birdwatcher.cz

Zajímavá pozorování 2021

2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023
2024

Datum, druh, počet, lokalita, poznámka:


26.12.2021: husa polní (Anser fabalis), 2 ex., Jámy, Drnholec (BV, JM)
berneška tmavá (Branta bernicla), Jámy, Drnholec (BV, JM)
berneška bělolící (Branta leucopsis), 2 ex., Jámy, Drnholec (BV, JM)
bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), Jámy, Drnholec (BV, JM)
turpan černý (Melanitta nigra), VDNM III, Dolní Věstonice (BV, JM)
potápka rudokrká (Podiceps grisegena), VDNM III, Dolní Věstonice (BV, JM)


18.12.2021: berneška rudokrká (Branta ruficollis), VDNM II, Pasohlávky (BO, JM)
racek mořský (Larus marinus), VDNM II, Pasohlávky (BO, JM)


11.12.2021: koliha velká (Numenius arquata), 12 ex., Vrkoč, Pohořelice (BO, JM)
skřivan polní (Alauda arvensis), 30 ex., Zelnice, Horní Věstonice (BV, JM)


21.11.2021: kopřivka obecná (Mareca strepera), 75 ex., VDNM II, Pouzdřany (BV, JM)
hvízdák eurasijský (Mareca penelope), 330 ex., VDNM III, Strachotín (BV, JM)


6.11.2021: morčák prostřední (Mergus serrator), F, VDNM I, Pasohlávky (BO, JM)
potáplice malá (Gavia stellata), VDNM I, Pasohlávky (BO, JM)
potáplice severní (Gavia arctica), VDNM I, Pasohlávky (BO, JM)
potápka rudokrká (Podiceps grisegena), VDNM I, Pasohlávky (BO, JM)


12.9.2021: břehouš rudý (Limosa lapponica), Slanisko u Nesytu, Sedlec (BV, JM)


12.9.2021: volavka červená (Ardea purpurea), 5 juv., Dyje, Drnholec (BV, JM)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus), 51 ex., Dyje, Drnholec (BV, JM)
husice rezavá (Tadorna ferruginea), Dyje, Drnholec (BV, JM)
jespák křivozobý (Calidris ferruginea), 2 ex., Slanisko u Nesytu, Sedlec (BV, JM)
jespák písečný (Calidris alba), VDNM III, Strachotín (BV, JM)


28.8.2021: mandelík hajní (Coracias garrulus), Padělky, Vyškov (VY, JM)
orel křiklavý (Clanga pomarina), Padělky, Vyškov (VY, JM)


22.8.2021: mandelík hajní (Coracias garrulus), Padělky, Vyškov (VY, JM)
poštolka rudonohá (Falco vespertinus), Padělky, Vyškov (VY, JM)


20.8.2021: mandelík hajní (Coracias garrulus), Padělky, Vyškov (VY, JM)


31.7.2021: kulík pacifický (Pluvialis fulva), ryb. Rzovák, Dobříkov (UO, PA)


24.7.2021: kolpík bílý (Platalea leucorodia), 11 ex., Hlohovecký ryb., Hlohovec (BV, JM)
pisila čáponohá (Himantopus himantopus), 58 ex., Hlohovecký ryb., Hlohovec (BV, JM)
tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta), 35 ex., Hlohovecký ryb., Hlohovec (BV, JM)


16.7.2021: rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon), Nesyt, Sedlec (BV, JM)
chřástal malý (Porzana parva), Nesyt, Sedlec (BV, JM)


15.7.2021: rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon), Nesyt, Sedlec (BV, JM)


12.6.2021: orebice rudá (Alectoris rufa), 2 ex., Černovické terasy, Brn-Černovice (BM, JM)


6.6.2021: ouhorlík stepní (Glareola pratincola), U Studně, Bochoř (PR, OL)


15.5.2021: jespák šedý (Calidris temminckii), 5 ex., Lanžhot (BV, JM)
potápka rudokrká (Podiceps grisegena), Mlýnský ryb., Lednice (BV, JM)
husa tundrová (Anser serrirostris), 2 ex., Mlýnský ryb., Lednice (BV, JM)
kormorán malý (Phalacrocoax pygmeus), Nesyt, Sedlec (BV, JM)
chřástal malý (Porzana parva), Nesyt, Sedlec (BV, JM)


9.5.2021: strnad luční (Emberiza calandra), Nesyt, Sedlec (BV, JM)


8.5.2021: potápka rudokrká (Podiceps grisegena), Mlýnský ryb., Lednice (BV, JM)
jeřáb popelavý (Grus grus), 2 ex., Lanžhot (BV, JM)
volavka červená (Ardea purpurea), Rakvice (BV, JM)


30.4.2021: pisila čáponohá (Himantopus himantopus), 24 ex., Hlohovecký ryb., Hlohovec (BV, JM)
tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta), 40 ex., Hlohovecký ryb., Hlohovec (BV, JM)
volavka rusohlavá (Bubulcus ibis), Nesyt, Sedlec(BV, JM)


21.4.2021: bukač velký (Botaurus stellaris), Rakvice (BV, JM)
husice liščí (Tadorna tadorna), 122 ex., Hlohovecký ryb., Hlohovec (BV, JM)
morčák prostřední (Mergus serrator), 2M+3F, Nesyt, Hlohovec (BV, JM)


31.3.2021: sova pálená (Tyto alba), Blučina(BO, JM)


26.3.2021: slučka malá (Lymnocryptes minimus), Blučina (BO, JM)
bekasina otavní (Gallinago gallinago), 50 ex., Blučina(BO, JM)


14.3.2021: kulík zlatý (Pluvialis apricaria), 230 ex., Měnín (BO, JM)
sokol stěhovavý (Falco peregrinus), Měnín (BO, JM)


28.2.2021: kulík zlatý (Pluvialis apricaria), 50 ex., Měnín (BO, JM)


21.1.2021: racek mořský (Larus marinus), Mušovská zdrž VDNM, Pasohlávky (BO, JM)


21.1.2021: berneška bělolící (Branta leucopsis), 3 ex., Horní Věstonice (BV, JM)
racek mořský (Larus marinus), Mušovská zdrž VDNM, Pasohlávky (BO, JM)


16.1.2021: berneška bělolící (Branta leucopsis), 2 ex., Pasohlávky (BO, JM)


9.1.2021: koliha velká (Numenius arquatus), 10 ex., Novoveský rybník, Pohořelice (BO, JM)


3.1.2021: kormorán malý (Phalacrocoax pygmeus), 2 ex., Věstonická zdrž VDNM, Dolní Věstonice (BO, JM)
zedníček skalní (Tichodroma muraria), Pastorkův lom, Perná (BV, JM)
koliha velká (Numenius arquatus), 2 ex., Novoveský rybník, Pohořelice (BO, JM)


1.1.2021: husice nilská (Alopochen aegyptiaca), 2 ex., Věstonická zdrž VDNM, Pasohlávky (BO, JM)
rehek domácí (Phoenicurus ochruros), M, Pastorkův lom, Perná (BV, JM)
potáplice malá (Gavia stellata), Mušovská zdrž VDNM, Pasohlávky (BO, JM)
holub hřivnáč (Columba palumbus), Drnholec (BV, JM)
skřivan polní (Alauda arvensis), Drnholec (BV, JM)