birdwatcher.cz

Nový „Svensson“ – chyby a překlepy

Publikace Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu autorů Killiana Mullarneye, Larse Svenssona a Dana Zetterströma je na světě, nachází si své místo v regálech knihkupectví a zabydluje knihovny ornitologů, pozorovatelů ptáků a milovníků přírody. Po stránce obrazových příloh jde o dokonalé dílo. Aby i nový český překlad dosahoval kvality originálu, musel by být až na nějaký ten nevýznamný překlep bezchybný. Namátkou jsem bohužel zjistil, že ani nový „Svensson“ nezůstal ušetřen zlomyslností tiskařského šotka. Z toho důvodu bych chtěl na této stránce podchytit všechny zjištěné chyby a překlepy, které naleznu, aby si je čtenář mohl ve svém výtisku opravit.

Chtěl bych Vás tímto požádat o spolupráci. Pokud naleznete v Ptácích Evropy jakoukoli chybu, tak mi prosím napište, abych ji sem mohl uvést. Nakladatelství Ševčík, kde kniha vyšla, chystá na základě zjištěných nedostatků ke stažení pdf soubory stránek se zjištěnými chybami. Odkazy na tyto soubory budou uvedeny také zde.


Chyby a překlepy – vztahuje se k vydání z roku 2012, ve vydání z roku 2016 jsou již opraveny

– PDF soubory ke stažení obsahují návod k jejich opravě

Zadní a přední předsádka: „Topografie ptačího těla“
– u obrázku s popisem svrchní strany křídla jsou „ruční krovky“ chybně označeny jako „ruční letky“

Str. 8: Taxonomie a názvosloví (3. odst.): „status samostatného druhu“ nikoli „statut“
Str. 15: Labuť malá – popis u ptáka vpravo dole je: „bewickii“ nikoli „bewicky“
Str. 27: Čírka úzkozobá – letící pták vpravo dole: „tmavé konce“ nikoli „tmavé konci“
Str. 80: Kvakoš noční – druhové jméno je „Nycticorax“ nikoli „nyctirocax“
Str. 89: Orlosup bradatý – popis prostředního obrázku vlevo: „strávit“ nikoli „ztrávit“

Str. 113: Jestřáb lesní
– u mladého ptáka vlevo dole má být popis „juv. samec“, nikoli „ad. samec“

Str. 120: Sokol stěhovavý – počet hnízdících párů je podle nejnovějších údajů pro ČR (2012) „60-65 párů“, nikoli jen „25-30 párů“
Str. 134: Ústřičník velký – v názvu druhu má být „Ústřičník nikoli „Ústříčník „

Str. 145: Kulík hnědokřídlý
– v textu u juv. ptáka vlevo dole je zaměněn kulík hnědokřídlý za zlatého; správný popis je tedy: „obvykle šedší, méně žlutohnědý než k. pacifický a zlatý; výraznější kresba hlavy a protáhlejší konec těla“

Str. 160: Sluka lesní – v popisu hlasu má být zvýrazněno „pissp!
Str. 165: Jespák tundrový – popiska u ptáka vpravo nahoře má být „JESPÁK DLOUHOKŘÍDLÝ“ nikoli „JESPÁK DLOUHOŘÍDLÝ“
Str. 165: Jespák aljašský – dvě popisky u hlavy ptáka vlevo: nahoře „široká světlá“, dole „světlá tvář“
Str. 174: Určování chaluh v terénu (5. odst.): „Několik obecných rad“ nikoli „Několik obecný rad“
Str. 178: (2) Pelichání – „výměna peří od juvenilního po adultní“ nikoli „pod adultní“

Str. 185: Racek stříbřitý
– u obrázku racka vpravo nahoře patří popis „argenteus (Z Evropa)“, chybně je uvedeno „argentatus (Z Evropa)“

Str. 218: Hrdlička divoká – v Určování, 1. řádek „s rychlým“ nikoli „rychlými“
Str. 218: Hrdlička senegalská – Hlas, 1. řádek „o šesti krátkých slabikách“ nikoli „o šest“

Str. 238: Ledňáček říční
– v popisu má být „nohy jasně červené“, nikoli „nohy hnědavé“

Str. 241: Mandelík hajní – popisek vlevo dole má znít „často se rozhlíží z telefonních drátů“ nikoli „rozlíží“

Str. 276: Slavík obecný a slavík tmavý
– možná záměna zimoviště (?): slavík obecný končí cestu v Sahelu zatímco slavík tmavý letí až na jih Afriky, tato chyba je již v originále
– barva očí slavíka obecného je spíše tmavě hnědá než černá, ale z odstupu se jeví opravdu spíše jako černá – zde je možno doplnit originál (na obě nepřesnosti upozornil Pavel Kverek, http://pavelkverek.blog.cz/)

Str. 278: Slavík modráček – u popisu hlasu vypadlo slovo, má být „napodobit dokáže dokonce i zvonky soba“ nikoli „napodobit dokáže dokonce i soba“
Str. 279: Slavík modráček – u popisu „typů“ vpravo nahoře by bylo z hlediska jejich posloupnosti vhodnější uvést „(stř. a J Evropa)“ nikoli „(J a stř. Evropa)“; tato nepřesnost je i v originále
Str. 279: Iranie bělohrdlá – druhové jméno je „gutturalis“ nikoli „guttularis“
Str. 334: Budníček zlatohlavý – v odstavci určování: „… od budníčka pruhohlavého se liší …“ nikoli „budníčka žlutohlavého“
Str. 338: Lejsek šedý – chybí čárka za „rychlým výpadem“
Str. 343: Sýkora modrokřídlá: ssp: „ultramarinus“ má být tučně
Str. 345: Sýkora parukářka – popisek vpravo nahoře má znít: „jediná evropská sýkora se zcela vyvinutou chocholkou
Str. 367: Krkavec velký – v popisu obrázku s orlem má být „pokusil“ nikoli „pokusily“
Str. 370: Špaček obecný – na konci druhého řádku má být „pohnízdní“ nikoli „pohnízdí“
Str. 382: Zvonohlík královský – druhové jméno je „pusillus“ nikoli „pussilus“
Str. 391: Hýl růžovokřídlý – popiska uprostřed nahoře má být „sanguineus“ nikoli „sanquineus“

Str. 424: Plameňák malý
– popis obrázku u hlavy plameňáka vlevo nahoře má být „Plameňák malý“ nikoli „Plameňák americký“

Str. 430: v rejstříku chybně uveden „Denrocopos leucotos“ namísto „Dendrocopos leucotos“ (tím se tento druh ocitl mimo odkazy pro rod Dendrocopos)
Str. 431: v rejstříku chybí Phoenicopterus roseus s odkazem na str. 86
Str. 436: v rejstříku chybí plameňák růžový s odkazem na str. 86
Str. 439: v česko-anglickém jmenném slovníku má být u kachny tmavé American Black Duck nikoli Anas rubripes


Poznámky k překladu:

Po vysazení textu bylo zjištěno, že na několika stránkách je díky překladu z angličtiny text kratší, než originál. Nakladatel mě požádal, abych ho doplnil a zachoval tím jednotný vzhled celé publikace. Doplněn byl převážně informacemi z aktualizovaných vydání Fauny ČR – Ptáci. Při pečlivém pročítání s originálem v ruce tedy můžete na několika místech narazit na informace, které anglický originál neobsahuje. V žádném případě se nejedná o text pochybné informační hodnoty, ale vždy jde o již dříve publikované údaje. Navíc se jedná o doplňky pouze těch údajů, které se týkají obecných charakteristik druhů, což nakladateli umožňuje smlouva s vydavatelem originálu. Data o rozšíření a výskytu pak byla čerpána z Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v ČR (Šťastný, Bejček a Hudec, 2006). Oba tyto zdroje jsou uvedeny v základní literatuře v českém jazyce, která je obsažena v kapitole „Literatura“. Všechny zásahy do překladu byly provedeny v tom smyslu, aby v nich uvedené údaje byly přizpůsobeny našim podmínkám, oproti originálu, který je zaměřen na Británii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *