerblíkem.

Ovšem pozor, když budete uvažovat jen v intencích toho, co můžete na dané lokalitě očekávat, tak se vám budou těžko odhalovat vzácné a nečekané druhy. Nejlepším způsobem k určení „špeků“ je ale znalost druhů běžných. Ty, které vám zbudou po určení běžných druhů, jsou právě těmi vzácnostmi. Pozorování ptáků s takto vnímaným faktorem pravděpodobnosti vám opět umožní rychlejší orientaci v terénu.

Několik typických druhů mokřadní lokality – potápka malá, chřástal vodní a moudivláček lužní.

Zcela jiné druhy nalezneme na stepní lokalitě či v opuštěných pískovnách – břehule říční, vlha pestrá, ťuhýk obecný.

A zase něco jiného nám nabídne vzrostlý les s převahou buku – holub doupňák, strakapoud bělohřbetý, lejsek malý či jestřáb lesní.

Areál výskytu

Není nutné, aby vás bolela hlava z toho, jak se snažíte naučit poznávat každého ptáka ve vašem určovacím klíči. Mohou tam být sice nakresleni pěkně vedle sebe a stránku po stránce, ale to ještě neznamená, že se všichni vyskytují na vaší zahradě nebo v místním parku.

Naučte se nejprve zkontrolovat areál rozšíření před tím, než se pustíte do určování. Zde bychom v rámci západního Palearktu mohli zvolit dva velice podobné druhy, slavíka obecného a tmavého, jejichž areály se v Evropě víceméně doplňují.

Faktem je, že se občas některé druhy ocitnou omylem mimo areál svého rozšíření a někdy je to až neuvěřitelné – ale to vše je součást zábavy zvané birdwatching. Přesto nezapomeňte na určování ptáků s faktorem pravděpodobnosti. Nejprve vždy porovnejte pozorovaného jedince s tím, co by se na dané lokalitě mělo vyskytovat normálně. Teprve když vyčerpáte všechny možnosti, tak si pečlivě začněte dělat poznámky.

Areály rozšíření slavíka obecného (vlevo) a slavíka tmavého se v Evropě doplňují.

Zdroj: Svensson, L., Grant, P., Mullarney K.&Zetterström, D., 2004: BIrds of Europe. Princeton University Press, Princeton.

Zkontrolujte si období roku

V mapce rozšíření určitého druhu najdete ještě další informace. Dozvíte se, kdy by se mohl daný druh nacházet na lokalitě. Některé druhy se dají pozorovat v určitých místech po celý rok – strakapoudi, brhlíci. Jiné zcela opouští naše území a další se tu pro změnu objevují jen v zimě. Tyto informace jsou užitečné.

Některé druhy s podzimem odlétají a jiné je nahrazují. Tento masový pohyb v období ptačí migrace dělá pozorování ptáků velice vzrušujícím.

Uvést mohu trochu extrémní příklad, který jsem řešil coby novic ornitologií nepolíbený. V zimě jsem pozoroval hnědavého pěvce s černou čepičkou. Tehdy jsem nad atlasem vážně uvažoval o pozorování pěnice černohlavé, i když se zjevně jednalo o babku. Jen jsem prostě přehlédl fakt, že je pěnice tažná a lámal si hlavu nad tím, který z obou druhů to mohl být.

2 Komentářů

  1. Eliška Leblová

    Dobrý den, několik dní po sobě pozorujeme na stromech na kraji luk hejna šedobílých drobných ptáčků,(z dálky, detaily není vidět). Mají ale nápadně krátké ocasy.

  2. Robert Doležal (Autor)

    Pěkný den, tohle je vždy oříšek. S ohledem na velikost, zbarvení a délku ocasu mě moc možností nenapadá. V hejnech jsou teď drobní čížci, v keřích větší vrabci polní, v otevřené krajině konopky. Chtělo by to zjistit víc detailů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *