birdwatcher.cz

7.- 8.8.2015: Tento způsob trávení noci…

Tropické dny s teplotami nad hranicí 35°C jsou unavující. Zvláště, když přicházejí v řadě za sebou, jeden za druhým, jako přes kopírák, s vybledle žhnoucí oblohou bez kouska mráčku. Jedinou denní dobou, která za takových dnů neztrácí svoje kouzlo, je pozdní večer a časné ráno. A přesně tuto dobu jsme si s Petrem Podzemním vybrali k pobytu v terénu.
Petr se druhým rokem podílí na odchytech v rámci projektu PALUSTRIS, který vyhlásil v loňském roce Martin Vavřík. Jde o zachycení tahu rákosníků zpěvných, který začíná záhy po hnízdění a vrcholí už koncem července. Odchyty probíhají v předem dohodnutých termínech a tento víkend spadá do jednoho z nich.
Brno opouštíme po osmé večer. Cestou zastavujeme v Pístovicích, kde tráví část prázdnin rodinka, a dvěma auty pokračujeme k místu, které jsem navrhl vyzkoušet. Projíždíme Vyškov a mírně stoupáme k jihu. Asi kilometr severně od Zouvalky odbočujeme do polí. Podél polní cesty se táhne úzký přerušovaný pás keřů s nízkých stromků. Kousek od něj je ale zhruba 15 m široký biokoridor nízké keřovité vegetace. Ten by mohl být výborný. Už za šera natahujeme jedinou 18 metrů dlouhou síť a pouštíme hlasovou provokaci.
Stmívá se, dole pod námi začíná zářit kulisa Vyškova a nad námi brzy vycházejí hvězdy. Stále je hodně teplo, může být dobře 25°C. Popíjíme pivko, kecáme a kocháme se tím dokonalým večerem. Oblohu přetíná výrazný proužek hoříčí Perseidy.
V jednu po půlnoci přináší Petr ze sítě bukáčka. Jsme daleko od jakéhokoli mokřadu a spíše na temeni kopce. Přesto se bukáček nechal zlákat hlasy rákosníků a cvrčilek, díky kterým považoval naše stanoviště za vhodný biotop. První rákosníci se začínají chytat až po čtvrté ranní. Dá se ležet jen tak na spacáku a pospávat. Celou noc je teplo.
Chytáme do půl deváté. Celé ráno před námi loví z elektrických drátů ťuhýk šedý, z pole se ozývá křepelka a nad námi přeletují straky. Během noci a rána uvízlo v síti 31 ptáků – rákosník zpěvný (2 ad.+ 2 1K), rákosník obecný (10 ad. + 3 1K), rákosník velký (1 ad. + 2 1K), drozd zpěvnýpěnice slavíková (3 ex.), pěnice hnědokřídlá (3 ex.), pěnice pokřovníbudníček většíťuhýk obecnýbukáček malý.
Brzy po ránu teplota rychle stoupá. Je čas se rozloučit a rychle se uklidit někam do stínu k rybníku. Tento způsob trávení noci mi ale připadá velice šťastným.

Mladý bukáček malý (Ixobrychus minutus) uvízl v síti v jednu ráno – daleko od mokřadu na temeni kopce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *