birdwatcher.cz

Dvě zajímavé ornitologické publikace na našem trhu

Dny se s přicházejícím podzimem krátí, ptačí migrace vrcholí a sečteny jsou i poslední krásné dny babího léta. Za chvíli přijdou plískanice a v patách za nimi zima s dlouhými večery, kdy rádi sáhneme do oblíbené police naší knihovny, kde shromažďujeme „ptáčkařskou“ literaturu. Přes léto nám v ní určitě něco zajímavého přibylo a teď, když už se moc času v terénu nedá trávit, přichází ta pravá doba na její důkladné pročtení, které nám přinese řadu nových informací a které nám měrou vrchovatou zpříjemní přinejmenším několik zimních večerů.

Během posledních dvou měsíců mi přibyly v knihovně dvě publikace, které stojí za pozornost a které bych chtěl doporučit také ostatním. Jedná se o dvě monografie dvou autorů, kteří se ornitologii věnují již několik desítek let a kteří teď shrnující knižní formou představují výsledky své práce týkající se vývoje avifauny a její inventarizace na dvou rybničních soustavách nacházejících se na Českomoravské vrchovině a v Dolnomoravském úvalu.

První kniha nese název Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 – 2008, jejím autorem je Ing. Vladimír Fiala a v roce 2008 ji vydala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině.

Autor se Náměšťským rybníkům systematicky věnuje už přes půl století. Když k této úctyhodné době přičteme shrnující informace nashromážděné ve stejné oblasti jeho předchůdci, což byl Václav Čapek, Jindřich Mrázek a Otakar Smítal, které autor rovněž uvádí, pak získáme unikátní data zachycující vývoj Náměšťských rybníků a jejich avifauny v časovém intervalu přesahujícím 120 let. S údivem pak zjistíme, že Vladimír Fiala po celé půlstoletí navštěvoval oblast v pravidelném týdenním intervalu, což představuje téměř 1.800 dní strávených v terénu. Svými pozorováními pokryl všech 24 rybníků soustavy, což je z hlediska jednoho lidského života neuvěřitelný výkon.

Knihu uvádí kouzelná reminiscence s názvem Jak jsem se stal ornitologem a pokračuje vývojem a popisem vzhledu jednotlivých rybníků doplněným mnohdy archivními černobílými záběry pocházejícími z druhé poloviny 50. let minulého století. Následuje popis metodiky užívané při kontrolách rybníků a tři kapitoly shrnující data získaná ze záznamů autorových předchůdců, kteří stejnou rybniční soustavu navštěvovali v letech 1885 až 1939. Nejrozsáhlejší část knihy je věnována jednotlivým druhům zastiženým v oblasti Náměšťských rybníků včetně jejich výskytu, hnízdní biologie, početnosti, tahu, chování a dalších zajímavostí. Text, který je doplněn opět černobílými a barevnými fotografiemi a grafy, je velice čtivý a přestože obsahuje mnohá stroze působící statistická data, tak je vždy ozvláštněn vlastními zážitky a postřehy autora.

V závěru se dozvíme, za jakých okolností kniha vznikala a v podstatě jen z několika řádů vycítíme, že se nám do rukou dostala výpověď člověka bilancujícího nejen svůj činorodý život, ale i vztah člověka k přírodě obecně. Krásnou a opravdu velice čtivou knihu Vladimíra Fialy lze jen doporučit.

Na webu ČSO je uvedeno, že tuto publikaci v ceně 300 Kč je možno objednat na adrese Pobočky ČSO na Vysočině, 5. května 15., 586 01 Jihlava nebo na mailu Tomáše Nováka (cso.novak@seznam.cz).


Druhým titulem jsou Ptáci Lednických rybníků autora Petra Macháčka, který vydalo Regionální muzeum v Mikulově roku 2009.

Nádherná na křídovém papíře tištěná kniha je naplněna množstvím autorových fotografií zachycujících nejen popisované druhy ptáků, ale i celou velice fotogenickou oblast Lednických rybníků, která leží na samém jižním okraji Moravy. Systematickému hladinovém sčítání ptáků na všech rybnících areálu se autor věnuje od roku 1973, přičemž do konce roku 2008 uskutečnil 908 úplných kontrol a množství kontrol zaměřených pouze na některý z rybníků. Máme tu tedy záznamy z 35. let věnovaných oblasti, která je na ptactvo velice bohatá a která byla až do 40. let minulého století jedinou velkou rybniční soustavou jihu Moravy.

Publikaci uvádí předmluva Doc. RNDr. Karla Hudce DrSc., následuje charakteristika území, popis hospodaření na rybnících a shrnutí ornitologických výzkumů zaměřených na oblast rybníků u Lednice. Po stručné metodice následuje hlavní část knihy věnovaná stejně jako v předchozí práci jednotlivým druhům vázaným svým způsobem života na vodní či mokřadní prostředí. Prezentována jsou veškerá data vlastní, ale i zajímavé údaje od jiných pozorovatelů, kteří svá data publikovali v tištěné formě nebo na webových stránkách www.birdlife.cz. I když si uvědomím, že jde o výsledky získané za 35 let systematického působení v dané oblasti, vždy mě překvapí unikátnost některých z nich.

V závěru jsou pak uvedeny tabulky dominance a frekvence výskytu jednotlivých druhů zastižených na rybnících v průběhu celého roku, v období jarního tahu, v hnízdním období, v období podzimního tahu a v době zimování. Nalezneme tu také zajímavou kapitolu věnovanou vlivu velikosti rybích obsádek na výskyt ptáků. Není těžké si udělat vlastní názor na vztah rybářství s jejich snahou po co nejvyšším zarybnění a ochrany přírody, které jde především o zachování přirozeného stavu ekosystému. Stejně tak není těžké pochopit mnohdy sporně prezentované téma letnění rybníků. Autorovy závěry jsou v tomto směru dostatečně výmluvné.

Tuto publikaci v ceně 550 Kč si můžete objednat na adrese Regionálního muzea v Mikulově, Zámek 1, 692 15 Mikulov (tel: 519309019, e-mail: vaskova@rmm.cz).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *