birdwatcher.cz

Tomasz Cofta: Určování ptáků v letu – český překlad

Při pozorování ptáků lze nalézt řadu paralel se sportem. Jednou nabyté dovednosti je třeba trénovat, aby nezakrněly a nevytratily se. Každý z vás jistě ví, že se s delší přestávkou, kdy třeba kvůli nemoci nebo zaneprázdněnosti nemůžete vyrážet do terénu za ptáky, dostavuje nejistota. Nejste si třeba jistí, zda proporce bahňáka sledovaného přes celý rybník odpovídají skutečně zvažovanému vodouši štíhlému nebo je to jen obvyklý vodouš šedý zkreslený hrou světla a stínů, zda ten odstín zbarvení drobného jespáka odpovídá spíše jespáku malému nebo šedému. Ano, i prosté pozorování ptáků je třeba trénovat. A chcete-li jej dále rozvíjet a své dovednosti posouvat, pak je nutné učit se novým věcem, zkoušet nové cesty.

Tomasz Cofta: Určování ptáků v letuKdysi jsem četl povídku o chlapíkovi, který se kromě běžného pozorování ptáků dalekohledem při procházkách po okolí začal stále častěji dívat na oblohu. Lehl si a v klidu hodiny koukal přímo nad sebe. Chvíli mu trvalo, než uvykl této nezvyklé perspektivě pohledu, než začal rozeznávat první písmena abecedy neznámých ptačích siluet a jejich krátkých hlasových projevů. Písmena se však začala skládat do slov a do vět a on začal pohledu na oblohu rozumět, osvojil si, jak vypadají běžné druhy a začal se setkávat i s takovými, které jeho přátelé, a dříve i on sám, považovali za extrémně vzácné. Vlastní snahou a úsilím si osvojil novou dovednost.

Klíčem k nové dovednosti a perspektivě při pozorování ptáků je také kniha, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Princeton University Press pod názvem Flight Identification of European Passerines and Select Landbirds. Jejím autorem je polský ornitolog Tomasz Cofta. Také on se chtěl naučit poznávat všechny ty utajené opeřence, kteří se nám mihnou nad hlavou, kteří nám dají jen pár okamžiků, napoví kratičkým hlasem a zase zmizí. Pobídkou mu byla poznámka, kterou v jedné své knize použil americký ornitolog David Allen Sibley: Určování letících malých pěvců na vzdálenost čtvrt míle je možné, pokud o to opravdu stojíte. A právě tato věta stojí i v záhlaví knihy, kterou Tomasz Cofta sepsal a ve které všechny své zkušenosti s určováním evropských pěvců v letu za dlouhá léta nashromáždil.

Vznikla tak opravdu nevšední publikace, která svým zaměřením, zpracováním, ale i rozsahem nemá obdobu. Autor podrobně kategorizuje všechny aspekty spojené s pozorováním letících ptáků, analyzuje způsob letu a jeho jednotlivé fáze, popisuje tvary hejna, hlasy, kterými se ptáci v letu ozývají, uvádí velikost, proporce a zbarvení pozorovaných ptáků, i druhy, za které je možné je zaměnit. A to vše u 237 druhů ptáků, především pěvců, zaznamenaných v Evropě. Kromě pěvců je zahrnuto 32 druhů, kteří v mnoha ohledech pěvce připomínají, jedná se o holuby, hrdličky a kukačky, rorýsy, ledňáčky, vlhy, šplhavce atd. Doprovodný text je u každého druhu omezen jen na minimum, na výčet základních znaků, to vše ale měrou vrchovatou vyrovnává obrazová část, ilustrace, kterých je v této knize 850, a fotografie, kterých zde nalezneme 2400. Všechny byly vybrány tak, aby co nejpřesněji každý druh charakterizovaly. Doplňkem je pak sonogram se záznamem hlasu každého druhu pro ty, kteří zkoušejí ptáky nahrávat.

Musím říci, že Tomasz Cofta svojí knihou dokazuje, že určování pěvců v letu je skutečně možné. Zájemcům, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti při určování ptáků, otevírá nový prostor, nové možnosti, dává jim návod, slovník, jak postupovat, na co se zaměřit, čeho si všimnout, když vysoko nad sebou zaslechneme pípnutí a uvidíme siluetu drobného opeřence. Ukazuje nám, že i takto se ptáci dají určit, že podobné shledání nemusí končit jen bezradným pokrčením ramenou, ale zapsáním konkrétního druhu do našeho zápisníku. Vůbec se nedivím úspěchu, který Coftova kniha mezi birdwatchery získala.

Dobrou zprávou je to, že v roce letošním, vlastně jen před několika dny, vyšel v nakladatelství Ševčík i český překlad této publikace pod prostým názvem Určování ptáků v letu (se zaměřením na evropské druhy pěvců, šplhavců a dalších). S českou verzí jsem se při překladu důvěrně seznámil a mohu ji vřele doporučit.

Knihu lze zakoupit přímo v nakladatelství Ševčík.

1 Komentář

  1. tomáš kedzior

    Nutno podotknout, že tuto skvělou knihu (už ji mám doma) přeložil autor zdejších stránek Robert Doležal. Moc mu tímto děkuju za jeho fantastickou práci pro nás, milovníky ptáků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *