birdwatcher.cz

Nathan Pieplow: Proč mám rád spektrogramy?

(překlad z knihy Good Birders Still Don’t Wear White: Passionate Birders Share the Joys of Watching Birds)

Moji prarodiče vlastnili chatu v Black Hills v Jižní Dakotě. V té chatě byl starý slovník a v tom starém slovníku byla stránka s abecedami.

Jednalo se o celostránkovou tabulku řeckých, ruských, arabských, hebrejských a hindských písmen, kdy vedle každého z nich byla uvedena přibližná výslovnost v angličtině. Fascinovalo mě to, nejen kvůli nápadným a exotickým tvarům cizích písmen, ale i proto, že každý ten tvar v sobě obsahoval tajemný význam. Každá abeceda představovala tajný kód, který ve skutečnosti v jiné části světa každodenně používaly miliony lidí.

Nyní, v těchto dnech, mě fascinuje jiná sbírka nápadných tvarů a tajemných významů. Tentokrát jde o abecedu ptáků – počítačem generované grafy ptačích hlasů, kterým se říká spektrogramy.

Birdeři nemusejí být zvyklí považovat spektrogramy za abecedu. Ale spektrogram je textem, nikoli v přeneseném významu, ale ve skutečnosti. Stejně jako tato věta, je i spektrogram písemným vyjádřením ústní komunikace. Linie a křivky tvořící tuto větu zastupují zvuky stejně jako linie a křivky spektrogramu – a v obou případech má každá linie a křivka svůj význam pro ty, kdo mluví jazykem, ve kterém byl text vytvořen.

Spektrogram zpěvu budníčka většího (Phylloscopus trochilus) – zdroj: fssbirding.org.uk

Miluji spektrogramy pro jejich význam. Jsou v nich zakódovány ptačí záměry; vykreslují jejich vnitřní rozpoložení. Každý druh má své vlastní symboly pro agresi, varování, sexuální potřeby a hlad žadonících mláďat. Těm, kteří tyto kódy znají, spektrogramy vysvětlují, co pták dělá a proč.

Miluji spektrogramy pro jejich tajemnost. Je toho mnoho, co o ptačích hlasech nevíme, dokonce ani o hlasech některých běžných a široce rozšířených druhů. Kolik různých nápěvů může mít jediný drozdec hnědý? Kolik různých typů pískání může vydávat ostružka severní? Spektrogramy by nám to jednou mohly říci.

Spektrogramy miluji především pro jejich krásu. Některé spektrogramy odpovídají lidské kaligrafii, rozkvétají, jsou složité, je v nich napětí, rovnováha, půvab. Stejně jako práce každého kaligrafa zachycuje jeho vlastní styl, tak každý hlasově se projevující pták sleduje při zpěvu individuálně jedinečný spektrogram – jde o vlastní jedinečný podpis ve zvuku, výsledek letmého, ač opakovaného průsečíku původce zpěvu, způsobu vyjádření a jeho významu. Nejlepší vysvětlení, které jsem našel, uvádí Wikipedia u hesla šodó (japonská kaligrafie): „Pro jakýkoli konkrétní kus papíru má kaligraf pouze jednu šanci vytvořit štětcem… Štětec zachytí rozpoložení kaligrafa v konkrétním okamžiku.“ Stejně tak spektrogram vystihne rozpoložení ptáka v okamžiku, kdy vydá zvuk.

A je tu ještě jeden důvod, proč miluji spektrogramy. Pro mě představují jistotu. Jednoho dne, dříve, než bych chtěl, se na ně budu muset spolehnout, abych mohl pokračovat ve své kariéře ornitologa.

V naší rodině se vyskytuje věkem podmíněná ztráta sluchu, jejíž nástup pozoruji už několik let. Vloni na jaře jsem z vysoké jedle zaslechl podivné, neznámé štěbetání. Vzrušeně jsem si nasadil sluchátka a namířil směrový mikrofon do koruny stromu. Když se zvuk ozval znovu, značně zesílen, zůstal jsem v šoku, protože jsem zaslechl známý zpěv králíčka zlatohlavého. Moje zrádné uši odfiltrovaly všechny vysoké tóny a zanechaly mi jen útržky melodie. Takhle to teď mám se značným množstvím druhů. Uniká mi vysoké pípání sýkor a leskoti modrošedí zůstávají tichými, dokud nejsou blíže než šest metrů.

Když ale zapojím mikrofon do svého počítače, nebo do chytrého telefonu, mohu otevřít aplikaci, která v reálném čase generuje rolovací spektrogram veškerého zvuku zachyceného mikrofonem. Stroj za mě poslouchá svět a překládá ho do textu, který umím číst.

Pokud jednoho dne ztratím schopnost slyšet ptáky, vím, že budu moci sledovat, jak se na obrazovce posouvají jejich podpisy: elegantní autogramy skřivanů, graffiti vlhovců, složité kaligrafie bobolinka vysoko na obloze. Každý z nich napíše své jméno, znovu a znovu, nezaměnitelným rukopisem svého druhu. A já je budu číst se stejnou radostí, jakou mám, když poznám opeřence podle vzoru jeho šatu nebo proporcí těla. Budu moci zůstat ve spojení s ptáky prostřednictvím sociálních médií, kdy mi všichni moje staří přátelé budou psát zprávy v reálném čase.

Miluje spektrogramy, protože znamenají, že nepotřebuji dobré uši, abych se mohl těšit z ptačích hlasů. Zvuky jsou nepopsatelné a prchavé; spektrogramy jsou čitelné a dají se sbírat. Stejně jako abecedy ve slovníku mých prarodičů jsou oním tajným kódem, který mě nikdy neunaví učit se luštit.

TIPY, jak se naučit číst spektrogramy

  • Vyhledejte si na http://ebird.org/media jakýkoli druh ptáka a kliknutím přehrajte kterýkoli zvukový záznam. Spektrogram zvuku se bude během jeho přehrání posouvat. Pokud přidáte vlastní nahrávku k seznamu druhů na eBird, pak pro vás bude automaticky vygenerován její spektrogram.
  • Vyhledejte ve svém obchodě s aplikacemi „spektrogram“, abyste si mohli prohlédnout různé dostupné aplikace k vytváření spektrogramů ze zvukových souborů nebo v reálném čase.
  • Další informace k tomuto tématu naleznete v publikacích The Singing Life of Birds od Donalda Kroodsmana, The Sound Approach to Birding od Marka Constantina, na webu The Sound Approach, a také v Peterson Field Guide to Bird Sounds od autora této eseje.

NATHAN PIEPLOW je autorem Peterson Field Guide to Bird Sounds. Jako nadšenec do pořizování zvukových záznamů provozuje blog Earbirding.com zaměřený na ptačí hlasy. Nathan je také spolutvůrcem Colorado Birding Trail a bývalý redaktor časopisu Colorado Birds. Vyučuje psaní a rétoriku na University of Colorado v Boulderu.

Nathan Pieplow (zdroj: www.times-standard.com)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *