birdwatcher.cz

Shirihai & Svensson: Pěvci – český překlad

V červenci roku 2018 vydalo nakladatelství Helm dvoudílnou publikaci Handbook of Western Palearctic Birds: Passerines dvojice autorů Larse Svenssona a Hadorama Shirihaie. Jedná se o unikátní fotografickou určovací příručku, která vznikala dlouhých 18 let, a která v hlavním textu popisuje 408 druhů pěvců v 948 taxonech. Spolu s druhy, které se v zájmové oblasti vyskytly do konce roku 2016 méně než devětkrát, a zmíněny jsou stručnější formou, dosahuje počet zpracovaných druhů pěvců čísla 500, v případě taxonů pak 1033. Zájmovou oblastí je zoogeografická oblast západního palearktu rozšířená o celý Írán a celou Arábii.  Důležitou a podstatnou částí publikace je pak více než 5000 fotografií, které vyčerpávajícím způsobem zachycují různé znaky a typy opeření jednotlivých druhů a poddruhů.

Primárně je tato určovací příručka zaměřena na určování pěvců, na jejich hlasové projevy, určení stáří a pohlaví, popis strategie jejich pelichání, zeměpisný výskyt a taxonomii. Neméně zajímavou částí je pak popis jednotlivých poddruhů, které autoři podrobili revizi jejich vzájemným srovnáním s ohledem k jejich morfologickým znakům. Aplikovali přitom tzv. Pravidlo 75 %, což znamená, že nejméně tři čtvrtiny vzorků náhodně vybraných jedinců (v některých případech vzorků jednoho pohlaví nebo věkové kategorie) konkrétního poddruhu muselo být morfologicky odlišitelných od ostatních popsaných poddruhů v rámci zkoumaného druhu. Díky tomuto přístupu bylo eliminováno cca 15 % poddruhů uváděných v jiných příručkách a taxonomiích, jejichž rozdíly byly neprůkazné, a tyto byly shledány synonymními s poddruhy, které uvedené pravidlo splňovaly.

Publikaci přivítají zejména pozorovatelé ptáků, tedy birdeři a birdwatcheři, kteří hledají všechny výše uvedené informace v aktualizované a ucelené formě.

To jen jako krátké shrnutí k anglické verzi HWPB. Nečekaným a velmi sympatickým je pak počin českého nakladatelství Euromedia, které se rozhodlo předložit našemu čtenáři český překlad této krásné určovací příručky. Ten vyjde začátkem listopadu letošního roku (2021) pod českým názvem Ptáci – Pěvci Evropy, Blízkého východu a severní Afriky. Neméně sympatická bude také cena, která je oproti anglickému originálu (NHBS – 150 £) podstatně nižší a bude činit 2699 Kč.

Na překladu jsem se podílel a zodpovědně mohu prohlásit, že se v podobě této publikace dostává do rukou českým ptáčkařům, birderům, ale i profesionálním ornitologům a kroužkovatelům mocný nástroj, který může zásadním způsobem ovlivnit nejen jejich schopnost bezpečně určit druh či poddruh kteréhokoli pěvce, kterého lze zastihnout v oblasti západního palearktu, ale mohou si díky němu také utřídit své znalosti zákonitostí pelichání jednotlivých druhů a postoupit tak o úroveň výše, kdy budou schopni se značnou jistotou určit i stáří a pohlaví pozorovaného jedince. Jedná se sice o odbornou publikaci, která však díky způsobu zpracování může přinést řadu užitečných informací každému milovníku ptactva, potažmo přírody. V českém verzi je již zahrnuto aktualizované české názvosloví, které se v případě západního palearktu týká několika desítek druhů. Tyto změny přinesla revize českého názvosloví Názvoslovnou komisí ČSO a publikované je naleznete na webu ČSO.

1 Komentář

  1. Josef Chytil

    Tak to se tedy velmi, velmi těším !!! :-)))))
    Jožka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *