birdwatcher.cz

Rob Hume: Ptáci – příručka k určování všech evropských druhů – český překlad

Kdyby se mě ještě před několika lety někdo zeptal, jaké terénní příručce k určování ptáků dávám přednost, jestli obrazové nebo fotografické, bez rozmýšlení bych volil tu obrazovou. Mám v živé paměti, kdy se mi do rukou dostala z mého hlediska bezchybná publikace pánů Svenssona, Mullarneye a Zetterstroma Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu, kterou jsem byl tehdy naprosto unesen a kdy mi ve stejnou dobu někdo ukazoval rozsahem podobnou, ale zpracováním naprosto odlišnou fotografickou příručku, kterou uváděl jako alternativu k dokonalému „Svenssonovi“. Fotky v ní byly žalostné, jejich ořez a zapracování do textu se mi vůbec nelíbily a mnohé fotografie zachycovaly jen jakési opelichané muzejní preparáty. Nepamatuji si název ani autora té příručky (snad ani nechci), ale její tragický vzhled se mi bohužel vepsal do paměti jako takový prototyp fotografického průvodce určováním ptáků.

Ptáci - příručka k určování všech evropských druhů

Doba se ale mění, v terénu fungují tisíce profesionálních i amatérských fotografů se stále kvalitnější fototechnikou a výsledkem jsou naprosto dokonalé obrázky ptáků v nejrůznějších etapách jejich života, v nejrůznějších situacích, vzájemných interakcích a biotopech. Díky tomu musím i já změnit svůj pohled na některé fotografické publikace, které se nyní bez kompromisů řadí po bok těm nejlepším ptačím atlasům obrazovým. Příkladem takové téměř dokonalé terénní příručky je i publikace s názvem Ptáci – příručka k určování všech evropských druhů, jejímiž autory jsou Rob Hume, Robert Still, Andy Swash a Hugh Harrop. Jedná se o novinku, o český překlad knihy Europe´s Birds: An Identification Guide, která vyšla v prosinci roku 2021 a v těchto dnech ji do polic našich knihkupectví dodává nakladatelství Ševčík.

A jaká je ona kniha? Opravdu moc pěkná. Po zběžném prolistování zaujme především grafickým zpracováním. Většina prostoru je věnována kvalitním, ostrým a velmi názorným fotografiím, text pak vyplňuje zbylý prostor jen v nejnutnější míře. Popsáno je zde 928 druhů ptáků, tedy všechny původní evropské druhy včetně všech dalších, o nichž je známo, že se do března 2021 do Evropy zatoulaly z jiných částí světa. Fotografií, zachycujících jednotlivá pohlaví i nejrůznější typy opeření v závislosti na ročním období a stáří jedince publikace obsahuje 4700 a jejich autory je 349 fotografů. Byly pečlivě vybrány z více než 20000 snímků, které se dostaly do užšího výběru v průběhu prací na této knize. Dlouhé roky příprav a výběr podkladů jsou znát na první pohled.

Po seznámení s topografií ptačího těla je uvedeno rozdělení na jednotlivé skupiny ptáků. Zde není důraz kladen na přísné systematické dělení, ale na seskupování druhů podobného vzhledu. Následuje další, podrobnější dělení skupin a popis jednotlivých druhů. Uvedeny jsou určovací znaky, hlasové projevy, mapka s výskytem v rámci Evropského areálu rozšíření a biotopy, v nichž lze daný druh nejčastěji zastihnout. V popisu jsou uvedeny také poddruhy a podobné druhy, s nimiž hrozí možnost záměny. Na fotografiích jsou zachyceny běžné šaty ptáků, mnohde jsou velice cenné fotografie za letu a často i vzhled letícího hejna. Nepřekvapí skvělé fotografie siluet dravců, bahňáků a kachen, rozhodně však překvapí letovky pěvců, které mohou být pro správnou determinaci neméně důležité a které se v takovém množství a kvalitě v literatuře téměř nevyskytují. Výjimkou je snad jen příručka Určování ptáků v letu Tomasze Cofty, která se na tento typ určování přímo specializuje. U některých druhů jsou navíc tabulky shrnující rozlišovací znaky poddruhů (např. konipas bílý) nebo lehce zaměnitelných druhů (např. sýkora babka a sýkora lužní, budníčci, rákosníci), a to včetně hlasových projevů, případně křídelní formule. Vzácné druhy ptáků jsou uvedeny na konci knihy, opět s fotografií u každého z nich.

Co knize vytknout? Nechci jen nekriticky obdivovat, pokud má ale tato publikace nějaké mouchy či slabiny, pak jsou to nepodstatné drobnosti typu, že mapky rozšíření jsou velice malé a generalizované, že se kniha zabývá Evropou, nikoli západním palearktem (WP) a tudíž jsou tu některé běžné druhy WP zařazeny až na konci mezi druhy vzácnými, případně že se vzhledem k objemnosti publikace nejedná tak úplně o terénní, ale spíš referenční příručku. Jak říkám, jedná se opravdu o drobnosti, které nemohou pokazit dojem z jinak krásné publikace, kterou ocení každý milovník ptactva, každý začínající i zapálený birdwatcher, potažmo každý zájemce, který chce prostě znát, vědět více a umět pojmenovat to, co ho každodenně svými hlasy a barvami provází životem. Publikaci můžete zakoupít přímo na stránkách Nakladatelství Ševčík za cenu, která je až směšně malá vzhledem k tomu, co za ni získáte.

Str. 162-163 Str. 352-353
Str. 358-359 Str. 482-483

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *