birdwatcher.cz

PŘEKLADY

Překlady článků a povídek z angličtiny s ptačí tématikou.

Pete Dunne: Kaholka z knihovny

(překlad z knihy Tales of a Low-Rent Birder) Ten pták sedící na knihovně mých rodičů tak trochu odporuje i matčinu dekorativnímu rozmachu. Nejde o to, že by se nehodil k nábytku nebo neladil s barvou koberce, ale nezapadá sem a…
Číst více

Pete Dunne: Tahání za provázky

(překlad z knihy Tales of a Low-Rent Birder) Každý den provádím na South Cape May Meadows jeden průzkum. Nachází se tam kolonie rybáků nejmenších, kterou je nutno kontrolovat, a jespáci křivozobí, které je třeba najít. Životu bychom měli dát nějaký…
Číst více

Pete Dunne: Příběh dvou pozorovatelů dravců

(překlad z knihy Tales of a Low-Rent Birder) 1931 Erik se probudil do zvuků, kterými matka vyklepávala popel z kamen, stejně jako předchozího rána, a rána před tím a vlastně každého rána, na které si za těch šestnáct let svého…
Číst více

Pete Dunne: Přelet

(překlad z knihy Tales of a Low-Rent Birder) „Máte všichni zapnuty pásy?“ Měli jsme. Po třech týdnech už jsme věděli co a jak. Náš pilot s jistotou projel několik řad důležitě vyhlížejících vypínačů a budíků, hlasitě poklepal na jeden, který…
Číst více

Pete Dunne: Billy Leeds a orel

(překlad z knihy Tales of a Low-Rent Birder) Zvuk přijíždějícího automobilu mě vyrušil uprostřed pozorování – jaká náhoda! Na staré cestě uprostřed mokřadu moc velký provoz nebývá. V podstatě ji nepoužívá skoro nikdo s výjimkou sezónních rybářů, lovců a občasných…
Číst více

Bill Schmoker: Běžte na ptáky i za špatného počasí

(překlad z knihy Good Birders Don’t Wear White: 50 Tips From North America’s Top Birders) Můj nejpozoruhodnější Big Day začal o půlnoci 19. května 2003 na místním mokřadu pod jasnou, hvězdnatou oblohou. Naše cílové druhy s námi spolupracovaly tak dobře,…
Číst více

Jessie H. Barry: Veďte si terénní záznamy

(překlad z knihy Good Birders Don’t Wear White: 50 Tips From North America’s Top Birders) Pozorování je klíčem k určování. Umět pozorně sledovat, rozeznat rozdíly mezi jednotlivými ptáky, zaznamenat si to, co činí každého jednotlivce jedinečným, zachytit několika tahy příslušnost…
Číst více

Laura Erickson: Seznamte děti s ptáky

(překlad z knihy Good Birders Don’t Wear White: 50 Tips From North America’s Top Birders) Čím to je, že ptáci tak okouzlují děti? Lidský zrak a sluch přitahují barvy, zvuky a pohyby. Nádherné opeření, krásný zpěv a elegantní let zaujmou…
Číst více